Sanctuarul național al Sfintei Fecioare Maria a celor Şapte Dureri (Šaštín), Miercuri, 15 septembrie 2021 Sfântul Părinte şi episcopii recită împreună rugăciunea de încredințare: Stăpâna Noastră a celor şapte dureri, suntem reuniţi aici în faţa ta ca fraţi, recunoscători faţă de Domnul pentru iubirea sa milostivă. Şi tu eşti aici cu noi, ca şi cu […]

Sanctuarul național al Sfintei Fecioare Maria a celor Şapte Dureri (Šaštín), Miercuri, 15 septembrie 2021

Sfântul Părinte şi episcopii recită împreună rugăciunea de încredințare:

Stăpâna Noastră a celor şapte dureri,

suntem reuniţi aici în faţa ta ca fraţi,

recunoscători faţă de Domnul pentru iubirea sa milostivă.

Şi tu eşti aici cu noi,

ca şi cu apostolii în cenacol.

Maică a Bisericii şi Mângâietoarea mâhniţilor,

cu încredere ne adresăm ție,

în bucuriile şi în trudele slujirii noastre.

Priveşte-ne cu duioșie

şi primeşte-ne în brațele tale.

Regina apostolilor şi Scăparea păcătoșilor,

care cunoști limitele noastre umane,

eșecurile spirituale,

durerea datorită singurătății şi abandonării:

vindecă rănile noastre cu dulceața ta.

Mamă a lui Dumnezeu şi Mama noastră,

îți încredințăm viaţa noastră şi patria noastră,

îți încredinţă însăși comuniunea noastră episcopală.

Dobândește-ne harul

de a trăi cu fidelitate cotidiană

cuvintele pe care Fiul tău Isus ni le-a învățat

şi pe care acum, în El şi cu El,

le adresăm lui Dumnezeu Tatăl nostru.

Sfântul Părinte şi episcopii:

Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfințească-se numele tău,

vie împărăția ta,

facă-se voia ta,

precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi,

şi ne iartă nouă greșelile noastre

precum şi noi iertăm greșiților noştri,

şi nu ne duce pe noi în ispită,

ci ne mântuiește de cel rău.

Sfântul Părinte:

Dumnezeule, care dai Bisericii tale

s-o imite pe sfânta Fecioară Maria

în contemplarea pătimirii lui Cristos,

dăruiește-ne, prin mijlocirea ei,

să ne conformăm tot mai mult cu Fiul tău unicul născut

şi să ajungem la plinătatea harului său.

El care viețuiește şi domnește în vecii vecilor.

R/. Amin.

Sfântul Părinte:

Să-l binecuvântăm pe Domnul.

R/. Mulțumim lui Dumnezeu.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu