„Tinerii au nevoie de sfinţi care să formeze alţi sfinţi”

Sfinţiile Voastre,

Dragi fraţi şi surori în Cristos,

Dragi tineri şi tinere,

Ne-a învrednicit cerul cu un suflet mare, cu o tânără care, în simplitatea inimii sale, i-a oferit lui Dumnezeu toate – fericita Veronica Antal, aşezată recent pe candelabrul Bisericii noastre locale ca să răspândească între credincioşi şi, mai ales, între tineri farmecul iubirii curate şi al bucuriei sfinte pentru Cristos, mirele tuturor celor care caută pe pământ fericirea, singura ce poate să deschidă cu adevărat porţile veşnice ale cerului.

Ziua de 22 septembrie a constituit, cum se ştie, un moment cu totul special, când papa Francisc, prin cardinalul Giovanni Angelo Becciu, prefect al Congregaţiei pentru Cauza Sfinţilor, a înscris-o în mod solemn în catalogul sfinţilor pe această tânără a diecezei, care a ştiut să facă din viaţa ei o alegere totală în urmarea lui Cristos.

Cuvintele pe care le-a exprimat încă din primii ani ai copilăriei rămân ca o declaraţie de dragoste şi ca un adevărat crez care a caracterizat viaţa sa: „Eu sunt a lui Isus şi Isus este al meu!”

Drumul sfinţirii sale a fost simplu şi sigur. Ea nu a căutat altceva decât întâlnirea cu Isus, prietenul şi Domnul ei. Trăind din fragedă pruncie lângă mama şi bunica ei, Veronica a înţeles că fericirea şi bucuria adevărată pot fi descoperite numai în întâlnirea cu cel care a venit să-i caute pe oameni şi să-i facă vrednici de împărăţia sa.

Declarată fericită chiar în anul Sinodului episcopilor care se pregătea să fie celebrat la Roma pentru tineri, ea devine o icoană ce are menirea să vorbească tuturor oamenilor, tuturor credincioşilor, mai ales tinerilor care sunt însetaţi de iubire şi dornici de fericire.

Păstrând în amintire ziua declarării ca fericită a Veronicăi Antal, o floare între florile din „grădina Maicii Domnului” – cum e numită ţara noastră -, şi având mereu imaginea ei strălucitoare, cum o arată chipul ei pregătit cu măiestrie de lucrarea harului şi de talentul artiştilor, ea devine pentru toţi un adevărat monument memorial al sfinţeniei, al iubirii şi al curăţiei.

„Străluciţi ca nişte luminători în lume!” (Fil 2,15)

Dragi credincioşi, dragi tineri,

Ecoul Sinodului episcopilor din octombrie continuă şi se îndreaptă spre tinerii din întreaga lume. Părinţii sinodali au oferit Sfântului Părinte un document final care prezintă toate problemele cu care se confruntă tinerii zilelor noastre. Ei au nevoie de persoane care să-i ajute, să le lumineze drumul şi să-i însoţească pe cărările vieţii.

Tinerii, într-adevăr, doresc să fie ascultaţi, recunoscuţi şi însoţiţi, iar glasul lor să fie considerat util în domeniul social şi bisericesc.

În faţa unor fenomene precum globalizarea şi secularizarea, tinerii se îndreaptă spre o redescoperire a lui Dumnezeu şi a spiritualităţii, ceea ce trebuie să fie un imbold pentru Biserică de a recupera importanţa dinamismului credinţei.

Un tineret însoţit şi preţuit reprezintă pentru Biserică şi societate o valoare care trebuie mereu redescoperită şi folosită, care poate influenţa mersul lumii.

Scoţând în evidenţă tema familiei, părinţii sinodali precizează că principalul punct de referinţă pentru ei trebuie să fie prima comunitate de credinţă, adică „Biserica domestică”, văzută ca o modalitate de creştere în credinţă. Totodată, Sinodul scoate în evidenţă rolul bunicilor în educaţia religioasă şi în transmiterea credinţei, pe care tinerii trebuie să o găsească în familie şi Biserică.

Bucurându-ne, aşadar, de exemplul fericitei Veronica, de credinţa, curajul şi iubirea ei, declarată martiră a iubirii, a credinţei exemplare şi a curăţiei eroice, tocmai în preajma Sinodului episcopilor pentru tineri, hotărâm ca noul an pastoral în Dieceza de Iaşi să aibă ca subiect tocmai acest exemplu şi această mărturie pe care ne-a lăsat-o tuturor, dar mai ales vouă, dragi tineri ai diecezei. Programul pastoral pentru noul an liturgic va fi:

Fericita Veronica Antal, icoană pentru tineri şi imbold la sfinţenie

Anul acesta pastoral dorim să-l vedem ca pe un drum lung în care voi, dragi tineri, asemenea celor doi ucenici în drum spre Emaus, vă puneţi în compania lui Isus. Un drum cu Isus poate însemna o îmbogăţire complexă, o gamă largă de trăiri şi experienţe interioare. În cadrul lui, interferează preocuparea voastră pentru un Isus care la început vă apare poate străin, necunoscut, dar pe care îl puteţi simţi ca pe unul care ţine cu orice preţ să vă ofere atenţie, empatie pentru problemele pe care le traversaţi, explicaţii pentru multele necunoscute care apar în orizontul vieţii voastre. Vă poate fi motiv de inspiraţie fericita Veronica, tânăra care s-a lăsat cucerită de Isus, mirele ei, şi a ştiut să-l găsească mereu în rugăciune, în biserică, pe altar şi în tabernacol. Ea s-a lăsat condusă şi inspirată de cel pe care l-a descoperit şi l-a ascultat din fragedă copilărie.

E frumos să nu uităm că în comunicatul episcopilor, la sfârşitul Sinodului din octombrie, se află o precizare deosebit de provocatoare: „Tinerii au nevoie de sfinţi care să formeze alţi sfinţi, arătând astfel că sfinţenia este faţa cea mai frumoasă a Bisericii. Există un limbaj pe care toţi bărbaţii şi femeile din orice timp, loc şi cultură îl pot înţelege, pentru că este imediat şi luminos: este limbajul sfinţeniei”.

Pentru a beneficia de exemplul sfinţilor şi îndeosebi de cel al fericitei noastre Veronica Antal, stabilim şi recomandăm următoarele:

a) În fiecare zi de miercuri, la sfintele Liturghii, să se facă rugăciuni speciale pentru tineri prin mijlocirea fericitei Veronica, în cadrul rugăciunii credincioşilor sau după sfânta Liturghie.

b) În ziua de 26 august, ziua comemorării ei, să se celebreze în toată dieceza sfânta Liturghie după ritualul aprobat de Congregaţia pentru Cultul Divin, cu rangul de memorie obligatorie. În comunitatea Nisiporeşti, celebrarea acestei zile va avea rang de sărbătoare.

c) Recomandăm tuturor parohiilor, familiilor călugăreşti şi asociaţiilor catolice să promoveze zile speciale de pelerinaj, după programările ce se vor face de comun acord cu parohul şi preoţii locului. Preoţii să o prezinte pe fericita Veronica Antal ca model de trăire a credinţei în cadrul predicilor şi catehezelor.

d) Parohul locului împreună cu preoţii din comunitate trebuie să se îngrijească de pelerini şi să le asigure posibilitatea de a se spovedi.

e) Recomandăm în chip special tinerilor să parcurgă un drum formativ prin cateheze, lecturi, meditaţii şi rugăciuni specifice lor.

Precizăm că acest program pastoral începe în prima duminică din Advent 2018 şi se încheie la sfârşitul anului bisericesc, în solemnitatea Cristos, Regele Universului, 2019.

Dragi fraţi şi surori, dragi tineri şi tinere,

Începem, aşadar, cu bucurie un nou an liturgic în prima zi a Adventului şi ne pregătim să sărbătorim perioada minunată a Crăciunului, când Dumnezeu ne invită să ne aşezăm în faţa pruncului din Betleem, Fiul său.

În tot acest timp, noi, căutând să-l privim pe cel din iesle, ne simţim alături fie de păstoraşi, fie de îngeri, fie de magii din Orient. Apoi, vom avem prilejul să-l privim pe adolescentul Isus în templu, locul unde se regăseşte, vrând parcă să ne spună că pentru noi Biserica este un ambient de regăsire lăuntrică. La capătul acestui timp al Crăciunului, avem imaginea lui Isus tânăr care porneşte la drum, în activitatea publică, cu binecuvântarea şi confirmarea Tatălui, primite la Botez. E ceea ce ne revine nouă şi vouă mai ales, dragi tineri: de a porni în acest an în activitatea voastră – de orice fel ar fi ea – cu Isus, simţindu-vă colegi cu cei doi ucenici de la Emaus, cu fericita Veronica.

Împreună cu toţi prietenii voştri sufleteşti, cu toţi sfinţii care vă privesc şi vă încurajează, într-un chip deosebit cu fericita Veronica Antal, cea plină de credinţă, iubire şi tărie, vă însoţim şi vă dorim „drum bun în noul an pastoral”, cu împliniri alături de Isus, prietenul vostru cel adevărat, bucuria şi răsplata voastră deplină!

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi