Anul acesta Ziua Tineretului va avea loc la Frumoasa în ziua de 6 mai. Va fi a XXV-a ediţie a acestei întâlniri diecezane a tinerilor şi va avea tema: „Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic” (Lc 1,49).

Exemplul Sfintei Fecioare Maria va inspira şi temele pentru următorii ani. Astfel tema pentru anul 2018 este: „Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu” (Lc 1,30), iar pentru 2019: „Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38). Acest itinerar spiritual a fost propus de însuşi Papa Francisc.

Tema pentru Ziua Tineretului de la Frumoasa evidenţiază alegerea lui Dumnezeu de a „privi la smerenia slujitoarei sale”, la Maria din Nazaret, pe care o cheamă să devină mama Mântuitorului şi, astfel, să conlucreze la opera de mântuire a oamenilor. Harul lui Dumnezeu este acela care dă un sens profund vieţii şi îi conferă împlinire. El revarsă binecuvântarea sa în viaţa fiecărei persoane şi aşteaptă cu răbdare răspunsul generos.

Celebrarea Zilei Tineretului de la Frumoasa are menirea de a-i ajuta pe tineri să descopere frumuseţea propriei vieţi prin contemplarea darurilor primite de la Dumnezeu şi să îşi înalţe recunoştinţa pentru tot ceea ce Dumnezeu le oferă neîncetat.

Totodată, această întâlnire diecezană a tinerilor se înscrie pe drumul spre Sinodul cu tineri şi pentru tineri, dorit de Sfântul Părinte, ca semn al atenţiei întregii Biserici faţă de tineri.

Informaţii despre eveniment se găsesc în secţiunea specială „ZT Frumoasa” de pe site-ul Oficiului pentru Pastoraţia Tineretului: www.tinericonectati.ro.

Pr. Felix Roca
Oficiul pentru Pastoraţia Tineretului

Sursa: ercis.ro