În spiritul comuniunii şi al carităţii Termenul de preoţi „fidei donum” îi aparţine papei Pius al XII-lea, care, la 21 aprilie 1957, scria o enciclică specială cu acelaşi titlu prin care făcea un apel către toate ţările catolice occidentale de a oferi pentru comunităţile din Africa preoţi generoşi şi plini de zel pentru a ajuta […]

PS-Gherghel-preoti-AustriaÎn spiritul comuniunii şi al carităţii

Termenul de preoţi „fidei donum” îi aparţine papei Pius al XII-lea, care, la 21 aprilie 1957, scria o enciclică specială cu acelaşi titlu prin care făcea un apel către toate ţările catolice occidentale de a oferi pentru comunităţile din Africa preoţi generoşi şi plini de zel pentru a ajuta la procesul de evangelizare început în acest continent dornic de a primi evanghelia. A fost o adevărată deschidere de întrajutorare creştină şi de colaborare apostolică.

Acest spirit de solidaritate evanghelică a continuat să crească şi să capete diferite forme noi, iar prin Conciliul Vatican II şi lucrarea pastorală a marilor pontifi a făcut ca spiritul de evanghelizare să crească şi astfel să ajungă şi la noi, unde, atât în condiţiile de dictatură, cât şi după obţinerea libertăţii, numărul vocaţiilor, prin harul lui Dumnezeu, a căpătat o creştere binecuvântată. Aşa se face că, de mai bine de 25 ani, un număr impresionant de preoţi din Dieceza de Iaşi, dar şi din întreaga ţară, după ce au făcut studii teologice adecvate în diferite seminarii, în ţară sau în străinătate, răspunzând cu generozitate la invitaţia lui Isus de a merge în via sa, unde „secerişul este mare şi lucrătorii sunt puţini”, s-au oferit să răspundă mandatului de a vesti evanghelia acolo unde este mai mare nevoie.

În această nouă lumină unii dintre ei au ales să îmbrăţişeze chemarea de a fi misionari în ţările de misiuni, cum ar fi Kenya şi Coasta de Fildeş, sau ca preoţi „fidei donum” în diferite ţări şi dieceze din Europa sau în alte părţi ale lumii, unde să-şi ofere slujirea lor în păstrarea valorilor creştine ameninţate de valul nimicitor de secularizare şi unde secerişul este atât de mare, iar lucrătorii au devenit aşa de puţini. Este bine de ştiut că alegerea de a lucra ca „preoţi dar al credinţei” este o adevărată angajare liberă, din convingere proprie şi reprezintă o decizie profundă de a se oferi să lucreze cu toată generozitatea acolo unde secerişul este mare.

Ne bucurăm, de asemenea, să ştim şi să întâlnim atâţia preoţi care, în baza angajării luate în ziua hirotonirii, se arată gata oricând să-şi ofere slujirea lor însoţindu-i şi ajutându-i pe credincioşii catolici plecaţi din România să lucreze în alte ţări şi care au nevoie de îngrijire şi susţinere pastorală conform cu tradiţiile de acasă.

Este deja cunoscut de mult că majoritatea acestor preoţi care au ales să îndeplinească această misiune se află în Italia, Germania, Austria, Spania, precum şi în ţara vecină, Republica Moldova.

Păstrând o vie legătură cu aceşti preoţi care au decis să lucreze dincolo de graniţele Diecezei de Iaşi, an de an, împreună cu Preasfinţitul Aurel, am căutat diferite ocazii de a-i întâlni la locul de muncă pentru a întări spiritul de comuniune şi de colaborare sacerdotală cu ei, dar şi cu ierarhii locului.

Anul acesta am ţinut să-i întâlnesc pe preoţii noştri care se află în Austria şi în Ungaria.

Dând curs invitaţiei speciale a episcopului de Feldkirch, Excelenţa Sa Benno Elbs, de a lua parte la sărbătoarea Sfântului Columban, care s-a desfăşurat în una dintre bisericile dedicate acestui sfânt, prin grija şi angajarea prietenului şi binefăcătorului nostru prelatul Albert Holenstein, m-am deplasat cu bucurie să reprezint dieceza la acest moment sărbătoresc. Este ştiut că în această comunitate activează părintele Pavel Solomon, de mai bine de 25 de ani, ca paroh şi apoi decan, şi unde, an de an, au ajuns alţi preoţi gata să răspundă cu generozitate la invitaţia prelatului Albert şi, mai ales, a episcopului de atunci, Klaus Küng.

Cu pr. Pavel BalintPentru a ajunge în această comunitate am trecut, cum era şi firesc, prin localitatea în care, în anul 1888, s-a născut şi unde a fost botezat fericitul nostru martir Anton Durcovici, cel care, prin pronia divină, a ajuns la noi, mai întâi fiind copil alături de fratele său, Francisc, împreună cu mama sa, iar mai apoi ca episcop de Iaşi, devenind în acest fel păstorul cel bun al diecezei. Este cunoscut faptul că aici, tot prin harul lui Dumnezeu, a lucrat pr. Alois Fechet, iar acum lucrează mai departe, încă din anii 90, părintele paroh şi apoi decan Pavel Balint.

Aici am avut bucuria de a vizita locul în care s-a născut şi biserica unde a fost botezat episcopul Anton Durcovici şi am celebrat o sfântă Liturghie de aducere aminte şi de mulţumire chiar în minunata şi istorica biserică a cestei comunităţi de care ne-a legat pentru totdeauna vrednicul nostru păstor, episcopul Anton.

E frumos că în această comunitate credincioşii sunt conştienţi de oferta unuia dintre ei, care a venit la Iaşi şi apoi la Bucureşti, de unde a fost ales şi consacrat episcop pentru eparhia noastră, în timpul greu al instalării noii orânduiri ateo-comuniste. În biserica unde a fost botezat se află o expoziţie permanentă cu documente şi imagini de arhivă şi se celebrează frecvent Liturghii speciale. De asemenea, în această biserică vin pelerini din Dieceza de Iaşi pentru a intra în comuniune cu spiritul religios al vrednicului păstor.

Memoria lui este cu grijă păstrată şi venerată de credincioşii de astăzi din Bad Deutsch-Altenburg sub păstorirea părintelui paroh şi decan Pavel Balint.

Cu pr. Eusebiu Bulai la St. PöltenDe la Bad Deutsch-Altenburg am trecut prin Dieceza St. Pölten pentru a-i întâlni pe alţi doi preoţi ai noştri, Eusebiu şi Iosif, împreună cu episcopul locului, Excelenţa sa dr. Klaus Küng, unul dintre marii noştri prieteni de pe timpul când era episcop de Feldkirch şi Vorarlberg, adică încă din anul 1990. În această dieceză, de mai mulţi ani, lucrează cu multă dăruire zece preoţi, care vestesc cu bucurie cuvântul Domnului credincioşilor. Punctul central al vizitei a fost, aşadar, comunitatea Bregenz, unde a lucrat încă din anul 1992 prelatul Albert Holenstein, de fericită amintire. Aici a avut loc jubileul de 50 de ani de la construirea şi consacrarea bisericii dedicată sfântului abate Columban (543-615), în care s-a celebrat sărbătoarea hramului.

Un moment special al sărbătorii a fost celebrarea solemnă a sfintei Liturghii a hramului şi a jubileului prezidată de episcopul locului, Benno Elbs, înconjurat de episcopii oaspeţi şi de mulţi preoţi şi credincioşi, toţi legaţi de marele apostol, venit din Irlanda să vestească evanghelia şi să poarte credinţa catolică pe aceste meleaguri ale Europei. An de an se celebrează cu mare fast şi bucurie memoria acestui mare misionar şi mereu are loc un moment special care adună pe toţi cinstitorii sfântului Columban, mereu într-o altă comunitate unde biserica este dedicată sfântului Columban, ca într-un lanţ ce-i leagă pe toţi cinstitorii din diferite ţări ai marele misionar şi apostol de la care au primit darul credinţeiCu pr. Iosif Bălteanu, la Prinzersdorf

Am rămas impresionat de amploarea sărbătorii, de faptul că o mulţime de credincioşi din Parohia Bregenz şi din Dieceza de Feldkirch, având alături oaspeţi din împrejurimi, dar şi din Irlanda, Franţa, Germania, Italia, au venit special în pelerinaj la această biserică frumoasă, nouă şi modernă, dedicată marelui misionar, pentru a-l cinsti şi venera cum se cuvine.

Memoria lui este vie la Bregenz, deşi au trecut atâţia ani de la sosirea lui din Irlanda în această parte a Europei.

Cu aceeaşi ocazie pentru mine şi pentru preoţii noştri care lucrează în această episcopie a fost o fericită ocazie de a ne aminti şi de a ne ruga pentru odihna sufletului prelatului Albert Holenstein. Am ţinut să ajung din nou la mormântul său unde am aşezat o candelă de preţuire şi de păstrare vie a memoriei sale pentru tot binele pe care l-a făcut preoţilor, seminariştilor, surorilor şi credincioşilor noştri prin operele pe care le-a susţinut în dieceza noastră cu o rară generozitate.

Cu pr. Pavel Solomon, la BregenzÎntâlnirea cu preoţii care activează în Dieceza de Bregenz a avut loc în parohia unde lucrează părintele paroh şi decan Pavel Solomon şi a fost un moment de împărtăşire şi de comuniune sacerdotală.

Important a fost şi momentul întâlnirii cu episcopul locului, Excelenţa sa Benno Elbs, care a ţinut să se întoarcă încă o dată în Parohia Bregenz pentru a cimenta buna noastră colaborare şi continuarea raporturilor noastre sacerdotale.

La întoarcerea spre ţară am avut posibilitatea să-l întâlnesc pe episcopul Diecezei de Graz-Seckau, Excelenţa sa Wilhelm Krautwaschl, în care activează şase dintre preoţii diecezei noastre. Deoarece toţi preoţii români sunt tineri şi generoşi, ei reprezintă o notă de bucurie a episcopului locului, dar şi a noastră, şi justifică speranţa unei activităţi pastorale rodnice şi a colaborării noastre în favoarea credincioşilor din această dieceză. Aici am putut să-i întâlnesc pe toţi şi să trăim clipe de adevărată colegialitate şi prietenie sacerdotală în casa parohială a părintelui Claudiu Budău, numit recent responsabil diecezan pentru toţi preoţii din alte ţări şi dieceze ce activează aici.Cu PS Benno Elbs, la Bregenz

După ce am trecut prin Mannersdorf, parohia unde l-am întâlnit pe pr. Florin Farcaş – unul dintre preoţii tineri care lucrează de câţiva ani în Arhidieceza de Viena – am avut bucuria de a-i întâlni pe alţi preoţi din ţară şi din dieceza noastră care desfăşoară de câţiva ani o activitate pastorală intensă şi care formează un grup de preoţi generoşi şi curajoşi care fac bucurie Bisericii locale, sub coordonarea cardinalului Christoph Schönborn, cel care de multe ori a vizitat România, Dieceza de Iaşi şi pe mulţi ierarhi ortodocşi din ţară.

Cu pr. Osoloş la VienaÎn Arhidieceza de Viena, cea mai mare şi cea mai importantă arhiepiscopie a Austriei, activează şapte preoţi provenind din România şi este prima arhidieceză din Austria cu care a început colaborarea noastră prin pr. Alois Fechet şi pr. Pavel Balint, dar şi a celorlalţi pe care am reuşit să-i întâlnesc direct şi să împărtăşim impresii şi bucurii comune. Unul dintre cei mai recenţi preoţi care lucrează acum în Arhidieceza de Viena s-a întors de doi ani din Kenya unde a oferit o slujire generoasă şi curajoasă în plină operă de primă evanghelizare împreună cu pr. Eugen Blaj şi la şcoala lui misionară din Maikona. Este vorba de pr. Victor Osoloş, care oferă acum o slujire nouă împreună cu ceilalţi părinţi „fidei donum” din Austria.

Cu cardinalul Christoph SchönbornDupă întâlnirea cu preoţii din diferite zone ale Austriei am avut bucuria să întâlnesc la sediul Fraţilor Şcolilor Creştine pe fratele Johann Gassner, provincial al Europei Centrale, şi întreaga comunitate din Strebersdorf, din care fac parte şi comunităţile fraţilor din Iaşi şi Pildeşti. M-am bucurat să trăiesc clipe de frăţietate cu toţi cei din casă şi să ne întâlnim în rugăciune cu vrednicii „bruderi” care au lucrat exemplar în domeniul educaţiei şi al şcolii, lăsând o frumoasă moştenire spirituală generaţiilor noi de azi.

Exemplul muncii lor din domeniul educaţiei a fost şi este foarte apreciat şi reprezintă o adevărată şcoală de pregătire pentru viaţă, având ca fundament în toate principiile învăţăturii creştine.

La întoarcere, trecând prin Budapesta, m-am bucurat să întâlnesc alţi doi dintre cei trei preoţi care lucrează în pastoraţia credincioşilor catolici de limbă română din capitala Ungariei, dar care oferă şi slujirea lor comunităţii locale unde locuiesc şi activează.

Unul dintre momentele speciale a fost întâlnirea cu cardinalul Péter Erdö, primatul Ungariei, care s-a bucurat de prezenţa preoţilor care au studiat şi lucrat în pastoraţia locală şi care şi-a manifestat speranţa unei continuări a acestui program de colaborare. Cardinalul şi-a amintit de preoţii Felix Măriuţ şi Andrei Varga, care au studiat la Universitatea din Budapesta, şi s-a bucurat de venirea pr. Gabriel Balint, care acordă asistenţă credincioşilor catolici români din Budapesta.Cu cardinalul Péter Erdö

Cu ce impresie m-am întors în ţară?

În primul rând cu admiraţia ofertei tuturor preoţilor noştri de a lucra în ogorul Domnului şi dincolo de graniţele diecezei şi ţării noastre, plini de curaj şi entuziasm. În acelaşi timp, m-au impresionat bucuria şi speranţa lor că tot ceea ce fac este un „donum fidei” – dar al credinţei pentru credincioşii din alte dieceze, creând astfel punţi de legătură între toţi membrii Bisericii noastre catolice, fără deosebire de graniţe şi diferenţe de limbă şi obiceiuri, pentru că toţi facem parte din acelaşi popor a lui Dumnezeu.

Gândindu-mă la cuvintele papei Pius al XII-lea şi la apelul celorlalţi pontifi care au păstorit Biserica lui Cristos în ultimii ani şi admirând oferta şi jertfa atâtor preoţi din Dieceza de Iaşi, dar şi din celelalte dieceze din România, care sunt decişi să-şi onoreze angajamentul lor din ziua hirotonirii preoţeşti, îl preamărim pe Dumnezeu pentru tot ceea ce au făcut şi fac aceşti slujitorii altarelor care se bucură să poarte un nume aşa de frumos şi grăitor: „sacerdotes fidei donum”, adică „preoţi dar al credinţei”

La întoarcerea acasă aduc bucuria comunii lor şi a fiecărui episcop de pe unde am trecut, sub păstorirea cărora preoţii noştri lucrează cu mult zel şi dăruire în marea grădină a Domnului şi implor o binecuvântare specială pentru toţi şi pentru fiecare în parte şi înalţ o rugăciune de preamărire pentru darurile credinţei care dă curaj celor ce se încred şi speră în el.

Mărire ţie, Doamne, mărire ţie!

Iaşi, 12 iulie 2016

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi