Publicarea Anuarului Statistic al Bisericii pentru anul 2018 permite să se examineze prezența catolicilor în lume în cincinalul care abia a trecut. Catolicii botezați la nivel planetar au trecut din 2013 până în 2018 de la puţin peste 1.254 de milioane la circa 1.329 de milioane, cu o creștere de 6%. Confruntând aceste date cu […]

Publicarea Anuarului Statistic al Bisericii pentru anul 2018 permite să se examineze prezența catolicilor în lume în cincinalul care abia a trecut.

Catolicii botezați la nivel planetar au trecut din 2013 până în 2018 de la puţin peste 1.254 de milioane la circa 1.329 de milioane, cu o creștere de 6%. Confruntând aceste date cu evoluția populaţiei mondiale, trecută în aceeaşi perioadă de la 7.094 de milioane la 7.469 de milioane, se observă că prezența referitoare la catolici a crescut ușor de la 17,68% la 17,73%. Analiza geografică a variaţiilor în perioada examinată arată o creștere exaltantă a catolicilor în Africa de circa 18%, care în schimb a mărit populația sa cu puţin peste 15%, şi confruntarea între cele două procente scoate în evidență cât a fost de eficace activitatea pastorală în țările africane. Şi în continentul american s-a înregistrat o creștere a catolicilor mai mare decât aceea a populaţiei (4,6% contra 4,4%). La creșterea destul de mare a catolicilor asiatici faţă de cea a populaţiei (7,6% contra 4,4%), în Europa a fost o scădere de 0,4% a catolicilor în faţa unei creșteri scăzute a populaţiei de 0,2%; în schimb, în Oceania se înregistrează o creștere destul de sensibilă a catolicilor faţă de cea a locuitorilor (9,6% contra 8,1%).

Distribuirea catolicilor, în acord cu influența demografică diferită a diferitelor continente, este destul de diferită în diferitele zone geografice ale planetei. Se confirmă tendința spre o creștere a influenţei Africii (în care catolicii urcă de la 16,4% la 18,6% din catolicii din lume) şi, în schimb a scăderii continue a celei europene, pentru care procentul din totalul mondial coboară în 2018 cu aproape un punct şi jumătate, de la 22,9% din 2013. În 2018, America rămâne continentul căruia îi aparțin 48,3% din catolicii din lume. Din aceştia aproape 58% sunt prezenți în America de Sud. În mod moderat apare crescândă incidența în lumea catolică a continentului asiatic care, cu o valoare de 60% din populația mondială, se menține în jurul lui 11,1% circa în toată perioada analizată în ceea ce priveşte catolicii. În schimb rămâne stabilă incidența catolicilor botezați în Oceania asupra totalului mondial, deşi cu o consistență care nu ajunge la 0,8%.

De interes deosebit apare şi lectura datelor, continent cu continent, a numărului relativ al catolicilor faţă de populaţie: cât care furnizează numărul catolicilor numărul catolicilor al 100 de locuitori ai continentului. Aceste valori evidenţiază că prezența catolicilor la sfârşitul anului 2018 este radical diferită în diferitele zone geografice: se merge de la 63,7% de catolici prezenți în populația din America, la 39,7% în cea europeană, până la 3,3% în cea asiatică. Rezultă oarecum important de subliniat că zona americană este foarte diferențiată în sine: dacă în Nord procentul de catolici este numai 24,8%, în cel din Sud (86,5%) şi în cel din America Centrală (88,5%) prezența catolicilor apare destul de consistentă. O lectură diacronică a procentelor permite să se evidențieze diferitele tendințe care prevalează în zonele geografice începând din 2013, şi care, oricum, manifestă variații mai degrabă tot de entitate ușoară. Ei bine, dacă prezența catolicilor la nivel planetar este în timp într-o situaţie aproape staționară, în fiecare zonă continentală – şi îndeosebi în Africa şi în America – tendința se desfășoară spre o creștere lentă. Rezultatul aparent contradictoriu trebuie datorat în mod verosimil preponderenţei demografice a Asiei în care prezența catolică apare scăzută.

(sub îngrijirea Oficiului Central de Statistică a Bisericii)

(După L’Osservatore Romano, 15 octombrie 2020)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu