Omilia de Duminică

Duminica a XXIX-a din Timpul de peste an – Anul B

Is 53,10-11; Evr 4,14-16; Mc 10,35-45  Şi în această duminică, Biserica ne invită să medităm asupra iubirii lui Dumnezeu faţă de noi, iubire revărsată prin Cristos, care s-a Întrupat, s-a făcut om întru toate asemenea nouă, afară de păcat, a trăit printre noi, a pătimit, a murit, a înviat şi s-a înălţat la ceruri alături […]


Duminica a XXVIII-a din Timpul de peste an – Anul B

Înţ 7,7-11; Ps 89,12-17; Evr  4,12-13; Mc 10,17-30 Întreaga istorie a omenirii este străbătută de un element care a creat întotdeauna tensiune, o tensiune care s-a manifestat mai întâi în interiorul persoanei, iar mai apoi s-a răspândit şi la cei din jur. Din cauza acestui element omul a început să se neliniştească, să caute o […]


Duminica a XXVI-a din Timpul de peste an – Anul B

Num 11,25-29; Iac 5,1-6; Mc 9,37-47 Dintre diferitele teme pe care Liturgia Cuvântului de astăzi le propune, prima lectură şi evanghelia dau preferinţă temei ispitei de a-l monopoliza pe Dumnezeu, adică de a-l păstra numai pentru sine. Luată din Cartea Numerilor, prima lectură ne prezintă un astfel de caz şi răspunsul pe care Moise, primul […]


Duminica a XXV-a din Timpul de peste an – Anul B

Înţ 2,12.17-20; Iac 3,16-4,3; Mc 9,30-37        „Dacă cineva vrea să fie primul, să fie ultimul dintre toţi şi slujitorul tuturor” (Mc 9,35). Cine nu doreşte să fie primul? Tendinţa de a domina, de a fi remarcaţi este parte a naturii umane. Dorinţa de a fi primii este înnăscută. În noi se află o forţă […]


Duminica a XXIV-a din Timpul de peste an – Anul B

Is 50,5-9; Iac 2,14-18; Mc 8,27-35 Fraţii mei, credinţa fără fapte este moartă! (Iac 2,17). Acest îndemn vrea să ne descopere, în primul rând, importanţa credinţei, care trebuie mărturisită în situaţii concrete de viaţă, asemenea lui Petru şi celorlalţi apostoli. Pe de altă parte, credinţa nu poate să rămână la nivel teoretic. Episodul mărturisirii lui […]


Duminica a XXIII-a din Timpul de peste an – Anul B

Is 35,4-7; Iac 2,1-5; Mc 7,31-37  Domnul nostru îi face pe cei surzi să audă, iar pe cei muţi să vorbească (cf. Mc 7,37), aceste minuni sunt o dovadă a venirii Împărăţiei lui Dumnezeu în mijlocul poporului ales. Sfântul Marcu evocă în Evanghelie admiraţia mulţimii în faţa minunilor săvârşite de Isus Cristos, în faţa vindecărilor […]