Preaiubiților, În acel timp, ne relatează evanghelistul Matei, Isus adresându-se tuturor a spus: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi umil cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul meu este plăcut, iar […]

Preaiubiților,

În acel timp, ne relatează evanghelistul Matei, Isus adresându-se tuturor a spus: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă! Luaţi asupra voastră jugul meu şi învăţaţi de la mine că sunt blând şi umil cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! Căci jugul meu este plăcut, iar povara mea este uşoară” (Mt 11,28-30). Ca în acel timp tot aşa Isus se adresează şi astăzi vouă tuturor, dragi tineri, şi cu termenul-cheie al Festivalului, inspirat din Evanghelia tocmai menționată, vă invită: „Învățați de la mine şi veți găsi pacea”.

Domnul nu rezervă aceste cuvinte numai apostolilor sau vreunuia dintre prietenii săi, ci le adresează tuturor celor care sunt osteniți şi împovărați. El ştie cât de dificilă poate să fie viaţa şi că există multe lucruri care ne trudesc inima: atâtea dezamăgiri, diferite răni din trecut, poveri pe care le purtăm şi nedreptăți pe care le suportăm, multe incertitudini şi preocupări. În faţa la toate acestea Isus ne spune: „Veniţi la mine şi învățați de la mine”. Este vorba de o invitaţie de a ne mișca, de a nu rămâne pe loc, congelaţi şi înfricoșați în faţa vieţii, şi să ne încredințăm Lui. Pare ușor, dar în momentele întunecate ne vine în mod natural să ne închidem în noi înșine. Isus în schimb vrea să ne tragă afară, de aceea ne spune „Vino”.

Calea de ieșire este în relație, în ridicarea privirii spre Cel care ne iubește cu adevărat. Apoi, nu este suficient a ieşi din noi înșine, trebuie să ştim şi unde să mergem, pentru că există atâtea ținte înșelătoare care promit un viitor mai bun, însă ne lasă în singurătatea de mai înainte. Pentru aceasta Isus indică unde să mergem: „Veniţi la mine”.

Dragi prieteni, cu inima deschisă mergeți la El, luați jugul său şi învățați de la El. Mergeți la Învățătorul pentru a deveni discipolii săi şi moștenitori ai promisiunii sale de pace. Luați jugul său care vă va face să descoperiți voința lui Dumnezeu şi vă va face părtași de misterul crucii sale şi al învierii sale. „Jugul” despre care vorbește Cristos este legea iubirii, este porunca pe care a lăsat-o discipolilor săi: iubiți-vă unii pe alţii, aşa cum eu v-am iubit (In 15,12). Pentru că adevăratul remediu la rănile omenirii este un stil de viaţă bazat pe iubirea fraternă, care îşi are rădăcina în iubirea lui Dumnezeu.

Mergând împreună cu El şi imitându-l, veți învăța de la El. El este un Învățător care nu impune altora poveri pe care El nu le poartă. Se adresează celor umili, celor mici şi săraci pentru că El însuși s-a făcut sărac şi umil. Şi pentru a învăța, înainte de toate, trebuie să fim umili şi să recunoaștem propria ignoranță şi mândrie care ne fac să credem că putem face totul singuri şi cu forţele noastre. Trebuie avută urechea deschisă la Cuvintele Învățătorului. Aşa se învaţă inima sa, iubirea sa, modul său de a gândi, de a vedea şi de a face. Este nevoie de curajul de a fi aproape de El şi de a-l imita.

Preaiubiților, nu vă fie frică, mergeți la El cu tot ceea ce purtați în inimă, El este unicul Domn care oferă adevărata odihnă şi adevărata pace. Urmați exemplul Mariei, Mama sa şi a noastră, care vă va duce la El. Încredințați-vă lui Stella Maris, semn de speranţă pe marea agitată, care ne conduce spre portul păcii. Ea, care-l cunoaște pe Fiul său, vă va ajuta să-l imitați în relația cu Dumnezeu Tatăl, în compasiunea faţă de aproapele şi în conştiinţa a ceea ce suntem chemaţi să fim, fii ai lui Dumnezeu. În acest moment, în inima verii, Domnul vă invită să faceţi vacanţa cu El, în locul cel mai special care există: propria inimă.

Dragi tineri, în timp ce vă odihniţi în Isus Cristos în timpul acestor zile, vă încredințez pe toţi Sfintei Fecioare Maria, Mama noastră cerească, pentru ca, prin mijlocirea sa şi cu exemplul său, să luați asupra voastră jugul plăcut şi ușor al urmării lui Cristos. Privirea lui Dumnezeu Tatăl care vă iubește personal să vă însoțească în fiecare zi, aşa încât, în relațiile cu ceilalți să puteți fi martori ai păcii pe care o veți primi în dar. Pentru aceasta mă rog şi vă binecuvântez şi vă cer şi vouă să vă rugaţi pentru mine.

Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 16 iulie,

Sfânta Fecioară Maria de pe Muntele Carmel

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu