Categorii

Sub semnul etimasiei. În ajunul conciliului din Creta

Sinod-etimasieLogoul Sfântului şi marelui conciliu al Bisericii ortodoxe este icoana etimasiei (din grecescul hetoimasía), „pregătirea” tronului. Imaginea reprezintă un tron gol care simbolizează aşteptarea întoarcerii lui Cristos la sfârşitul timpurilor din partea Bisericii, o temă escatologică foarte veche, deosebit de îndrăgită de iconografia bizantină. Această icoană celebră poate fi citită şi ca un simbol al Sfintei Treimi: tronul se referă la Tatăl, cartea Evangheliilor pusă pe tron îl reprezintă pe Fiul, deasupra este un porumbel, simbol al Duhului Sfânt. În cadrul circular care cuprinde imaginea sunt reprezentate paisprezece cruci albe, care indică cele paisprezece Biserici ortodoxe autocefale.

Nu se putea găsi o imagine mai adaptată pentru a simboliza conciliul care se va deschide în Creta la 20 iunie, după celebrarea solemnităţii ortodoxe a Rusaliilor: un conciliu de „pregătire”, întocmai, care ar trebui să pună primele baze ale unei sinodalităţi întărite a Bisericilor ortodoxe, aşteptând ca toate, cu ajutorul Duhului Sfânt, să poată lua parte.

Ultimele pregătiri ale conciliului s-au ţinut la 17 iunie cu „mica sinaxă” a celor zece primaţi veniţi în aceste ultime zile în mica localitate cretană Kolymbari, devenită pentru câteva zile centrul ortodoxiei mondiale. După ce s-au reunit pentru o rugăciune de doxologie în mănăstirea Gonia, primaţii, însoţiţi fiecare de doi episcopi, au ajuns la apropiata Academie ortodoxă. Întâlnirea, care a fost programată în timpul ultimei sinaxe în ianuarie la Chambésy, a avut ca obiectiv principal acela de a examina agenda apropiatului conciliu, precum şi schiţa mesajului final, pregătită de la 9 la 16 iunie de un comitet special.

Acest comitet special, în comunicatul său din 11 iunie, a afirmat că „mesajul nu numai că va avea un impact asupra Bisericii ortodoxe în ansamblul său, ci va marca şi o etapă istorică în istoria creştinismului”. Ţinând cont de incertitudinile care apasă asupra adoptării diferitelor documente preconciliare – îndeosebi a celor mai controversate, cele despre raporturile cu ceilalţi creştini şi despre căsătorie – este probabil ca acest mesaj final să fie efectiv unul dintre roadele importante ale conciliului.

Sinaxa a fost şi o ocazie pentru a aminti absenţa diferitelor Biserici ortodoxe. Conform comunicatului de presă al conciliului primaţii, în dezbaterile lor, au declarat „că le pare rău pentru absenţa patriarhiei de Antiohia şi a Bisericilor din Rusia, din Bulgaria şi din Georgia” şi „au formulat rugăciuni pentru ca Duhul Sfânt să le inspire ca să participe la conciliu”. Pe baza informaţiilor de pe situl internet oficial al Bisericii ortodoxe sârbe, patriarhul sârb Irineu, îndeosebi, a exprimat dorinţa ca reprezentanţii Bisericilor absente să se poată uni la celebrarea Rusaliilor duminică în catedrala „Sfântul Mina” la Heraklion. Sinaxa a cerut deci patriarhului ecumenic să-i contacteze pe primaţii acestor Biserici pentru a le reînnoi invitaţia.

În cursul sinaxei a fost citit şi mesajul patriarhului de Moscova, Kiril, adresat în aceeaşi zi „primaţilor şi reprezentanţilor Bisericilor ortodoxe locale reunite în insula Creta”. Scrie Kiril: „Nu trebuie să ne lăsăm tulburaţi de faptul că părerile Bisericilor surori cu privire la convocarea Sfântului şi marelui conciliu au fost discordante” şi, citând cuvintele apostolului Paul, adaugă: „De fapt, trebuie să fie şi grupări între voi ca să iasă la lumină cei apreciaţi dintre voi” (1Cor 11,19). Într-adevăr, „Bisericile, fie cele care au decis să vină în Creta, fie cele care s-au abţinut, au luat decizia în conştiinţă, de aceea este bine să considerăm poziţia lor cu respect”.

La rândul său – explică patriarhul Kiril – Biserica ortodoxă rusă „s-a întemeiat mereu pe convingerea că glasul fiecărei Biserici ortodoxe locale, mică sau mare, antică sau recentă, nu trebuie să fie neglijat”. Ei bine, „lipsa acordului Bisericii de Antiohia la convocarea conciliului înseamnă că nu am ajuns la un consens panortodox”. În afară de asta, „nu putem ignora glasurile Bisericilor din Georgia, din Serbia şi din Bulgaria, care s-au pronunţat în favoarea unei amânări a datei conciliului”.

Totuşi – continuă patriarhul de Moscova – „cu un pic de bunăvoinţă, întâlnirea din Creta poate să constituie un pas important spre rezolvarea controverselor existente”. De fapt, „poate aduce contribuţia sa la pregătirea acestui Sfânt şi mare conciliu care va uni toate Bisericile ortodoxe autocefale locale fără nicio excepţie şi va fi reflexia unităţii sfintei Biserici ortodoxe a lui Cristos”, conclude Kiril înainte de a-i asigura pe primaţi de rugăciunea sa în timpul următoarelor „zile de lucru”.

Este interesant de notat că în mesaj patriarhul de Moscova nu foloseşte cuvântul „conciliu” pentru a desemna următoarea adunare şi deci nu pare să considere că Sfântul şi marele conciliu se poate reuni fără totalitatea Bisericilor ortodoxe. Oricum trebuie să îmbucure faptul că, în pofida dificultăţilor, contactele dintre Bisericile surori ortodoxe continuă în mod activ. Până la urmă, şi schimburile de mesaje între primaţii Bisericilor fac parte din conciliaritate.

Această conciliaritate este trăită şi exprimată înainte de toate de liturgia euharistică celebrată zilnic. Primaţii Bisericilor autocefale au concelebrat Dumnezeiasca Liturghie la 18 iunie în jurul patriarhului Teodor al II-lea de Alexandria, al doilea ca rang în diptice, în biserica „Buna Vestire” din Kissamos, nu departe de Chania. Duminică, 19 iunie, vor concelebra liturgia de Rusalii în catedrala „Sfântul Mina” din Heraklion, biserică primaţială din Creta, sub prezidarea patriarhului ecumenic Bartolomeu. Celebrarea va fi urmată de un prânz oferit de preşedintele Republicii elene, Prokòpos Pavlòpoulos. În sfârşit, la 20 iunie la Academia ortodoxă din Creta, se va deschide conciliul, pregătit şi aşteptat de lung timp.Sinod-etimasie-2

Un detaliu al logoului Sfântului şi marelui conciliu atrage atenţia: pe tronul etimasiei este depusă o mantie. Este mantia dreptăţii, cu care Cristos se va îmbrăca pentru a pronunţa judecata sa, în greacă krisis. Ziua de 20 iunie cu siguranţă pentru Biserica ortodoxă, în sensul etimologic al termenului, va fi un moment critic.

De Hyacinthe Destivelle

(După L’Osservatore Romano, 19 iunie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.