Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această primă duminică din Postul Mare, Evanghelia aminteşte temele ispitei, convertirii şi Veştii Bune. Scrie evanghelistul Marcu: „Duhul l-a dus pe Isus în pustiu. Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana” (Mc1,12-13). Isus merge în pustiu pentru a se pregăti la misiunea sa în lume. El nu are nevoie de convertire, dar, ca om, trebuie să treacă prin această încercare, fie pentru El însuşi, pentru a asculta de voinţa Tatălui, fie pentru noi, pentru a ne da harul de a învinge ispitele. Această pregătire constă în lupta împotriva duhului răului, adică împotriva diavolului. Şi pentru noi Postul Mare este un timp de „agonism” spiritual, de luptă spirituală: suntem chemaţi să-l înfruntăm pe cel rău prin rugăciune pentru a fi capabili, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-l învingem în viaţa noastră zilnică. Noi ştim asta, răul este din păcate în acţiune în existenţa noastră şi în jurul nostru, unde se manifestă violenţe, refuzarea celuilalt, închideri, războaie, nedreptăţi. Toate acestea sunt lucrări ale celui rău, ale răului.

Imediat după ispitirile din pustiu, Isus începe să predice Evanghelia, adică Vestea Bună, al doilea cuvânt. Primul era „ispită”; al doilea, „Vestea Bună”. Şi această Veste Bună cere de la om convertirea – al treilea cuvânt – şi credinţa. El vesteşte: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (v. 15), adică credeţi în această Veste Bună că împărăţia lui Dumnezeu este aproape. În viaţa noastră avem nevoie mereu de convertire – în toate zilele! –, şi Biserica ne face să ne rugăm pentru asta. De fapt, niciodată nu suntem suficient de orientaţi spre Dumnezeu şi încontinuu trebuie să îndreptăm mintea noastră şi inima noastră spre El. Pentru a face asta trebuie să avem curajul de a respinge tot ceea ce ne duce în afara drumului, valorile false care ne înşeală atrăgând în mod viclean egoismul nostru. În schimb trebuie să  ne încredem în Domnul, în bunătatea sa şi în proiectul său de iubire pentru fiecare dintre noi. Postul Mare este un timp de pocăinţă, da, dar nu este un timp trist! Este un timp de pocăinţă, dar nu este un timp trist, de doliu. Este o angajare bucuroasă şi serioasă pentru a ne despuia de egoismul nostru, de omul nostru vechi şi a ne reînnoi după harul Botezului nostru.

Numai Dumnezeu ne poate dărui adevărata fericire: este inutil ca să pierdem timpul nostru pentru a o căuta în altă parte, în bogăţii, în plăceri, în putere, în carieră… Împărăţia lui Dumnezeu este realizarea tuturor aspiraţiilor noastre, pentru că este, în acelaşi timp, mântuire a omului şi glorie a lui Dumnezeu. În această primă duminică din Postul Mare suntem invitaţi să ascultăm cu atenţie şi să primim acest apel al lui Isus de a ne converti şi a crede în Evanghelie. Suntem îndemnaţi să începem cu angajare drumul spre Paşte, pentru a primi tot mai mult harul lui Dumnezeu, care vrea să transforme lumea într-o împărăţie a dreptăţii, a păcii, a fraternităţii.

Maria Preasfântă să ne ajute să trăim acest Post Mare cu fidelitate faţă de Cuvântul lui Dumnezeu şi cu o rugăciune neîncetată, aşa cum a făcut Isus în pustiu. Nu este imposibil! Este vorba de a trăi zilele cu dorinţa de a primi iubirea care vine de la Dumnezeu şi care vrea să transforme viaţa noastră şi lumea întreagă.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

Peste o lună, de la 19 la 24 martie, vor veni la Roma circa 300 de tineri din toată lumea pentru o reuniune pregătitoare la Sinodul din octombrie. Doresc însă cu putere ca toţi tinerii să poată fi protagonişti ai acestei pregătiri. De aceea, ei vor putea interveni online prin grupurile lingvistice moderate de alţi tineri. Aportul „grupurilor din reţea” se va uni cu acela al reuniunii de la Roma. Dragi tineri, puteţi găsi informaţii pe situl web al Secretariatului Sinodului Episcopilor. Vă mulţumesc pentru contribuţia voastră de a merge împreună!

Vă salut pe voi, familii, grupuri parohiale, asociaţii şi toţi pelerinii veniţi din Italia şi din diferite ţări. Salut credincioşii din Murcia, Vannes, Varşovia şi Wroclaw; precum şi cei din Erba, Vignole, Fontaneto d’Agogna, Silvi şi Troina. Salut tinerii din decanatul de Baggio (Milano) şi pe cei din Melito Porto Salvo.

La începutul Postului Mare, care – aşa cum spuneam – este un drum de convertire şi de luptă împotriva răului, vreau să adresez o urare deosebită persoanelor deţinute: iubiţi fraţi şi surori care sunteţi în închisoare, încurajez pe fiecare dintre voi să trăiţi perioada Postului Mare ca ocazie de reconciliere şi de reînnoire a propriei vieţi sub privirea milostivă a Domnului. El nu încetează niciodată să ierte.

Cer tuturor o amintire în rugăciune pentru mine şi pentru colaboratorii din Curia Romană, care în această seară vom începe săptămâna de exerciţii spirituale.

Vă urez duminică frumoasă. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu