Dragi tineri,

Sfântul Părinte papa Francisc a ţinut să vă împărtăşească un semn de preţuire şi adevărată dragoste părintească, anunţându-vă cu bucurie că viitorul Sinod al Episcopilor va fi dedicat tinerilor şi vocaţiei lor. Scrisoarea a apărut chiar în ziua în care a fost făcută declaraţia cu tema noului Sinod al Episcopilor din anul 2018.

Deşi ştiu că aţi luat act de conţinutul ei din mijloacele noastre de comunicare, vă rog să-mi permiteţi să v-o prezentăm şi noi cu dorinţa de a vă însoţi în toată această perioadă când sunteţi chemaţi să vă pregătiţi pentru a trăi şi celebra acest moment, întrucât, cum spune Sfântul Părinte, viitorul Sinod al Episcopilor nu e doar unul „despre tineri”, ci este un adevărat Sinod „al tinerilor”, care au de adus şi de prezentat lumii crezul şi oferta lor pentru binele întregii Biserici şi al omenirii.

Suntem fericiţi să vă reamintim să primiţi cu bucurie şi însufleţire acest gest de mare iubire din partea Sfântului Părinte şi a întregii Biserici.

În aceeaşi recomandare doresc să vă împărtăşesc o altă iniţiativă care vine din partea CSMR şi CRSM, conferinţe ale persoanelor consacrate, cu privire la angajarea lor la programul pregătitor la Sinodul ce va avea loc în octombrie 2018.

Dragi tineri, având un asemenea semn de preţuire din partea lui Cristos, a Bisericii, a Sfântului Părinte şi a persoanelor consacrate, vă îndemn ca în toate iniţiativele formative, pastorale şi catehetice să vă îndreptaţi gândul spre acest moment de o importanţă aşa de mare, a Sinodului, şi, fiecare în parte, în programele asociative a tuturor structurilor de tineri din dieceza noastră, precum: şcolile de toate gradele, Acţiunea Catolică, Scout, asociaţiile parohiale, grupurile de voluntari şi asociaţiile pentru viaţă, să aveţi mereu gândul şi privirea îndreptată spre Isus, prietenul tuturor, aşa încât însăşi viaţa voastră să fie o căutare continuă a căilor cele mai bune spre împlinirea chemării voastre de a fi „lumină a lumii şi sare a pământului”, o vocaţie ce trebuie să vă umple inima de curaj, spre bucuria tuturor celor ce vă cunosc şi vă iubesc.

Odată cu recomandarea acestor două scrisori, noi, episcopii şi preoţii, vă asigurăm de preţuirea şi dragostea noastră, cu care vă încurajăm şi vă însoţim în rugăciune pentru acest mare eveniment.

Cu îmbrăţişarea noastră părintească,

Petru Gherghel, episcop de Iaşi

*

În anexă textul celor două scrisori: a CRSM şi CSMR România şi a papei Francisc.

*

Conferinţa Română a Superioarelor Majore
Conferinţa Superiorilor Majori din România
Prot. nr. 1/7 ianuarie 2017

Preasfinţia Voastră!

Vă scriem la început de an din partea Conferinţei Superioarelor Majore şi a Conferinţei Superiorilor Majori din România, cu urarea făcută rugăciune, de a primi har peste har de la bunul Dumnezeu!

Dorim să vă supunem atenţiei propunerea şi rugămintea noastră ca organizarea şi celebrarea Zilei Persoanelor Consacrate (2 februarie) precum şi a Duminicii Bunului Păstor dedicată vocaţiilor să fie îngrijită de persoanele consacrate împreună cu tinerii din dieceza pe care o păstoriţi, în colaborare cu clerul din diferitele parohii. Două sunt motivele din care s-a născut intenţia acestei iniţiative. Întâi de toate, ne-am lăsat inspiraţi de tema următorului Sinod al Episcopilor care va avea în inima sa discernământul vocaţional al tinerilor. Apoi, călăuziţi de aceeaşi intuiţie, consiliile celor două Conferinţe ale Institutelor de Viaţă Consacrată din România au propus un trieniu de rugăciune şi reflecţie pentru adunările noastre generale anuale având aceeaşi temă, trieniu ce va începe cu 2017.

Vă rugăm, prin prezenta scrisoare, să luaţi în considerare această propunere, astfel încât pastoraţia vocaţională în Biserica locală să fie expresia unei simţiri şi preocupări comune, pentru ca Domnul să trimită lucrători în secerişul său.

Mulţumindu-vă anticipat pentru atenţia acordată acestei propuneri, vă asigurăm în continuare de rugăciunea şi slujirea noastră în via Domnului a Bisericii locale din România!

Cu recunoştinţă în Domnul,

Sr. Regina Birou, SFMA,
preşedinte CRSM

Pr. Marius Taloş, SJ,
preşedinte CSMR

*

Scrisoarea Sfântului Părinte papa Francisc către tineri la prezentarea documentului pregătitor al celei de-a XV-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor din 2018

vineri, 13 ianuarie 2017

Preaiubiţi tineri,

Sunt bucuros să vă anunţ că în octombrie 2018 se va celebra Sinodul Episcopilor cu tema „Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional”. Am voit ca să fiţi voi în centrul atenţiei pentru că vă port în inimă. Chiar astăzi este prezentat Documentul pregătitor, pe care-l încredinţez şi vouă ca „busolă” de-a lungul acestui drum.

Îmi vin în minte cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat lui Abraham: „Ieşi din ţara ta şi din neamul tău şi din casa tatălui tău spre ţara pe care ţi-o voi arăta” (Gen 12,1). Aceste cuvinte sunt astăzi adresate şi vouă: sunt cuvinte ale unui Tată care vă invită să „ieşiţi” pentru a vă lansa spre un viitor necunoscut, dar aducător de realizări sigure, întâlnire la care el însuşi vă însoţeşte. Vă invit să ascultaţi glasul lui Dumnezeu care răsună în inimile voastre prin suflul Duhului Sfânt.

Când Dumnezeu i-a spus lui Abraham: „Ieşi”, ce anume voia să-i spună? Desigur, nu să fugă de ai săi sau de lume. Invitaţia sa a fost una puternică, o chemare, pentru ca să lase totul şi să meargă spre o ţară nouă. Care este pentru noi astăzi această ţară nouă, dacă nu o societate mai dreaptă şi fraternă pe care voi o doriţi profund şi pe care vreţi s-o construiţi până la periferiile lumii?

Însă astăzi, din păcate, acel „Ieşi” asumă şi o semnificaţie diferită. Cea a încălcării legii, a nedreptăţii şi a războiului. Mulţi tineri sunt supuşi şantajului violenţei şi constrânşi să fugă din ţara lor natală. Strigătul său urcă la Dumnezeu, ca acela al lui Israel sclav al asupririi faraonului (cf. Ex 2,23).

Doresc să vă amintesc şi cuvintele pe care Isus le-a spus într-o zi ucenicilor care îl întrebau: „Rabbi […], unde locuieşti?”. El a răspuns: „Veniţi şi veţi vedea” (In 1,38-39). Şi spre voi Isus îşi îndreaptă privirea şi vă invită să mergeţi la el. Preaiubiţi tineri, aţi întâlnit această privire? Aţi auzit acest glas? Aţi simţit acest impuls de a porni la drum? Sunt sigur că, deşi zgomotul şi buimăceala par să domnească în lume, această chemare continuă să răsune în sufletul vostru pentru a-l deschide la bucuria deplină. Acest lucru va fi posibil în măsura în care, şi prin însoţirea făcută de călăuze experte, veţi şti să întreprindeţi un itinerar de discernământ pentru a descoperi proiectul lui Dumnezeu cu privire la viaţa voastră. Şi atunci când drumul vostru este marcat de precaritate şi de cădere, Dumnezeu bogat în milostivire întinde mâna sa pentru a vă ridica.

La Cracovia, la deschiderea ultimei Zile Mondiale a Tineretului, v-am întrebat de mai multe ori: „Lucrurile se pot schimba?” Şi voi aţi strigat împreună cu zgomot: „Da”. Acel strigăt se naşte din inima voastră tânără care nu suportă nedreptatea şi nu se poate pleca în faţa culturii rebutului, nici să cedeze în faţa globalizării indiferenţei. Ascultaţi acel strigăt care se înalţă din interiorul vostru! Chiar şi atunci când simţiţi, ca profetul Ieremia, lipsa de experienţă a vârstei voastre tinere, Dumnezeu vă încurajează să mergeţi acolo unde el vă trimite: „Nu-ţi fie teamă […] căci eu sunt cu tine ca să te ocrotesc” (Ier 1,8).

O lume mai bună se construieşte şi datorită vouă, graţie voinţei voastre de schimbare şi graţie generozităţii voastre. Nu vă fie frică să-l ascultaţi pe Duhul care vă sugerează alegeri îndrăzneţe, nu întârziaţi atunci când conştiinţa vă cere să riscaţi pentru a-l urma pe Învăţătorul. Şi Biserica doreşte să stea în ascultarea glasului vostru, a sensibilităţii voastre, a credinţei voastre; chiar şi a îndoielilor voastre şi a criticilor voastre. Faceţi să se audă strigătul vostru, lăsaţi-l să răsune în comunităţi şi faceţi să ajungă la păstori. Sfântul Benedict le recomanda abaţilor să-i consulte şi pe tineri înainte de orice alegere importantă, pentru că „adesea Domnul revelează soluţia cea mai bună chiar celui mai tânăr” (Regula sfântului Benedict III, 3).

Astfel, şi pe drumul acestui Sinod, eu şi fraţii mei episcopi vrem să devenim şi mai mult „colaboratori ai bucuriei voastre” (2Cor 1,24). Vă încredinţez Mariei din Nazaret, o tânără ca voi spre care Dumnezeu şi-a îndreptat privirea sa iubitoare, pentru ca să vă ia de mână şi să vă conducă la bucuria unui „Iată-mă” deplin şi generos (cf. Lc 1,38).

Cu afect patern,

Francisc