Sinod-ortodox-respect„Lumea de astăzi are nevoie de dialog în numeroase domenii şi dialogul reprezintă o ocazie pentru misiunea şi mărturia ortodoxiei. Este necesar a merge împreună, cu spirit de unitate şi de responsabilitate. Şi sperăm ca acest conciliu să poată ajuta la călăuzirea corectă a relaţiilor şi cu prietenii noştri creştini non-ortodocşi, dovadă de adevăr a Bisericii noastre faţă de comunităţile lor”. Intervievat de situl Amen.gr, mitropolitul Nifon, arhiepiscop de Târgovişte, membru al delegaţiei patriarhiei de România la conciliul ortodox care urmează să se deschidă la Creta, rezumă una dintre indicaţiile cele mai dorite de reprezentanţii lumii ortodoxe, adică aceea de a arăta – prin modus operandi al reuniunii – sentimentul de unitate şi, mai ales, de responsabilitate. Şi face aluzie, chiar fără a-l cita, la documentul Relaţiile Bisericii ortodoxe cu restul lumii creştine, unul dintre cele mai discutate dintre cele aflate pe ordinea de zi a conciliului.

Ca Nifon, şi mitropolitul Gennadios, arhiepiscop ortodox de Italia şi Malta, consideră că „numai dacă este unită, Biserica ortodoxă va demonstra lumii creştine şi contemporane că ea nu este statică, ostilă faţă de progres, faţă de dezvoltarea omului; dimpotrivă, va demonstra că Bisericile ortodoxe locale colaborează pentru a oferi tuturor oamenilor lucruri bune şi utile”. Comentând dificultăţile care au însoţit ajunul conciliului, Gennadios aminteşte de o altă perioadă „complicată” care a coincis cu convocarea conferinţei panortodoxe de la Rodi, când a fost ascultată „invitaţia marelui patriarh Atenagora, figură dinamică şi pură, care în insula Rodi, Biserică întemeiată de sfântul Paul, a luptat pentru unitate şi colaborare făcând posibilul pentru ca să fie ascultată şi acceptată ideea preasfântă de a convoca Sfântul şi marele sinod. Era luna septembrie din anul 1961. În pofida problemelor politice şi sociale ale epocii, atunci a fost ascultat glasul acelui om plin de duhul înţelepciunii şi prudenţei. Invitaţia sa a dat nouă viaţă şi viitor pentru progresul şi renaşterea Bisericii ortodoxe, care a ieşit de la conferinţa panortodoxă unită în speranţă; un nou spirit şi noi orizonturi şi mai ales o reînnoită unire şi colaborare fraternă au fost trofeul glorios pe care toţi reprezentanţii l-au dus la respectivele Biserici locale. Cu conducerea busolei cunoaşterii şi a respectului reciproc – subliniază mitropolitul de Italia şi Malta – glasul Bisericii ortodoxe în acei ani exigenţi şi discutaţi încuraja, unea, primea, căuta ceea ce este mai bun şi stabilitatea”.

John Chryssavgis, arhidiacon de la patriarhia ecumenică şi director al oficiului de presă al conciliului, într-un interviu dat la Sismografo, reafirmă că obiectivul marii reuniuni de la Creta „este de a pune împreună Bisericile ortodoxe, pentru prima dată la un nivel aşa de reprezentativ, în aşa fel încât să arate un profil mai unitar şi să furnizeze o mărturie mai credibilă în lume”. Problema este că cele paisprezece Biserici ortodoxe participante iniţial s-au mişcat în mod diferit una faţă de alta: „De exemplu, patriarhia ecumenică a creat relaţii pozitive şi constructive cu celelalte Biserici creştine, în special cu Biserica catolică şi cu Comuniunea anglicană, şi cu organizaţiile ecumenice, în timp ce alte Biserici, ca acelea din Bulgaria şi din Georgia, au evitat să favorizeze aceste raporturi, devenind comunităţi izolate în lumea creştină, astfel încât să se afle în dificultate în a se deschide dialogului cu celelalte Biserici şi religii”. Sfântul şi marele conciliu – afirmă Chryssavgis – este aşadar „o oportunitate pentru toate aceste Biserici, unite sacramental şi doctrinal dar fragmentate în alte moduri, pentru a stabili câteva linii-călăuză utile cu privire la importanţa de a îmbrăţişa lumea, în loc să se retragă într-un ghetou”.

Cum se ştie, Bisericile ortodoxe din Bulgaria şi din Georgia nu vor participa la conciliu, alături de patriarhia de Antiohia şi de Biserica ortodoxă ursă. În această privinţă, mitropolitul Hilarion, preşedinte al Departamentului pentru relaţii externe al patriarhiei de Moscova, în două interviuri – la Interfax şi la Romfea.gr – doreşte ca patriarhul ecumenic Bartolomeu „să dea dovadă de prudenţă, umilinţă şi înţelepciune” şi ca glasul celor patru Biserici absente să nu rămână neascultat (aceeaşi invitaţie a fost formulată de patriarhia de Serbia, ba chiar rezultă printre condiţiile participării sale). În afară de asta mitropolitul aminteşte că decizia sinodului ortodox rus de a sprijini frontul Bisericilor favorabile pentru amânare „nu vrea deloc să însemne că patriarhia de Moscova este contrară desfăşurării conciliului sau că se retrage de la procesul preconciliar. Dimpotrivă, patriarhia propune să se continue împreună pregătirea conciliului pentru ca să fie cu adevărat panortodox, lucru imposibil dacă patru Biserici autocefale au refuzat să ia parte la el la data prevăzută”.

Cuvântul dialog poposeşte şi într-o declaraţie – difuzată de Orthodoxie.com – a mitropolitului de Tamasos şi Orinis, Isaia, membru al delegaţiei Bisericii din Cipru: „Nu cu insulte la adresa Bisericilor care se pronunţă pro sau contra amânării datei de convocare a conciliului se ajunge la unitatea la care aspirăm. Unitatea pe care noi o căutăm nu este aceea a credinţei, pentru că ea, Dumnezeu fie lăudat, există. Este vorba despre unitatea în înţelegerea şi în reglementarea chestiunilor administrative şi pastorale în viaţa Bisericilor ortodoxe locale. Acuzele reciproce, în loc să rezolve controversele, nu fac altceva decât să agraveze situaţia şi să accentueze contradicţiile”. În schimb este nevoie, conclude Isaia, de colaborare, umilinţă, respect, înţelegere reciprocă: „Fără a pune în pericol comuniunea noastră liturgică, trebuie, cu rugăciunea şi forţa Duhului, să ţinem cont de preocupările exprimate de fraţii noştri în Cristos şi să căutăm calea unităţii”.

De Giovanni Zavatta

(După L’Osservatore Romano, 18 iunie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu