Iubiți fraţi şi surori! Înainte de a încheia această celebrare, doresc să vă salut pe voi toţi, îndeosebi pelerinii veniţi din diferite țări, între care numeroşi tineri. Tuturor, şi celor care sunt conectați prin media, urez o bună Săptămână Sfântă! Sunt aproape de iubitul popor din Peru, care trece printr-un moment dificil de tensiune socială. […]

Iubiți fraţi şi surori!

Înainte de a încheia această celebrare, doresc să vă salut pe voi toţi, îndeosebi pelerinii veniţi din diferite țări, între care numeroşi tineri. Tuturor, şi celor care sunt conectați prin media, urez o bună Săptămână Sfântă!

Sunt aproape de iubitul popor din Peru, care trece printr-un moment dificil de tensiune socială. Vă însoțesc cu rugăciunea şi încurajez toate părțile să găsească cel mai repede o soluție pașnică pentru binele țării, în special al celor mai săraci, respectând drepturile tuturor şi instituţiile.

Imediat ne vom adresa Sfintei Fecioare Maria în rugăciunea Angelus. Chiar îngerul Domnului, la Buna Vestire, i-a spus Mariei: „La Dumnezeu nimic nu este imposibil” (Lc 1,37). La Dumnezeu nimic nu este imposibil. Chiar şi încetarea unui război al cărui sfârşit nu se vede. Un război care în fiecare zi ne pune în faţa ochilor măceluri inumane şi cruzimi atroce săvârșite împotriva civililor lipsiți de apărare. Să ne rugăm pentru asta.

Suntem în zilele care preced Paștele. Ne pregătim să celebrăm victoria Domnului Isus Cristos asupra păcatului şi asupra morții. Asupra păcatului şi asupra morții, nu asupra cuiva sau împotriva altcuiva. Dar astăzi este războiul. Pentru ce se vrea să se învingă astfel, în maniera lumii? Astfel doar se pierde. De ce nu se lasă să învingă El? Cristos a purtat crucea pentru a ne elibera de dominarea răului. A murit pentru ca să domnească viaţa, iubirea, pacea.

Să se depună armele! Să se înceapă o încetare a focului pascală; dar nu pentru a reîncărca armele şi a relua lupta, nu!, o încetare a focului pentru a ajunge la pace, printr-o adevărată negociere, dispuși şi la vreun sacrificiu pentru binele oamenilor. De fapt, ce victorie va fi aceea care va împlânta un steag pe o grămadă de dărâmături?

La Dumnezeu nimic nu este imposibil. Lui să ne încredințăm, prin mijlocirea Fecioarei Maria.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu