De la experienţa comuniunii la responsabilitatea mărturiei

„Aici, împreună cu voi, se simte căldura de a fi în familie, înconjuraţi de cei mici şi de cei mari. Este uşor, văzându-vă şi auzindu-vă, să te simţi acasă. Papa se simte acasă între voi.”

(Papa Francisc, Iaşi, 1 iunie 2019)

Sfinţiile Voastre, dragi persoane consacrate, iubiţi credincioşi,

Cu inima plină de bucurie şi de recunoştinţă ne amintim aceste cuvinte pe care Sfântul Părinte Papa Francisc le adresa anul trecut, pe 1 iunie, credincioşilor de toate vârstele adunaţi în faţa Palatului Culturii din Iaşi. Papa s-a simţit „acasă” între noi… S-a simţit „acasă” pentru că a întâlnit „chipul familiei lui Dumnezeu” şi a trăit, împreună cu noi, „frumuseţea de a sta împreună şi de a ne putea întâlni pentru a merge împreună”.

Ce lecţie extraordinară! Pentru a putea merge împreună, primul pas pe care suntem chemaţi să-l facem este acela de a ne întâlni, de a învăţa să stăm împreună şi, mai ales, să ne rugăm împreună. Întâlnirea în rugăciune elimină barierele, atenuează diferenţele şi creează comuniune, ajutându-ne să ne simţim „familie”. Este exact experienţa pe care au făcut-o ucenicii la Rusalii: deşi diferiţi, „se aflau împreună în acelaşi loc” şi, în timp ce se rugau, „toţi au fost umpluţi de Duhul Sfânt” (cf. Fap. 2, 1-4). Doar după ce am făcut experienţa întâlnirii şi am primit iubirea lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt o revarsă în inimile noastre (cf. Rom. 5, 5), putem merge împreună pentru a da mărturie despre credinţa noastră. Aceasta este responsabilitatea noastră! Acum este rândul nostru, aşa cum ne-a îndemnat atât de insistent Sfântul Părinte la Iaşi.

Trăim vremuri delicate, care ne pun în faţa unor provocări neaşteptate. Cât de important este, mai ales în perioada de „reconstrucţie” care va urma, să redobândim încrederea în ceilalţi şi să încercăm să ne apropiem din nou unii de alţii, să ne întâlnim şi să ne rugăm iarăşi împreună! Aşa cum spunea Sfântul Părinte, „nimeni nu se salvează de unul singur” – aceasta este marea lecţie pe care am învăţat-o în această perioadă. Avem nevoie unii de alţii şi cu toţii avem nevoie de Dumnezeu. Globalizării indiferenţei să-i răspundem cu anticorpii credinţei, dreptăţii, iubirii şi solidarităţii (cf. papa Francisc). Să nu ne fie teamă să ne apropiem unii de alţii, pentru a putea apoi să mergem încrezători împreună!

Iubiţi fraţi şi surori,

Întâlnirea cu Papa Francisc de la Iaşi, de anul trecut, încărcată de atâta emoţie şi bucurie, nu o putem lăsa să se piardă în negura uitării. A fost un moment unic în istoria Bisericii noastre locale, un adevărat moment de har, o ocazie extraordinară de reînnoire spirituală. Avem cu toţii datoria de a păstra memoria acelei întâlniri şi de a ne lăsă călăuziţi de mesajul încurajator al Sfântului Părinte: Să mergem împreună!

Să mergem împreună, dragi confraţi preoţi, pe calea mărturiei, a iubirii şi a slujirii dezinteresate! Cu toţii am primit aceeaşi nobilă misiune – aceea de a predica Evanghelia şi de a-l sluji pe Cristos, slujindu-i pe oameni. Dacă rămânem uniţi suntem mai puternici, iar mesajul nostru devine mai convingător. Papa Francisc ne-a arătat tuturor că izvorul mângâierii şi al bucuriei slujirii noastre stă în apropierea de Dumnezeu şi de poporul său. Ne-a amintit că bunul Dumnezeu ne-a dăruit în sânul Bisericii „o vocaţie care ne pune în mişcare, ne face să distrugem tranşeele şi să deschidem drumuri care să ne amintească acea apartenenţă de fii şi fraţi”.

Să mergem împreună, dragi persoane consacrate, spre toţi cei care au nevoie de martori ai iubirii lui Dumnezeu! Sfântul Părinte l-a citat la finalul discursului său pe „sărăcuţul din Assisi”, pe sfântul Francisc, arătându-ne cum a ştiut să dăruiască oamenilor timpului său bogăţia Evangheliei: „Mergeţi, predicaţi Evanghelia şi, dacă e necesar, şi prin cuvinte”. Prin exemplul vieţii voastre, să fiţi pentru ceilalţi un semn vizibil al prezenţei lui Dumnezeu în mijlocul lumii, aducând oamenilor din jurul vostru mângâiere, alinare şi speranţă creştină.

Să mergem împreună, dragi familii, pe calea iubirii. Faceţi ca în casele voastre să se simtă mereu căldura de a fi în familie – aşa cum ne îndemna Sfântul Părinte. Rămâneţi mereu uniţi, în comuniune deplină unii cu alţii, mici şi mari, de aproape şi de departe, nepoţi şi bunici! Aţi fost consacrate într-o manieră specială Sfintei Fecioare de către Papa Francisc pentru a deveni „mici Biserici, locuri de ascultare în bucurie a evangheliei”. Rămâneţi mereu înrădăcinate în iubirea Preasfintei Treimi prin rugăciunea către Regina familiei!

Să mergem împreună, dragi tineri, pe drumul credinţei în comuniune cu Biserica, mama noastră! Deşi „credinţa nu este cotată la bursă”, este „investiţia” cea mai serioasă pentru un viitor fericit şi o viaţă împlinită! Sfântul Părinte a dorit să vă întâlnească la Iaşi tocmai pentru că are încredere în capacitatea voastră de a construi un viitor mai luminos pentru omenire, pornind de la o legătură strânsă cu părinţii şi bunicii voştri, cu rădăcinile voastre. Rădăcinile fiinţei voastre se adâncesc până în inima plină de iubire a Tatălui ceresc şi se împletesc cu multe generaţii care au trăit hrănindu-se din prietenia cu Isus. Reţeaua spirituală a rădăcinilor voastre este mult mai importantă decât oricare altă reţea la care v-aţi putea conecta pentru că vă oferă secretul vieţii fericite: „Noi aparţinem unii altora, iar fericirea personală se realizează făcându-i fericiţi pe ceilalţi. Toate celelalte sunt poveşti”. Şi voi aţi fost consacraţi de către Sfântul Părinte Maicii de la Cacica pentru ca ea să ocrotească frumuseţea şi prospeţimea inimilor voastre. Înaintaţi cu credinţă pe drumul vieţii împreună cu Isus, împreună cu familiile voastre, cu păstorii voştri, cu persoanele consacrate şi cu cei de o seamă cu voi!

Să mergem împreună, iubiţi copii, spre Isus cel care vă iubeşte nespus şi are grijă de voi prin părinţii voştri şi prin toţi cei care se ocupă de educaţia voastră, prin toţi cei care doresc să creşteţi frumos, dăruindu-vă „dreptul la viitor”, aşa cum a spus Papa Francisc la Iaşi, anul trecut. Să nu uitaţi niciodată de Isus, cel mai bun prieten, şi să nu încetaţi să faceţi mereu binele, să fiţi buni cu toţi cei care vă înconjoară! În ochii voştri curaţi şi pe chipul vostru senin să se vadă că îl aveţi pe Isus în suflet!

Să mergem împreună, dragi bolnavi şi persoane vârstnice! Sfântul Părinte a ţinut să vă întâlnească anul trecut la Iaşi, să vă îmbrăţişeze şi să vă mulţumească „pentru că suportaţi mai departe boala, oferind-o Domnului”. Înţelepciunea voastră, credinţa voastră simplă şi robustă este esenţială pentru sănătatea spirituală a întregii Biserici şi, mai ales, a noilor generaţii. Domnul să vă stea alături şi vă întărească, iar nouă să ne dea harul iubirii şi al responsabilităţii ca să vă putem însoţi întotdeauna cu grijă şi cu gingăşie.

În încheiere, pentru ca vizita Sfântului Părinte Papa Francisc de anul trecut să continue să producă roade în vieţile noastre, recomand ca luni, 1 iunie, în ziua comemorării Sfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii, în toate parohiile Diecezei de Iaşi să se celebreze o sfântă Liturghie de mulţumire, în cadrul cărei să se prezinte pe scurt mesajul Papei Francisc rostit la Iaşi. La sfârşitul sfintei Liturghii, îi îndemn pe preoţi să rostească rugăciunea de consacrare a tinerilor şi familiilor la Maica Domnului, compusă de Sfântul Părinte şi recitată de Sanctitatea Sa în cadrul întâlnirii de la Iaşi. De asemenea, recomand tuturor preoţilor ca şi în zilele următoare să vorbească credincioşilor despre importanta vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc în România şi să prezinte diferitele mesaje pe care Sanctitatea Sa le-a rostit în ţara noastră.

Vă îndemn pe toţi, iubiţi fraţi şi surori, să trăiţi aceste zile cu credinţă şi recunoştinţă faţă de tot binele pe care l-am primit din partea Domnului. Să avem încredere deplină în Dumnezeu, convinşi că el nu-i abandonează niciodată pe cei care îşi pun speranţa în el. Ne încredinţăm cu toţii Sfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii şi ocrotitoarea ţării noastre. Ea să vegheze pururi ca o mamă iubitoare asupra noastră şi să mijlocească de la Fiul său harurile de care avem nevoie.

Vă asigur pe toţi de preţuirea şi rugăciunile mele,

Iaşi, 29 mai 2020

Iosif Păuleţ
episcop de Iaşi

* * *

Alte scrisori pastorale ale episcopului de Iaşi sunt publicate în sectiunea: „Biblioteca” la pagina Documente episcopale.