PREGĂTIRE SPIRITUALĂ  Doamne, suntem aici, reuniţi în numele tău, pentru a asculta Cuvântul tău de viaţă în realitatea noastră de toate zilele şi în realitatea Bibliei. Vream ca Duhul tău să ne lumineze şi să ne conducă pentru ca glasul tău să nu treacă neascultat, pentru ca să răsune cu putere şi să capteze inima […]

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ 

Doamne, suntem aici, reuniţi în numele tău,

pentru a asculta Cuvântul tău de viaţă

în realitatea noastră de toate zilele

şi în realitatea Bibliei.

Vream ca Duhul tău să ne lumineze şi să ne conducă

pentru ca glasul tău să nu treacă neascultat,

pentru ca să răsune cu putere şi să capteze inima noastră,

pentru ca să rumegăm cu nesaţ ceea ce ne spui astăzi

pentru ca să găsim gustul faţă de Vestea Bună.

Fie ca ascultarea Cuvântului tău să ni te dezvăluie un pic mai mult,

prin reflecţie, dialog şi tăcere,

şi ca să ne ajute să te vedem în realitatea zilnică,

pentru ca să putem trăi, în fiecare zi,

cu speranţa şi bucuria fermă că te avem alături de noi. 

 

TEXTUL BIBLIC: Ioan 18,33-37

În acel timp, Pilat i-a zis lui Isus:

– Tu eşti regele iudeilor?

34 Isus a răspuns:

– De la tine însuţi spui aceasta sau ţi-au spus alţii despre mine?

35 Pilat a răspuns:

– Oare sunt eu iudeu? Neamul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?

36 Isus a răspuns:

– Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăţia mea nu este de aici.

37 Atunci Pilat i-a zis:

– Aşadar, eşti rege?

Isus i-a răspuns:

– Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu.

 

1 – LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Cine l-a interogat pe Isus? Cum ar fi împărăţia lui Isus dacă ar fi din această lume? Când Pilat l-a întrebat pe Isus „Aşadar, eşti rege?” ce răspunde Isus? Cine îl ascultă?

Câteva piste pentru a înţelege textul

Pr. Antonino Cepeda Salazar

Astăzi când îl celebrăm pe Isus Cristos Regele universului, citim o parte scurtă din relatarea pătimirii după sfântul Ioan. În ea Isus se arată mereu ca acela care ţine controlul situaţiei, este un om pe deplin liber şi adevărat. Din momentul în care vin după el în grădină îi anticipă cu întrebarea: „Pe cine căutaţi?”, şi apoi răspunde: „Eu sunt” (In 18,4-5).

Aici, în interogatoriul înaintea lui Pilat, Isus se arată sigur de sine însuşi, răspunde cu toată claritatea şi chiar pune întrebări. Întrebarea repetată a lui Pilat este cea care motivează un răspuns clar al lui Isus despre sine însuşi: „Tu spui că eu sunt rege” (v. 37). Însă explică în ce sens este rege: „Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr”. Isus nu acceptă acuzaţia de pretenţii politice, chiar dacă modul său de a acţiona are aceste consecinţe, El realizează semne de viaţă şi se dăruieşte pe sine însuşi făcând bine celorlalţi.

Isus, care există din totdeauna şi care s-a întrupat, are ca misiune să dea mărturie despre Tatăl: „el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui” (In 3,32; 8,26). Misiunea lui Isus este să facă cunoscut că Dumnezeu este Tată, că ne iubeşte şi că vrea mântuirea tuturor: „Tu spui că eu sunt rege” (In 3,16-17). Isus dă mărturie despre Tatăl, trăieşte pentru a-i sluji şi îşi dăruieşte viaţa pentru împlinirea voinţei sale.

Suntem chemaţi să luăm o decizie în faţa mărturiei lui Isus cu privire la adevărul Tatălui. Ori credem în Isus şi credem şi în cel care l-a trimis ori nu. Aici, Pilat, la fel ca iudeii din capitolul 8, nu crede că Isus „este” adevărul, nu-l ascultă şi nici nu-l înţelege.

