Religie-femeiFemeile practică mai mult religia faţă de bărbaţi şi acest lucru este adevărat în mod deosebit pentru creştinism. Este ceea ce reiese dintr-o cercetare aprofundată a Pew Research Center, făcută publică astăzi şi dedicată incidenţei genului în religiozitate şi în rugăciune. Studiul a luat în consideraţie diferite grupuri – creştini, musulmani, budişti, hinduşi, evrei şi persoane în mod declarat atee sau agnostice – în 192 de ţări din lume. În timp ce nivelul de religiozitate este mai accentuat printre femei decât printre bărbaţi în lumea creştină, în comunităţile musulmane se evidenţiază nivele similare în orice domeniu al angajării religioase cu excluderea participării la rugăciune în moschee, mai practicată de bărbaţi.

Datele globale indică o estimare de 83,4% dintre femeile din lume care se identifică într-o apartenenţă religioasă, în timp ce bărbaţii se opresc la 79,9%. Această diferenţă de 3,5 procente este egală cu circa 97 de milioane de persoane. În 61 din cele 192 de ţări obiect al cercetării, femeile care aparţin unei religii sunt cel puţin cu două procente în plus faţă de bărbaţi. Nu există ţări în care bărbaţii care aparţin unei religii să depăşească cu două procente sau mai mult femeile.

Printre creştini, femeile practică mai mult credinţa lor, în timp ce printre musulmani şi evreii ortodocşi bărbaţii practică mai mult. Numărul mai ridicat de bărbaţi care participă la rugăciunea săptămânală faţă de femei se datorează faptului – explică Pew Research Center – că printre musulmani şi evrei există norme religioase care dau prioritatea participării masculine: în ebraismul ortodox rugăciunea comună nu poate avea loc fără prezenţa unui cvorum de măcar zece bărbaţi; în timp ce în credinţa islamică femeile pot să îndeplinească obligaţia rugăciunii de vineri şi individual, atât înăuntrul cât şi în afara moscheii.

Un alt indicator al religiozităţii se referă la rugăciunea zilnică, atât privată cât şi publică. În circa jumătate din cele 84 de ţări în care a fost efectuată această cercetare specifică, femeile care afirmă că se roagă zilnic sunt mai multe decât bărbaţii. Numai în Israel a fost înregistrat un procentaj mai mare de bărbaţi angajaţi în rugăciunea de fiecare zi. În cealaltă jumătate din ţările analizate în această cercetare specifică procentele femei-bărbaţi sunt asemănătoare. În ansamblu, unind datele din cele 84 de ţări pentru care a fost posibil de găsit răspunsuri cu privire la rugăciunea zilnică, femeile sunt în avantaj cu opt procente.

Aşa cum am spus, în credinţa musulmană femei şi bărbaţi sunt egali ca procente: în cel 40 de ţări luate în considerare pentru obiceiurile de rugăciune islamice femeile care afirmă că se roagă zilnic sunt maxim numai cu două procente mai multe decât bărbaţii. În timp ce diferenţa există, aşa cum s-a spus deja, cât priveşte participarea la rugăciunea de vineri, care are angajaţi 70% dintre bărbaţi şi numai 42% dintre femei, cu o diferenţă de 28 de procente.

Dimpotrivă, diferenţa de gen este mai consistentă în cadrul creştin. În 54 de ţări cu tradiţie creştină, femeile care se roagă zilnic sunt mai multe decât bărbaţii cu un procentaj mediu de 10%. În toate aceste ţări religia este „cu adevărat importantă” pentru şapte la sută mai mult dintre femei faţă de bărbaţi, un procentaj care în 15 ţări, între care Peru, Chile şi Statele Unite urcă la 10% şi ajunge la 23 de procente în Coreea de Sud.

Mai multe femei decât bărbaţi participă la liturgia creştină duminicală: diferenţele procentuale mai semnificative se înregistrează în Columbia şi în Italia, respectiv cu 20% şi 19% mai mult de femei decât de bărbaţi. În schimb nu există ţări în care bărbaţii să fie o majoritate procentuală semnificativă faţă de femei în participarea la liturgia creştină.

Studioşii consultaţi de Pew Research Center discută despre posibilele explicaţii pentru aceste diferenţe procentuale legate de gen şi convingerea comună este că diferenţa este provocată de o confluenţă de diferiţi factori. De exemplu, există unii care observă un posibil link între angajarea religioasă a femeilor şi participarea lor la lumea muncii: femeile care lucrează în afara casei tind să arate un nivel mai scăzut de participare religioasă faţă de cele care nu lucrează. Diferenţa de gen, fiind diversificată în lume şi în diferitele religii, include aşadar motivaţii sociale şi culturale şi nu este o realitate care poate să fie legată numai de natură.

Apoi există obiceiuri şi tradiţii legate de diferitele locuri, chiar dincolo de diferitele apartenenţe religioase: de exemplu, în Africa sub-sahariană, cercetarea a evidenţiat diferenţe mici de gen între creştini şi musulmani, din cauza gradului ridicat de angajare religioasă atât a populaţiei feminine cât şi masculine. În Ghana 89% dintre femeile şi dintre bărbaţii creştini afirmă că religia este foarte importantă în vieţile lor zilnice; acelaşi lucru îl spun 98% dintre femeile musulmane şi 96% dintre bărbaţii musulmani.

În sfârşit, diferenţa de gen se evidenţiază şi în cel care se proclamă ateu, agnostic sau afirmă că religia nu reprezintă „nimic deosebit” în viaţa sa: între persoanele care în lume sunt în această poziţie, bărbaţii sunt 55% şi femeile 45%. Pew Research Center a adunat suficiente date pentru a analiza compoziţia de gen a persoanelor care se identifică drept atee în opt ţări: Australia, Regatul Unit, China, Franţa, Germania, Spania, Statele Unite şi Uruguay. Mai mult de doi atei din trei în SUA (68%) şi în Uruguay (69%) sunt bărbaţi. Bărbaţii reprezintă o majoritate clară printre populaţia atee din Germania (62%) şi din Spania (61%). În celelalte ţări citate diferenţa este mai mică şi mai puţin relevantă din punct de vedere statistic. În ansamblu, în toate cele opt ţări cota procentuală de atei de sex masculin este de 59%.

De Andrea Tornielli

(După Vatican Insider, 22 martie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu