Piața Eroilor, Budapesta, Duminică, 12 septembrie 2021 Iubiți fraţi şi surori, Euharistie înseamnă „aducere de mulțumire” şi la sfârşitul acestei celebrări, care încheie Congresul Euharistic şi vizita mea la Budapesta, aş vrea să aduc mulțumire din inimă. Mulțumire marii familii creştine ungare, pe care doresc s-o îmbrățișez în riturile sale, în istoria sa, în surorile […]

Piața Eroilor, Budapesta, Duminică, 12 septembrie 2021

Iubiți fraţi şi surori,

Euharistie înseamnă „aducere de mulțumire” şi la sfârşitul acestei celebrări, care încheie Congresul Euharistic şi vizita mea la Budapesta, aş vrea să aduc mulțumire din inimă. Mulțumire marii familii creştine ungare, pe care doresc s-o îmbrățișez în riturile sale, în istoria sa, în surorile şi fraţii catolici şi de alte confesiuni, toţi în drum spre unitatea deplină. În această privință, salut din inimă pe patriarhul Bartolomeu, frate care ne onorează cu prezența sa. Mulțumire, îndeosebi, iubiților mei fraţi episcopi, preoţilor, consacraților şi consacratelor, şi vouă tuturor, iubiți credincioşi! O mulțumire mare celor care s-au străduit mult pentru realizarea Congresului Euharistic şi a acestei zile.

Reînnoind recunoștința faţă de autoritățile civile şi religioase care m-au primit, aş vrea să spun köszönöm [mulţumesc]: îți mulţumesc ție, popor din Ungaria. Imnul care a însoţit Congresul ți se adresează astfel: „Timp de o mie de ani crucea a fost coloana mântuirii tale, şi acum semnul lui Cristos să fie pentru tine promisiunea unui viitor mai bun”. Asta vă urez, crucea să fie puntea voastră între trecut şi viitor! Sentimentul religios este limfa acestei naţiuni, atât de alipită de rădăcinile sale. Însă crucea, plantată în teren, în afară de a ne invita să ne înrădăcinăm bine, înalță şi extinde brațele sale faţă de toţi: îndeamnă să menținem trainice rădăcinile, dar fără închideri; să luăm din izvoare, deschizându-ne faţă de însetaţii din timpul nostru. Urarea mea este ca să fiți aşa: întemeiaţi şi deschiși, înrădăcinați şi respectuoși. Isten éltessen!  [Felicitări!] „Crucea misiunii” este simbolul acestui Congres: să vă facă să vestiți cu viaţa Evanghelia eliberatoare a duioșiei nemărginite a lui Dumnezeu faţă de fiecare. În foametea de iubire de astăzi este hrana pe care o aşteaptă omul.

Astăzi, nu departe de aici, la Varșovia, sunt proclamați fericiți doi martori ai Evangheliei: cardinalul Stefan Wyszyński şi Elisabeta Czacka, fondatoare a Surorilor Franciscane Slujitoare ale Crucii. Două figuri care au cunoscut de aproape crucea: primatul Poloniei, arestat şi segregat, a fost mereu păstor curajos după inima lui Cristos, mesager al libertății şi al demnității omului; sora Elisabeta, care şi-a pierdut vederea când era foarte tânără, şi-a dedicat toată viaţa ca să-i ajute pe orbi. Exemplul noilor fericiți să ne stimuleze să transformăm întunericul în lumină cu forţa iubirii.

În sfârşit ne rugăm Angelus, în ziua în care venerăm preasfântul nume al Mariei. În vechime, din respect, voi ungurii nu rosteaţi numele Mariei, ci o numeaţi cu acelaşi titlu onorific folosit pentru regină. „Fericita Regină, vechea voastră patroană” să vă însoțească şi să vă binecuvânteze! Binecuvântarea mea, din acest mare oraș, vrea să ajungă la toţi, îndeosebi la copii şi la tineri, la bătrâni şi la bolnavi, la săraci şi la cei excluși. Cu voi şi pentru voi spun: Isten, áldd meg a magyart!  [Dumnezeu să-i binecuvânteze pe unguri!]

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu