Angelus

Angelus (13.6.2021)

Iubiți frați și surori, bună ziua! Parabolele pe care ni le prezintă astăzi liturgia – două parabole – se inspiră chiar din viaţa obișnuită şi revelează privirea atentă a lui Isus, care observă realitatea şi, prin mici imagini zilnice, deschide ferestre asupra misterului lui Dumnezeu şi asupra vieţii umane. Isus vorbea în mod ușor de […]


Angelus (6.6.2021)

Iubiți frați și surori, bună ziua! Astăzi, în Italia şi în alte țări, se celebrează Solemnitatea Trupului şi Sângelui lui Cristos. Evanghelia ne prezintă relatarea Ultimei Cine (Mc 14,12-16.22-26). Cuvintele şi gesturile Domnului ne ating inima: El ia pâinea în mâinile sale, rostește binecuvântarea, o frânge şi o oferă discipolilor spunând: „Luați, acesta este trupul […]


Angelus (30.5.2021)

Iubiți frați și surori, bună ziua! În această sărbătoare în care îl celebrăm pe Dumnezeu: misterul unui singur Dumnezeu. Şi acest Dumnezeu este Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt. Trei persoane, dar Dumnezeu este unul! Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul este Dumnezeu. Dar nu sunt trei dumnezei: este un singur Dumnezeu în trei […]


Regina Caeli (23.05.2021)

Iubiți frați și surori, bună ziua! Cartea Faptele Apostolilor (cf. 2,1-11) relatează ce s-a întâmplat la Ierusalim la cincizeci de zile după Paștele lui Isus. Discipolii erau reuniţi în cenacol şi cu ei era Fecioara Maria. Domnul înviat le-a spus să rămână în cetate până când vor primi de sus darul Duhului. Şi acest lucru […]


Regina Caeli (16.05.2021)

Iubiți frați și surori, bună ziua! Astăzi, în Italia şi în alte țări, se celebrează solemnitatea Înălţării Domnului. Pagina evanghelică (Mc 16,15-20) – concluzia Evangheliei lui Marcu – ne prezintă ultima întâlnire a Celui Înviat cu discipolii înainte de a urca la dreapta Tatălui. De obicei, ştim asta, scenele de adio sunt triste, provoacă pentru […]


Regina Caeli (9.05.2021)

Iubiți frați și surori, bună ziua! În Evanghelia din această duminică (In 15,9-17) Isus, după ce s-a asemănat pe Sine însuși cu vița şi pe noi cu mlădiţele, explică rodul pe care-l aduc cei care rămân uniţi cu El: acest rod este iubirea. Reia iarăși verbul-cheie: a rămâne. Ne invită să rămânem în iubirea sa […]