Iubiți frați și surori, bună ziua!  În liturgia de astăzi, Evanghelia relatează despre un cărturar care se apropie de Isus şi îl întreabă: „Care este prima dintre toate poruncile?” (Mc 12,28). Isus răspunde citând Scriptura şi afirmă că prima poruncă este a-l iubi pe Dumnezeu; după aceea, din aceasta, prin consecință naturală, derivă a doua: […]

Iubiți frați și surori, bună ziua! 

În liturgia de astăzi, Evanghelia relatează despre un cărturar care se apropie de Isus şi îl întreabă: „Care este prima dintre toate poruncile?” (Mc 12,28). Isus răspunde citând Scriptura şi afirmă că prima poruncă este a-l iubi pe Dumnezeu; după aceea, din aceasta, prin consecință naturală, derivă a doua: a-l iubi pe aproapele ca pe sine însuși (cf. v. 29-31). Auzind acest răspuns, cărturarul nu numai că îl recunoaște corect dar făcând asta, recunoscându-l corect, aproape repetă aceleaşi cuvinte spuse de Isus: „Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele” (v. 32-33).

Putem să ne întrebăm: De ce, dându-şi asentimentul, acel cărturar simte nevoia să repete aceleaşi cuvinte ale lui Isus? Această repetare pare cu atât mai surprinzătoare dacă ne gândim că suntem în Evanghelia lui Marcu, care are un stil foarte concis. Așadar ce sens are această repetare? Această repetare este o învățătură, pentru noi toţi care ascultăm. Deoarece Cuvântul Domnului nu poate să fie primit ca o oricare știre de cronică. Cuvântul Domnului trebuie repetat, însușit, păstrat. Tradiția monastică, a călugărilor, foloseşte un termen îndrăzneț dar foarte concret. Spune aşa: Cuvântul lui Dumnezeu trebuie „rumegat”. „A rumega” Cuvântul lui Dumnezeu. Putem spune că este aşa de hrănitor încât trebuie să ajungă în fiecare domeniu al vieţii: să implice, aşa cum spune Isus astăzi, toată inima, tot cugetul, toată puterea (cf. v. 30). Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să răsune, să aibă ecou, şi să sune înlăuntrul nostru. Când există acest ecou interior care se repetă, înseamnă că Domnul locuieşte în inimă. Şi ne spune nouă, ca şi acelui bun cărturar din Evangheliei: „Nu eşti departe de împărăția lui Dumnezeu” (v. 34).

Iubiți fraţi şi surori, Domnul nu caută atât comentatori abili ai Scripturilor, caută inimi docile care, primind Cuvântul său, se lasă schimbate înăuntru. Iată pentru ce este aşa de important a avea familiaritate cu Evanghelia, a o avea mereu la îndemână – chiar şi o mică Evanghelie în buzunar, în geantă pentru a o citi şi a o reciti, a fi pasionat de ea. Când facem asta, Isus, Cuvântul Tatălui, ne intră în inimă, devine intim nouă şi noi aducem rod în El. Să luăm de exemplu Evanghelia de astăzi: nu este suficient a o citi şi a înţelege că trebuie să-l iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele. Este necesar ca această poruncă, care este „marea poruncă”, să răsune în noi, să fie asimilat, să devină glas al conștiinței noastre. Atunci nu rămâne literă moartă, în sertarul inimii, pentru că Duhul Sfânt face să încolțească în noi sămânța acelui Cuvânt. Şi Cuvântul lui Dumnezeu acţionează, este mereu în mișcare, este viu şi eficace (cf. Evr 4,12). Astfel fiecare dintre noi poate să devină o „traducere” vie, diferită şi originală. Nu este o repetare, ci o „traducere” vie, diferită şi originală, a unicului Cuvânt de iubire pe care Dumnezeu ni-l dăruiește. Asta o vedem în viaţa sfinților de exemplu: niciunul nu este egal cu altul, toţi sunt diferiți, dar toţi cu acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu.

Așadar, astăzi să luăm exemplu de la acest cărturar. Să repetăm cuvintele lui Isus, să facem ca să răsune în noi: „Să-l iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul şi cu toată puterea şi pe aproapele ca pe mine însumi”. Şi să ne întrebăm: această poruncă orientează cu adevărat viaţa mea? Această poruncă are incidență în zilele mele? Ne va face bine în seara aceasta, înainte de a adormi, să facem cercetarea cugetului despre acest Cuvânt, să vedem dacă astăzi l-am iubit pe Domnul şi am dăruit un pic de bine, un pic de iubire, care vine din acest Cuvânt. Fecioara Maria, în care Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup, să ne învețe să primim în inimă cuvintele vii ale Evangheliei.

________________

După Angelus

Iubiți fraţi şi surori,

În diferite părţi din Vietnam ploile puternice prelungite din aceste ultime săptămâni au provocat vaste inundații, cu mii de evacuați. Rugăciunea mea şi gândul meu se îndreaptă la multele familii care suferă, împreună cu încurajarea mea pentru cei care, autorități ale țării şi Biserica locală, se angajează pentru a răspunde la urgență. Şi sunt aproape şi de populațiile din Sicilia lovite de vreme rea.

Mă gândesc şi la populația din Haiti, care trăieşte în condiții la limită. Cer responsabililor națiunilor să susțină această ţară, să n-o lase singură. Şi voi, întorcându-vă acasă, căutați știri despre Haiti, şi rugaţi-vă, rugaţi-vă mult. Vedeam în programul „A Sua Immagine” mărturia acelui misionar camillian în Haiti, părintele Massimo Miraglio, lucrurile pe care le spunea… despre câtă suferinţă, câtă durere este în această ţară şi câtă abandonare. Să nu-i abandonăm!

Ieri la Tortosa, în Spania, au fost beatificați Francisco Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet şi Aquilino Pastor Cambero, preoţi din Fraternitatea Preoţilor Muncitori Diecezani ai Inimii lui Isus, uciși din ură faţă de credinţă. Păstori zeloşi şi generoși, în timpul persecuției religioase din anii treizeci au rămas fideli slujirii chiar şi cu riscul vieţii. Mărturia lor să fie model în special pentru preoţi. Aplauze pentru aceşti noi fericiți!

Astăzi la Glasgow, în Scoţia, începe întâlnirea Națiunilor Unite despre schimbările climatice, COP26. Să ne rugăm pentru ca strigătul Pământului şi strigătul săracilor să fie ascultat; ca această întâlnire să poată da răspunsuri eficace oferind speranţă concretă generațiilor viitoare. În acest context se inaugurează astăzi în Piața „Sfântul Petru” expoziția fotografică Laudato si’, operă a unui tânăr fotograf originar din Bangladesh. Mergeți s-o vedeți!

Vă salut pe voi toţi, credincioşi din Roma şi pelerini din diferite țări, îndeosebi pe cei veniţi din Costa Rica. Salut grupurile din Reggio Emilia şi din Cosenza; pe tinerii de la mărturisirea de credinţă din Bareggio, Canegrate şi San Giorgio su Legnano; precum şi Asociația Serra International Italia, căreia îi mulţumesc pentru angajarea în favoarea vocațiilor sacerdotale, şi pe tinerii Neprihănitei.

Urez tuturor o duminică frumoasă. Şi vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu