Audiențe

Audiența generală de miercuri 17 aprilie 2024

Cateheze. Viciile şi virtuţile. 16. Cumpătarea  Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! Astăzi voi vorbi despre a patra şi ultima virtute cardinală: cumpătarea. Cu celelalte trei, această virtute împărtășește o istorie care dăinuie cu mult în urmă în timp şi care nu aparține numai creştinilor. Pentru greci practica virtuților avea ca obiectiv fericirea. Filozoful Aristotel […]


Audiența generală de miercuri 10 aprilie 2024

Cateheze. Viciile şi virtuţile. 15. Tăria Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! Cateheza de astăzi este dedicată celei de-a treia dintre virtuțile cardinale, adică tăria. Pornim de la descrierea pe care o dă Catehismul Bisericii Catolice: „Tăria este virtutea morală care în dificultăți asigură fermitate şi statornicie în urmarea binelui. Ea întărește hotărârea de a […]


Audiența generală de miercuri 3 aprilie 2024

Cateheze. Viciile şi virtuţile. 14. Dreptatea  Iubiți fraţi şi surori, Paşte fericit, bună ziua! Iată-ne la a doua dintre virtuțile cardinale: astăzi vom vorbi despre dreptate. Este virtutea socială prin excelență. Catehismul Bisericii Catolice o definește astfel: „Virtutea morală care constă în voința constantă şi fermă de a da lui Dumnezeu şi aproapelui ceea ce […]


Audiența generală de miercuri 27 martie 2024

Cateheze. Viciile şi virtuţile. 13. Răbdarea Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! Astăzi audiența era prevăzută în Piață, dar datorită ploii a fost transferată aici înăuntru. Este adevărat că sunteți un pic îngrămădiți, dar măcar nu vom fi uzi! Mulţumesc pentru răbdarea voastră! Duminica trecută am ascultat relatarea Pătimirii Domnului. La suferinţele pe care le […]


Audiența generală de miercuri 20 martie 2024

Cateheze. Viciile şi virtuţile. 12. Prudenţa Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! Cateheza de astăzi o dedicăm virtuții prudenţei. Ea, împreună cu dreptatea, tăria şi cumpătarea formează virtuțile aşa-numite cardinale, care nu sunt prerogativă exclusivă a creştinilor, ci aparțin patrimoniului înţelepciunii antice, îndeosebi al filozofilor greci. De aceea una din temele cele mai interesante în […]


Audiența generală de miercuri 13 martie 2024

Cateheze. Viciile şi virtuţile. 11. Acțiunea virtuoasă Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! După ce am încheiat panorama asupra viciilor, a venit momentul să îndreptăm privirea asupra cadrului simetric, care este în opoziţie cu experienţa răului. Inima omului poate însoți patimi rele, poate da ascultare ispitelor nocive travestite cu haine convingătoare, dar se şi poate […]