Iubiți fraţi şi surori, Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a instituirii administrațiilor apostolice pentru catolicii de rit latin în această iubită ţară, cu bucurie sunt în mod spiritual prezent între voi prin reprezentantul meu, E.S. Mons. Giovanni d’Aniello, cu dorința de a corobora comuniunea eclezială care ne unește în Cristos. Vă exprim vouă tuturor […]

Iubiți fraţi şi surori,

Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a instituirii administrațiilor apostolice pentru catolicii de rit latin în această iubită ţară, cu bucurie sunt în mod spiritual prezent între voi prin reprezentantul meu, E.S. Mons. Giovanni d’Aniello, cu dorința de a corobora comuniunea eclezială care ne unește în Cristos. Vă exprim vouă tuturor apropierea mea în rugăciune, recunoscător pentru mărturia voastră de credinţă şi de caritate.

Ceea ce voi celebrați nu reprezintă atât amintirea unor acte juridice şi realităţi formale. Este mai degrabă momentul pentru a comemora, cu umilinţă şi recunoștință, binele primit de la Domnul şi de la atâția fraţi şi surori care, ca adevăraţi „sfinţi de la ușa vecină”, v-au susținut pe drum. Este şi ocazia propice pentru a vă propune, cu ajutorul harului, să creșteți conform Evangheliei, aspirând să deveniți comunităţi tot mai docile faţă de Cuvântul lui Dumnezeu, însufleţite de speranţă şi susținute de tăria mângâietoare a Duhului; deschise, ascultând de porunca supremă a iubirii, la întâlnirea şi la împărtăşirea solidară cu toţi, în mod special cu fraţii şi surorile din Biserica ortodoxă.

Autoconştiinţa eclezială are nevoie în mod constant de momente forte, ca acela pe care-l trăiți, pentru a se reînnoi şi a se purifica, îndeosebi pentru a înlătura, cu ajutorul lui Dumnezeu, orice tentație de autoreferenţialitate şi de autocelebrare, pentru a adera mai bine la acelaşi sentimente care au fost în Cristos Isus (cf. Fil 2,5). În El, care făcându-se slujitor pentru noi, ne-a iubit până la sfârşit (cf. In 13,1), se regenerează comportamentele noastre personale şi comunitare; cu El putem deveni, aşa cum dorea apostolul Paul, „plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune! Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea!” (Rom 12,12-13).

Urarea mea este ca această comemorare să stimuleze întreaga comunitate catolică din Federația Rusă să fie o sămânță evanghelică, aptă, cu bucurie şi umilinţă, să ofere o transparență limpede a Împărăției lui Dumnezeu. Vă urez să fiți o comunitate de bărbați şi femei, copii şi adulți, tineri şi bătrâni, preoţi şi laici, consacrați şi persoane aflate în căutare vocaţională îndreptați spre comuniunea cu toţi, pentru a mărturisi cu simplitate şi generozitate, în viaţa familială şi în orice domeniu al vieţii zilnice, darul de har primit. Acest lucru este foarte plăcut lui Dumnezeu şi contribuie la binele comun al întregii societăți. Îndeosebi, mărturia creştină excelează în a se ocupa de ceilalți, în special de cei mai nevoiași şi neglijați.

Preaiubiților, „noi toţi am fost botezaţi într-un singur Duh spre a fi un singur trup” (1Cor 12,13): în cadrul tradiției creştine orientale în care trăiți, este important să continuați să mergeți împreună cu toţi fraţii şi surorile creştini, fără a înceta să cereţi ajutorul Domnului pentru a aprofunda cunoașterea reciprocă şi a înainta, pas după pas, pe calea unității. Rugându-ne pentru toţi şi slujindu-i pe cei cu care împărtășim aceeaşi umanitate, pe care Isus a unit-o cu sine în mod indisolubil, ne vom redescoperi fraţi şi surori într-un pelerinaj comun spre ținta comuniunii, pe care Dumnezeu ne-o indică în fiecare celebrare euharistică.

Să rămânem uniţi în Cristos: Duhul Sfânt, revărsat în inimile noastre, să ne facă să ne simţim fii ai Tatălui, fraţi şi surori între noi şi cu toţi. Preasfânta Treime, izvor neîncetat al iubirii, să mărească în noi coeziunea şi dorința de a o promova în orice loc. Prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi a sfântului Iosif, trimit fiecăruia, cu un gând special pentru cei bolnavi, Binecuvântarea mea, cerându-vă cu rugăminte să vă rugaţi pentru mine.

Roma, „Sfântul Ioan din Lateran”, 16 septembrie 2021, comemorarea sfinților Corneliu şi Ciprian

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu