Categorii

Tineri angajaţi pentru a schimba lumea. Cardinalul Parolin vorbeşte despre iminenta călătorie în Panama pentru ZMT

Un apel adresat tinerilor pentru ca să se angajeze concret în politica adevărată, aceea care este „slujire adusă comunităţii” şi se „preocupă de bunul comun”: l-a adresat cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, în acest interviu dat lui Massimiliano Menichetti de la Vatican News în ajunul călătoriei papei în Panama pentru Ziua Mondială a Tineretului.

Aceasta este a treia ZMT a papei Francisc: cu ce spirit se pregăteşte papa să plece, luând în considerare şi legătura cu Sinodul tinerilor din octombrie în care s-a reafirmat acest „a merge împreună” şi elanul puternic pentru tineri?

Această Zi Mondială a Tineretului care se va ţine în Panama se situează imediat după celebrarea Sinodului Episcopilor despre tineri din octombrie. Cred că spiritul care o va anima şi care-l va anima deci şi pe Sfântul Părinte în momentul în care se pregăteşte să participe la ea şi s-o prezideze cel puţin în ultimele zile, este acelaşi spirit care a animat Sinodul: un spirit de mare bucurie. Am trăit acele zile cu un entuziasm într-adevăr mare ajutaţi şi de tinerii prezenţi, deci acest spirit va fi înmulţit la infinit de numărul participanţilor la ZMT din Panama. Eu cred că acest spirit se concretizează după aceea în câteva indicaţii precise: înainte de toate, faptul că tinerii sunt parte a Bisericii. Aceasta a fost una dintre afirmaţiile fundamentale ale Sinodului: nu sunt numai nişte interlocutori externi, ci sunt membri cu titlu deplin ai Bisericii care trăiesc viaţa sa şi participă la misiunea sa. Faţă de Biserică şi faţă de toate celelalte realităţi ecleziale trebuie să fie o dublă angajare: angajarea care se rezumă în cele două verbe care au caracterizat un pic documentul final – un document foarte lung, foarte complex – care se poate sintetiza însă în aceste două verbe, adică: ascultarea şi însoţirea. Eu aş spune, ascultare reciprocă:  Biserica, sau diferitele instanţe ale Bisericii, îi ascultă pe tineri în aspiraţiile lor, în idealurile lor, şi pe de altă parte şi tinerii sunt chemaţi să asculte Biserica, ea care în acelaşi timp îi însoţeşte. Ascultare şi însoţire care se reduc după aceea – cred eu – în propunerea fundamentală a Bisericii care este aceea de a-l întâlni pe Domnul Isus şi de a fi transformaţi în El.

În video-mesajul pentru ZMT din Panama, papa face referinţă la „da”-ul Mariei – de altfel tema ZMT – şi îi îndeamnă pe tineri să conştientizeze forţa lor care poate schimba lumea.

Cred că toţi vrem să schimbăm lumea: nu există nimeni care să nu vrea să facă lumea mai bună decât este acum – cel puţin aşa sperăm. Însă, este vorba de a vedea „cum” să schimbăm lumea. Referinţa la Fecioara Maria, referinţa mai ales la „da”-ul său, la acel „iată-mă” al său spus la propunerea Domnului, devine o indicaţie concretă a unei metode şi metoda constă în mod fundamental în asta: a sta în ascultare, în ascultare profundă a voinţei lui Dumnezeu, ceea ce a făcut Maria. A ne pune la dispoziţia acestei voinţe, ştiind deci că lumea nu se schimbă cu forţa, cu puterea, cu violenţa, cu spectacolul, ci lumea se schimbă realizând zi după zi planul lui Dumnezeu cu privire la istorie şi la oameni, care este întotdeauna un plan, un proiect de fericire şi de mântuire. Deci, a privi la Sfânta Fecioară Maria înseamnă tocmai a accepta să facem ca ea şi să schimbăm lumea aşa cum ea a schimbat-o – pentru că a schimbat-o dăruindu-ni-l pe Isus.

La marea sărbătoare panameză a credinţei vor fi şi o mie de participanţi la prima Întâlnire mondială a tineretului indigen. Papa, în călătoria în Mexic, a cerut iertare populaţiilor indigene, privite cu indiferenţă sau dispreţ de aşa-numita „cultură a rebutului”. Ce va spune papa acestor tineri, lumii?

Este o realitate că toate culturile indigene care au suferit în decursul istoriei un pic datorită acestui sentiment de dispreţ din partea celor care se considerau deţinători ai unei culturi superioare, şi care astăzi suferă întocmai datorită acestei „culturi a rebutului” pe care papa o aminteşte încontinuu ca unul dintre marile rele ale timpului nostru. Cred că mesajul este acela al valorizării acestor culturi: aceste culturi pot desigur să primească dar pot să şi dea contribuţii fundamentale. Tinerii din aceste culturi, din culturile indigene pot să dea o contribuţie esenţială tocmai dezvoltării şi progresului lumii noastre. Trăind un pic de experienţă în ţări unde sunt prezente şi aceste culturi în timpul anilor slujirii mele în străinătate, aş vrea să le spun tinerilor mai ales să nu se ruşineze de ceea ce sunt ci să fie mândri: să fie mândri pentru că într-adevăr pot aduce o mare contribuţie, mai ales în sensul unei vieţi mai bazate pe relaţii, mai puţin preocupate să aibă şi mai mult preocupate să fie, să stabilească relaţii, să aibă legături şi o puternică legătură cu propriile rădăcini, să se insereze în modernitate aducând însă propriile valori şi propriile calităţi.

Geografic ZMT se situează într-un loc unde sunt prezente şi grave probleme sociale, economice, politice, migraţiile forţate, violenţa, traficul de droguri. Tinerii privesc la Succesorul lui Petru cu speranţă: ce mesaj poate lansa Biserica acestor tineri pentru a reda încredere?

Da, cred că avem nevoie de încredere şi de speranţă, astăzi: avem chiar mare nevoie, dincolo de soluţiile concrete, să găsim această capacitate de proiectare, de a gândi la o lume diferită, la o lume mai bună unde să fie respectate şi valorizate demnitatea şi drepturile fiecăruia. Deci eu cred că papa înainte de toate, aşa cum face mereu în întâlnirile sale cu tinerii, va lansa acest mesaj: „Nu vă descurajaţi, mergeţi înainte; ştiţi că puteţi să faceţi ceva, că puteţi avea incidenţă asupra acestei istorii şi asupra acestor evenimente”, chiar şi în faţa atâtor rele pe care le experimentează. Şi după aceea, eu aş vrea să spun – fac referinţă şi la Mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii – „să ştiţi că politica, în afară de voluntariat (astăzi sunt foarte mulţi tineri care se dedică voluntariatului), este un domeniu în care voi vă puteţi angaja pentru a schimba lumea”. Desigur, o politică înţeleasă aşa cum ne-o prezintă papa în mesajul său, deci o politică în slujba comunităţii, a societăţii şi care este preocupată de bunul comun, deci de bunul tuturor şi de bunul fiecăruia. Dar, iată, angajaţi-vă şi în acest domeniu pentru că într-adevăr poate să fie un domeniu important, preţios pentru a lucra la îmbunătăţirea lumii.

(După L’Osservatore Romano, 20 ianuarie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.