Isus termină afirmând: „Oricine este din adevăr ascultă glasul meu (v. 37). Acest verset evocă parabola bunului păstor din capitolul 10, unde se spune că oile sale ascultă glasul său şi îl urmează. Discipolii suntem chemaţi să ascultăm glasul învăţătorului. Urmând acelaşi limbaj simbolic din In 10: suntem oi care trebuie să ascultăm de bunul păstor.

 

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text? 

Să trăim evanghelia din această duminică, răspunzând la chemarea noastră de a trăi Împărăţia lui Dumnezeu, care chiar dacă nu se identifică cu puterile din această lume, totuşi începe de acum prin practicarea zilnică a faptelor bune. Este oportun ca să repetăm cuvintele lui Isus şi să ni le însuşim: „Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr”. A trăi mereu cu adevărul este o angajare mare pentru noi, de vreme ce sunt multe oportunităţile pe care le avem pentru a înşela persoanele care ne înconjoară numai cu scopul de a profita de ceva trecător care e posibil să ne aducă probleme. A trăi Împărăţia cu Isus şi ca Isus înseamnă a merge mereu cu capul sus şi fericiţi pentru că suntem persoane oneste şi adevărate.

Ioan Paul al II-lea vorbeşte despre domnia lui Cristos, în timpul ZMT (1989):

„Vă invit, dragi prieteni, să descoperiţi vocaţia voastră autentică pentru a colabora la răspândirea Împărăţiei adevărului şi a vieţii, a sfinţeniei şi a harului, a dreptăţii, a iubirii şi a păcii. Dacă într-adevăr doriţi să-i slujiţi pe fraţii voştri, lăsaţi ca să domnească Cristos în inimile voastre, ca să vă ajute să înţelegeţi şi să creşteţi în stăpânire de voi înşivă, ca să vă întărească în virtuţi, ca să vă umple mai ales cu iubirea sa, ca să vă ducă pe drum care conduce la «starea omului desăvârşit». Nu vă fie frică să fiţi sfinţi! Aceasta este libertatea cu care Cristos ne-a eliberat (cf. Gal 5, 1).

De aceea, îi cer Domnului ca să vă ajute să creşteţi în această «libertate autentică», drept criteriu fundamental şi iluminant de judecată şi de alegere în viaţă. Tot această libertate va orienta conduita voastră morală în adevăr şi în caritate. Vă va ajuta să descoperiţi iubirea autentică, nu coruptă de un permisivism alienant şi nefast. Vă va face persoane deschise la o eventuală chemare la dăruirea totală în preoţie sau în viaţa consacrată. Vă va face să creşteţi în umanitate prin studiu şi muncă. Va însufleţi operele voastre de solidaritate şi slujirea voastră adusă nevoilor în trup şi în suflet. Vă va transforma în «stăpâni» pentru a sluji mai bine şi a nu fi «sclavi», victime şi adepţi ai modelelor dominante în atitudini şi în comportamente”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Cum consider că este Împărăţia lui Dumnezeu astăzi? Sunt o persoană care iradiază zi de zi iubirea lui Isus şi împărăţia sa? Am cuvinte şi acţiuni de adevăr în viaţa mea?

 

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text? 

Doamne, fii Rege, nu numai al fiilor fideli care nu s-au îndepărtat niciodată de Tine,

ci şi al celor rătăciţi care te-au părăsit;

fă-i să se întoarcă în curând la casa părintească

pentru a nu pieri de lipsă şi de foame.

Fii Rege al acelora pe care i-au înşelat părerile greşite şi al acelora pe care i-a dezbinat neunirea,

cheamă-i la limanul adevărului şi al unirii în credinţă,

ca în curând să nu mai fie decât o singură turmă şi un singur Păstor.

 

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Domneşte, Doamne, cu adevărul tău în viaţa mea!

 

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez, în consonanţă cu textul meditat? 

În Euharistia de duminică îl voi recunoaşte pe Isus ca Regele vieţii mele şi în timpul acestei săptămâni în fiecare zi voi revizui dacă acţionez conform voinţei sale.

„În acest palat mic al sufletului meu încape Regele atât de mare, nu-l voi lăsa de atâtea ori singur”.

Sfânta Tereza a lui Isus