Dragi prieteni, Vă adresez un călduros bun-venit vouă tuturor, delegaţi ai World Congress of Mountain Jews, provenind din diferite ţări. Este prima dată când fraţi evrei care aparţin tradiţiei voastre antice merg împreună în vizită la papa, şi din această cauză întâlnirea de astăzi este motiv de bucurie. Ultima dată când am întâlnit o comunitate […]

Dragi prieteni,

Vă adresez un călduros bun-venit vouă tuturor, delegaţi ai World Congress of Mountain Jews, provenind din diferite ţări. Este prima dată când fraţi evrei care aparţin tradiţiei voastre antice merg împreună în vizită la papa, şi din această cauză întâlnirea de astăzi este motiv de bucurie.

Ultima dată când am întâlnit o comunitate ebraică a fost în Lituania la 23 septembrie. Era o zi dedicată comemorării lui Shoa, în urmă cu şaptezeci şi cinci de ani după distrugerea ghetoului din Vilnius şi uciderea a mii de evrei. M-am rugat în faţa monumentului victimelor holocaustului şi i-am cerut Celui Preaînalt să mângâie poporul său. A comemora holocaustul este necesar, pentru ca să rămână o amintire vie a trecutului. Fără o amintire vie nu va fi viitor pentru că, dacă nu învăţăm din paginile mai negre ale istoriei să nu recădem în aceleaşi greşeli, demnitatea umană va rămâne literă moartă.

Gândindu-mă la Shoa, aş vrea să comemorez încă două evenimente tragice. La 16 octombrie se împlineau şaptezeci şi cinci de ani de la un alt dramatic eveniment: cel al raziei din ghetoul din Roma. Şi peste câteva zile, la 9 noiembrie, vor fi optzeci de ani de la aşa-numita „Kristallnacht”, când au fost distruse multe locuri de cult ebraice, şi cu intenţia de a dezrădăcina ceea ce este absolut inviolabil în inima omului şi a unui popor: prezenţa Creatorului. Când s-a voit înlocuirea Bunului Dumnezeu cu idolatria puterii şi ideologia urii, s-a ajuns la nebunia de a extermina creaturile. De aceea libertatea religioasă este un bun suprem de tutelat, un drept uman fundamental, fortăreaţă împotriva pretenţiilor totalitariste.

Din păcate şi astăzi sunt prezente atitudini antisemite. Cum am amintit de mai multe ori, un creştin nu poate să fie antisemit. Rădăcinile noastre sunt comune. Ar fi o contradicţie a credinţei şi a vieţii. În schimb împreună suntem chemaţi să ne angajăm pentru ca antisemitismul să fie eliminat din comunitatea umană.

Am ţinut mereu să subliniez importanţa prieteniei dintre evrei şi catolici. Ea, întemeiată pe o fraternitate care se înrădăcinează în istoria mântuirii, se concretizează în atenţia reciprocă. Împreună cu voi aş vrea să aduc mulţumire Dătătorului oricărui bine pentru darul prieteniei noastre, impuls şi motor al dialogului dintre noi. Este un dialog pe care în acest timp suntem chemaţi să-l promovăm şi să-l lărgim la nivel interreligios, pentru binele omenirii.

În această privinţă, îmi place să-mi amintesc cu voi de frumoasa întâlnire interreligioasă din urmă cu doi ani în Azerbaidjan, unde aminteam de armonia pe care religiile o pot crea „pornind de la raporturile personale şi de la buna voinţă a responsabililor”. Iată calea. „A dialoga cu alţii şi a ne ruga pentru toţi: acestea sunt mijloacele noastre pentru a transforma suliţele în seceri (cf. Is 2,4), pentru a face să apară iubirea acolo unde este ură şi iertarea acolo unde este ofensă, pentru a nu înceta să implorăm şi să parcurgem căi de pace”. Da, pentru că astăzi „nu este timp de soluţii violente şi bruşte, ci ora urgentă de a întreprinde procese răbdătoare de reconciliere” (2 octombrie 2016). Este o misiune fundamentală la care suntem chemaţi.

Cer Atotputernicului să binecuvânteze drumul nostru de prietenie şi de încredere, pentru ca să trăim mereu în pace şi, oriunde ne-am afla, să putem fi artizani şi constructori de pace. Shalom alechem!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu