„Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu şi, considerând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor” (Evr 13,7). La temelia tuturor popoarelor stau ca adevăraţi titani marii eroi plini de credinţă şi de curaj care, considerând iubirea faţă de propriul popor, de patria şi de vatra strămoşească, ne-au lăsat o sfântă moştenire […]

„Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au vorbit despre cuvântul lui Dumnezeu şi, considerând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor” (Evr 13,7).

La temelia tuturor popoarelor stau ca adevăraţi titani marii eroi plini de credinţă şi de curaj care, considerând iubirea faţă de propriul popor, de patria şi de vatra strămoşească, ne-au lăsat o sfântă moştenire prin jertfele lor.

Pe umerii acestor eroi se ridică şi se bazează edificiul vetrei strămoşeşti, leagăn de speranţe şi de mari împliniri.

Când se doreşte dăltuirea unei construcţii durabile, a unui leagăn firesc pentru viaţă şi viitor, temelia este aşezată pe stânca de nezdruncinat a iubirii şi a recunoştinţei faţă de cei ce ne-au lăsat ca moştenire mormintele în care ei îşi dorm somnul de veci şi stau de strajă ca să nu se piardă şi să nu se uite moştenirea dobândită cu sudoare şi sânge.

Aici trebuie să-i vedem pe străbunii şi înaintaşii noştri care din iubire ne-au lăsat ca testament nu numai amintirea lor, ci şi propria viaţă.

Este o logică a divinităţii care se dăruieşte şi moare pentru ca omul să aibă viaţă. Aici stă toată tăria unui popor şi a unei ţări, în iubire, dăruire şi jertfă.

Acum o sută de ani, mii de credincioşi catolici luau parte la războiul pentru reîntregirea neamului, ca jertfă pusă la temelia Marii Uniri. Mulţi dintre oştenii catolici nu s-au mai întors niciodată în mijlocul familiilor şi al comunităţilor parohiale, dormindu-şi somnul de veci în diverse mausolee, cimitire ale eroilor, cimitire parohiale sau chiar în locuri neidentificate.

Din dorinţa de a cinsti aşa cum se cuvine amintirea eroilor patriei noastre căzuţi la datorie în anii 1916-1919,

decretăm

ca în zilele de 10 mai 2018 (Înălţarea Domnului), 27 iunie 2018 („ziua diecezei”) şi 1 decembrie 2018 (Centenarul Marii Uniri) în toate bisericile de pe teritoriul Diecezei de Iaşi să fie celebrat un Requiem solemn cu participarea cât mai multor credincioşi, a autorităţilor locale şi îndeosebi a copiilor şi tinerilor ca ei să continue să aducă mereu cinstire înaintaşilor noştri.

Recomandăm, de asemenea, ca, în anul Centenarului Marii Uniri, Cucernicii părinţi parohi şi vicari parohiali, rectorii şi responsabilii centrelor de spiritualitate, persoanele consacrate ca şi bunii noştri credincioşi să nu uite că, pe lângă rugăciunile făcute în bisericii, cimitire sau la monumentele ridicate întru amintirea eroilor, să participe şi la diversele momente comemorative organizate de primării sau şcoli ca un pios omagiu sau prinos de recunoştinţă adus jertfei lor pentru unirea poporului nostru şi pentru armonia şi pacea între popoare.

Pentru aceasta ne rugăm: Răsplăteşte, te rugăm, Doamne, cu viaţă veşnică pe toţi aceia care şi-au dat viaţa pentru ţară şi ne-au făcut bine în numele tău!

Requiescant in pace!

În veci amintirea lor!

Iaşi, 20 aprilie 2018

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

preluare de pe www.ercis.ro