Iubiți fraţi şi surori, Sunt bucuros să vă primesc cu această ocazie semnificativă pentru a promova un Pact Educativ Global. Astăzi, în Ziua Mondială a Profesorilor instituită de UNESCO, vrem să manifestăm ca reprezentanţi ai religiilor apropierea şi recunoștința noastră tuturor profesorilor şi, în acelaşi timp, atenţia noastră faţă de educație. În urmă cu doi […]

Iubiți fraţi şi surori,

Sunt bucuros să vă primesc cu această ocazie semnificativă pentru a promova un Pact Educativ Global. Astăzi, în Ziua Mondială a Profesorilor instituită de UNESCO, vrem să manifestăm ca reprezentanţi ai religiilor apropierea şi recunoștința noastră tuturor profesorilor şi, în acelaşi timp, atenţia noastră faţă de educație.

În urmă cu doi ani – la 12 septembrie 2019 – am adresat un apel tuturor celor care în diferite roluri acţionează în domeniul educației, pentru „a dialoga despre modul în care construim viitorul planetei şi despre necesitatea de a investi talentele tuturor, pentru că orice schimbare are nevoie de un drum educativ pentru a forma o nouă solidaritate universală şi o societate mai primitoare” (Mesaj pentru lansarea Pactului Educativ).

Pentru acest scop am promovat inițiativa unui Pact Educativ Global, „pentru a reînsufleţi angajarea pentru şi cu noile generații, reînnoind pasiunea pentru o educație mai deschisă şi inclusivă, capabilă de ascultare răbdătoare, dialog constructiv şi înțelegere reciprocă”, invitându-i pe toţi „să unească eforturile într-o alianță educativă amplă pentru a forma persoane mature, capabile să depășească fragmentări şi contrapoziții şi să reconstruiască țesutul de relaţii pentru o umanitate mai fraternă”.

Dacă vrem o lume mai fraternă, trebuie să educăm noile generații „să recunoască, să aprecieze şi să iubească fiecare persoană dincolo de apropierea fizică, dincolo de locul din lume unde s-a născut sau unde locuieşte” (Enciclica Fratelli tutti, 1). Principiul fundamental „cunoaște-te pe tine însuți” a orientat mereu educaţia, dar este necesar să nu se neglijeze alte principii esențiale: „cunoaște-l pe fratele tău”, pentru a educa la primirea celuilalt (cf. Enciclica Fratelli tutti; Documentul despre fraternitatea umană, Abu Dhabi, 4 februarie 2019); „cunoaște creația”, pentru a educa la îngrijirea casei comune (cf. Enciclica Laudato si’) şi „cunoaște Transcendentul”, pentru a educa la marele mister al vieţii. Este la inima noastră o formare integrală care se rezumă în a ne cunoaște pe noi înșine, pe propriul frate, creația şi Transcendentul. Nu putem să nu spunem noilor generații adevărurile care dau sens vieţii.

Din totdeauna religiile au avut un raport strâns cu educaţia, însoțind activitățile religioase cu cele educative, școlare, academice. Ca şi în trecut tot aşa şi astăzi, cu înțelepciunea şi umanitatea tradițiilor noastre religioase, vrem să fim stimulent pentru o acțiune educativă reînnoită care să poată mări în lume fraternitatea universală.

Dacă în trecut diferențele ne-au pus în contrast, astăzi vedem în ele bogăția de căi diferite pentru a ajunge la Dumnezeu şi pentru a educa noile generații la conviețuirea pașnică în respectul reciproc. De aceea, educaţia ne angajează să nu folosim niciodată numele lui Dumnezeu pentru a justifica violenţa şi ura faţă de alte tradiții religioase, să condamnăm orice formă de fanatism şi de fundamentalism şi să apărăm dreptul fiecăruia să aleagă şi să acționeze după propria conștiință.

Dacă în trecut, chiar în numele religiei, s-au discriminat minoritățile etnice, culturale, politice şi de alt tip, astăzi noi vrem să fim apărători ai identităţii şi demnității fiecărei persoane şi să învățăm noile generații să-i primească pe toţi fără discriminări. De aceea, educaţia ne angajează să-l primim pe celălalt aşa cum este, nu cum vreau eu ca el să fie, aşa cum este, şi fără a judeca şi a condamna pe nimeni.

Dacă în trecut drepturile femeilor, ale minorilor, ale celor mai slabi n-au fost respectate mereu, astăzi ne angajăm să apărăm cu fermitate aceste drepturi şi să învățăm noile generații să fie glas al celor fără glas. De aceea, educaţia ne solicită să respingem şi să denunțăm orice încălcare a integrității fizice şi morale a fiecăruia. Şi educaţia trebuie să ne facă să înţelegem că bărbatul şi femeia sunt egali în demnitate: nu vor fi discriminări.

Dacă în trecut am tolerat exploatarea şi prădarea casei noastre comune, astăzi, mai conștienți de rolul nostru de păzitori ai creației încredințate nouă de Dumnezeu, vrem să fim voce a naturii care strigă pentru supraviețuirea sa şi să ne formăm pe noi înșine şi noile generații la un stil de viaţă mai sobru şi eco-sustenabil. Ieri m-a impresionat mărturia unuia dintre oamenii de știință care a vorbit la întâlnirea noastră, a spus: „Nepoţica mea, abia născută, în 50 de ani va trebui să locuiască într-o lume nelocuibilă, dacă lucrurile sunt aşa”. De aceea, educaţia ne angajează să iubim mama noastră pământul şi să evităm irosirile de alimente şi de resurse, precum şi să fim mai copărtaşi de bunurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit pentru viaţa tuturor. Îmi vine în minte ceea ce spunea un înțelept, necatolic: „Dumnezeu iartă mereu. Noi iertăm uneori da şi uneori nu. Natura nu iartă niciodată”.

Vrem să declarăm astăzi că tradițiile noastre religioase, din totdeauna protagoniste ale alfabetizării până la instruirea superioară, întăresc misiunea lor de a educa fiecare persoană în integralitatea sa, adică minte, mâini, inimă şi suflet. Să se gândească ceea ce se simte şi se face; să se simtă ceea ce se gândeşte şi se face; să se facă ceea ce se simte şi se gândeşte. Armonia integrității umane, adică toată frumusețea sa a acestei armonii.

Iubiți fraţi şi surori, vă mulţumesc pentru participarea voastră şi le mulţumesc şi tuturor celor care din cauza pandemiei n-au putut să fie astăzi prezenți aici. Şi acum vă invit la un scurt moment de tăcere pentru a-i cere lui Dumnezeu să lumineze mințile noastre, pentru ca dialogul nostru să fie rodnic şi să ne poată ajuta să urmăm cu curaj căile noilor orizonturi educative.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu