Spiritualitate

Comuniunea vocațiilor în pastoraţia familială. Soți şi preoţi împreună pentru a edifica Biserica

În faţa posibilității de a descoperi în familie un stil de comuniune eclezială, în care Biserica să se poată exprima şi ca „familie de familii”, poate fi important să se reflecteze asupra necesității de a promova o comuniune concretă a vocațiilor în pastoraţia familială. Mă refer, îndeosebi, la slujirea primită prin hirotonire şi la căsătorie. […]


Primum audire

Se relatează că Friedrich al II-lea, rege iluminat al Prusiei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, a voit să încerce un experiment de tip „lingvistic”: determinat să descopere care era limba originală a fiinţei umane, a adunat un anumit număr de copii abia născuți şi abandonați şi i-a încredințat îngrijirilor câtorva doici cu […]


Inima este făcută pentru lucruri mari

Era sfârşit de vară, dar îmi amintesc că era încă foarte cald; eram tânără, eram acasă singură şi studiam pentru iminenta sesiune de examene din septembrie. Spre seară, obosită de acum şi probabil mâhnită datorită zilei nerodnice, m-a străbătut un gând straniu, ca un impuls inedit pentru mine: voiam să merg la biserică şi la […]


Oameni ai spiritului. Figuri de la confesional

Astăzi aş vrea să propun un clasament semi-serios de „figuri de la confesional”. Nu pot decât să pornesc de la locul al șaselea cu „obișnuitul”. Mi s-a întâmplat să aud spovezi ale persoanelor de optzeci-nouăzeci de ani care terminau cu marele clasic: „N-am ascultat de tata şi de mama”. După întrebarea dacă mai trăiau părinţii, […]


Relatările de duminică. Binecuvântarea lui Iacob

„I se nasc doi fii lui Iosif înainte de a veni foametea. Primul pe care-l numește Manase: «Pentru că – a spus el – Dumnezeu m-a făcut să uit toate chinurile mele şi toată casa tatălui meu» şi pe al doilea Efraim «Pentru că – a spus el – Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara […]