Discursuri

Discurs adresat credincioșilor din Dieceza de Roma (18 septembrie 2021)

Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! Aşa cum știți – nu este o noutate! – urmează să înceapă un proces sinodal, un drum în care toată Biserica este angajată în jurul temei: „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare, misiune”: trei pilaştri. Sunt prevăzute trei faze, care se vor desfășura între octombrie 2021 şi octombrie 2023. […]


Discurs adresat participanților la întâlnirea promovată de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Noii Evanghelizări despre „Cateheză şi cateheţi pentru noua evanghelizare” (17 septembrie 2021)

Iubiți fraţi şi surori, bună ziua şi bine aţi venit! Vă primesc cu plăcere, în această ocazie în care aţi avut oportunitatea de a vă confrunta, ca responsabili pentru cateheză din Bisericile particulare din Europa, despre primirea noului Directoriu pentru cateheză, publicat anul trecut. Îi mulţumesc E.S. Mons. Rino Fisichella pentru această iniţiativă, care sunt […]


Discurs adresat participanților la întâlnirea asociațiilor de credincioşi, a mișcărilor ecleziale şi a noilor comunităţi cu tema: Responsabilitatea de conducere în agregările laice: o slujire eclezială (16 septembrie 2021)

Iubiți fraţi şi surori, bună ziua şi bine aţi venit! Salut cordial pe Eminența Sa Cardinalul Kevin Farrell şi îi mulţumesc pentru cuvintele pe care mi le-a adresat. Şi vă mulţumesc vouă tuturor, pentru că sunteți prezenți în pofida greutăţilor datorate pandemiei – şi uneori şi de „dezamăgirea” pe care probabil acest decret a semănat-o […]


Întâlnire cu tinerii

Stadionul Lokomotiva (Košice), Marţi, 14 septembrie 2021 Iubiți tineri, iubiți fraţi şi surori, dobrý večer! [bună seara!] Mi-a dat bucurie să ascult cuvintele monseniorului Bernard, mărturiile voastre şi întrebările voastre. Aţi adresat trei şi eu aş vrea să încerc răspunsuri cu voi. Încep de la Peter şi Zuzka, de la întrebarea voastră despre iubirea în […]


Întâlnire cu comunitatea rom

Cartierul Luník IX (Košice), Marţi, 14 septembrie 2021 Iubiți fraţi şi surori, bună ziua! Vă mulţumesc pentru primire şi pentru cuvintele voastre afectuoase. Ján a amintit ceea ce v-a spus sfântul Paul al VI-lea: „În Biserică voi nu sunteți la margini… Voi sunteți în inima Bisericii” (Omilie, 26 septembrie 1965). În Biserică nimeni nu trebuie […]