Excelenței Sale domnul QU DONGUY, Director general al FAO

În ziua în care FAO celebrează a 75-a aniversare a creării sale, doresc să vă salut pe dumneavoastră şi pe toţi membrii care o compun. Misiunea sa este frumoasă şi importantă, pentru că voi lucrați cu obiectivul de a înfrânge foamea, nesiguranța alimentară şi malnutriţia.

Tema propusă anul acesta pentru Ziua Mondială a Alimentației este semnificativă: „A cultiva, a hrăni, a proteja”, şi asta „Împreună. Acțiunile noastre sunt viitorul nostru”. Această temă subliniază necesitatea de a acționa împreună şi cu voinţă fermă pentru a putea genera inițiative care să îmbunătăţească ambientul din jurul nostru şi să promoveze speranţa multor persoane şi a multor popoare.

În decursul acestor 75 de ani, FAO a învățat că nu este suficient a produce mâncare, ci este important şi a garanta ca sistemele alimentare să fie sustenabile şi să ofere diete salutare şi accesibile tuturor. Este vorba de a adopta soluții inovatoare care pot transforma modul în care producem şi consumăm alimentele pentru bunăstarea comunităţilor noastre şi a planetei noastre, întărind astfel capacitatea de recuperare şi sustenabilitatea pe termen lung.

De aceea în această perioadă de mare dificultate provocată de pandemia de Covid-19 este şi mai important să se susțină inițiativele puse în aplicare de organizaţii ca FAO, Programul Alimentar Mondial (PAM) şi Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) cu scopul de a promova o agricultură sustenabilă şi diversificată, de a susține micile comunităţi agricole şi de a coopera la dezvoltarea rurală a țărilor mai sărace.

Suntem conștienți că trebuie să răspundem la această provocare într-o perioadă care este plină de contradicții: pe de o parte suntem martori ai unui progres fără precedent în diferitele domenii ale științei; pe de altă parte, lumea are în faţă multiple crize umanitare. Din păcate constatăm că, după statisticile mai recente ale FAO, în pofida eforturilor făcute în ultimele decenii, numărul persoanelor care luptă împotriva foamei şi a nesiguranței alimentare crește şi actuala pandemie va agrava şi mai mult aceste cifre.

Pentru omenire, foamea nu este numai o tragedie ci şi o rușine. Este provocată, în mare parte, de o distribuire inegală a roadelor pământului, la care se adaugă lipsa de investiții în sectorul agricol, consecințele schimbării climatice şi creșterea numărului de conflicte în diferite zone ale planetei. Pe de altă parte, se rebutează tone de alimente. În faţa acestei realităţi, nu putem să rămânem insensibili sau să fim paralizați. Toţi suntem responsabili.

Criza actuală ne demonstrează că este nevoie de politici şi acțiuni concrete pentru a eradica foamea în lume. Uneori discuțiile dialectice sau ideologice ne îndepărtează de obținerea acestui obiectiv şi permitem ca fraţii noştri şi surorile noastre să continue să moară datorită lipsei de hrană. O decizie curajoasă ar fi să se constituie cu banii care se folosesc în arme sau în alte cheltuieli militare „un Fond mondial” pentru a putea elimina definitiv foamea şi a contribui la dezvoltarea țărilor mai sărace. În acest mod s-ar evita multe războaie şi emigraţia atâtor fraţi ai noştri şi a familiilor lor care sunt constrânși să abandoneze propria casă şi propria ţară pentru a căuta o viaţă mai demnă (cf. Fratelli tutti, nr. 189 şi 262).

Domnule director general, exprimându-mi urarea mea ca activitatea FAO să fie tot mai incisivă şi mai rodnică, invoc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra dumneavoastră şi asupra celor care cooperează în această misiune fundamentală de a cultiva pământul, a hrăni pe cei înfometați şi a salvgarda resursele naturale, în aşa fel încât toţi să putem trăi demn, cu respect şi cu iubire. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu