Angelus (25.7.2021)

Evanghelia de la liturgia din această duminică relatează celebrul episod al înmulţirii pâinilor şi peştilor, cu care Isus satură circa cinci mii de persoane venite ca să-l asculte (cf. In 6,1-15). Este interesant de a vedea cum are loc această minune: Isus nu creează pâinile şi peştii din nimic, nu, ci acţionează pornind de la ceea ce îi aduc discipolii. Unul dintre ei spune: „Este aici un copilaş care are cinci pâini de orz şi doi peştişori. Însă ce sunt acestea pentru atâţia?” (v. 9). Este puţin, este nimic, dar lui Isus îi este suficient.


Duminica a XVII-a din Timpul de peste an – Anul B – Lectio divina

Când ne aflăm într-un moment de necesitate, de foarte puţine ori ne gândim să mulţumim pentru binecuvântarea lucrurilor bune şi, în general, ceea ce facem este să simţim nelinişte pentru ceea ce ne lipseşte. Isus permite ca să vedem minunile pe care le face cu ceea ce Dumnezeu îi acordă; în acest caz, în faţa privirii uimite a discipolilor săi, ajunge să dea de mâncare la cinci mii de persoane cu cinci pâini şi doi peşti.


Duminica a XVII-a din Timpul de peste an – Anul B

Sfântul evanghelist Ioan ne prezintă în această duminică, şi în următoarele patru, minunea înmulţirii pâinilor şi discursul lui Isus despre această pâine, ce îl poate sătura pe orice om care îl urmează. Pasajul evanghelic este încărcat cu o mulţime de simboluri, care ne trimit la multe realităţi şi adevăruri ale credinţei noastre, în special la Taina Euharistiei. Această minune, a înmulţirii pâinilor, este săvârşită de Isus în apropierea sărbătorii Paştelui evreiesc, în timp ce făcea a doua călătorie la Ierusalim.