Anul acesta, la nivel diecezan, celebrarea celei de-a XXVI-a Zi Mondială a Bolnavului va avea loc la 13 mai. Cu această ocazie, sâmbătă, 12 mai 2018, se va organiza pelerinajul bolnavilor la Cacica. Aceştia vor fi însoţiţi de preoţi, persoane consacrate, rude, personal medical şi voluntari.

Tema acestei zile este „Mater Ecclesiae: «Iată fiul tău… Iată mama ta». Şi, din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el…”

Pentru o bună organizare părinţii parohi şi persoanele consacrate sunt rugate să confirme participarea şi să transmită numărul persoanelor care vor participa la pelerinaj, până joi, 10 mai 2018, la persoana de contact Adriana Ianuş, tel. 0752/557950.

Informaţii suplimentare despre pelerinaj se pot afla de la pr. Eugen Robu, responsabil al Oficiului pentru Pastoraţia Sanitară (tel. 0747475719) şi pr. Anton Mărăndescu, OFMConv, rectorul sanctuarului de la Cacica (tel. 0763/318635).

Programul pelerinajului:

  • 9.30 Sosirea pelerinilor

  • 10.00 Ritualul de primire solemnă a pelerinilor şi celebrarea penitenţială

  • 10.30 Recitarea sfântului Rozariu

  • 11.00 Sfânta Liturghie

  • 13.00 Prânzul (din pacheţele proprii)

  • 14.00 Adoraţia euharistică şi binecuvântarea bolnavilor cu sfântul sacrament

  • 14.45 Plecarea spre casă

Novenă pentru bolnavi: 4-12 mai 2018

Luna mai se deschide şi cu novena pentru bolnavi. Aceasta se va desfăşura la nivel parohial, în perioada 4-12 mai şi se va încheia sâmbătă, 12 mai 2018, la Cacica, la sanctuarul marian. Rugăm preoţii, persoanele consacrate, şi asociaţiile din Dieceza de Iaşi, care oferă servicii sociale şi medicale persoanelor aflate în suferinţă să facă cunoscută această novenă.

Novena a fost iniţiată anul trecut de Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, prin Oficiul pentru Pastoraţia Sanitară şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi, prin Programul „Servicii de Îngrijire la Domiciliu.

În mesajul său papa Francisc cere ca „Fecioara Maria să mijlocească pentru această a XXVI-a Zi Mondială a Bolnavului; să ajute persoanele bolnave să trăiască propria suferinţă în comuniune cu Domnul Isus şi să-i susţină pe cei care se îngrijesc de ei.”

Adriana Ianuş

*

Novenă de rugăciune către Sfânta Fecioară Maria, Tămăduitoarea Bolnavilor
4-12 mai 2018

Rugăciune de început

Doamne Isuse Cristoase, care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, te rugăm să primeşti smeritele noastre rugăciuni pentru cei încercaţi de boală! Mântuieşte-i, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte tu toate spre folosul lor. Căci noi suntem neputincioşi şi nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul tău.

Dăruieşte-le lor răbdare şi linişte, alungând de la ei toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheaţi de durere şi să cadă în deznădejde. Şi dacă le este de folos ca ei să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia ta, nu după voia noastră. Tu care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin.

Ziua I (4 mai 2018)

Dumnezeul nostru, noi credem în tine şi ne rugăm ţie, întăreşte-ne credinţa! Te iubim: dar sporeşte-ne dragostea! Ne căim de păcatele noastre: dar fă-ne căinţa să prisosească! Te dorim ca pe cea mai înaltă dorinţă a noastră! Îţi mulţumim ca binefăcătorului nostru celui veşnic! Te chemăm ca pe puternicul nostru apărător. Dumnezeul nostru, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, mângâie-ne cu milostivirea şi îndurarea ta şi apără-ne cu puterea ta de orice boală şi neputinţă. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a II-a (5 mai 2018)

Răsplăteşte, Doamne, Dumnezeul nostru, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, toată iubirea pe care o arată cei care se îngrijesc de bolnavi şi suferinzi, înmulţind binecuvântările tale în casele lor. Să fie pentru ei suferinţa un prilej de a face binele, ca să se vădească astfel în inimile lor iubirea pe care ai cerut-o celor ce te urmează. Aşa te rugăm, Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a III-a (6 mai 2018)

O, Maică Sfântă, a celor ce cheamă cu evlavie numele tău! O, grabnică ajutătoare a neamului omenesc, nădejde a celor deznădăjduiţi! La tine alergăm noi atunci când ne aflăm în necazuri şi în dureri, aşteptând cu milostivire îndurarea ta.

Nici un muritor nu a cunoscut o durere mai mare decât ai cunoscut-o tu, atunci când l-ai văzut pe Fiu tău, Isus Cristos, răstignit pe cruce. Nici o mamă nu a plâns pentru fiii ei cât ai plâns tu pentru căderile şi durerile noastre.

Ştiind marea ta grijă pentru cei ce laudă numele tău, te rugăm, Preacurată Fecioară Marie, vezi suferinţele şi neputinţele noastre şi nu lăsa să fim biruiţi de ele.

Ajută-ne, Maică Preasfântă, tămăduitoarea bolnavilor, ca simţind că ne acoperi cu mantia ta sfântă, să te cinstim împreună cu toţi îngerii şi sfinţii în toate zilele vieţii noastre. Aşa te rugăm, prin Fiul Tău Isus Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a IV-a (7 mai 2018)

Doamne, Dumnezeule, care dăruieşti pace celor ce iubesc legea ta, prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, ai grijă de slujitorii tăi cei bolnavi care sunt greu încercaţi de deznădejde. Nori negri s-au abătut asupra sufletelor lor şi unii dintre ei nu mai văd razele iubirii tale. Cugetele lor s-au întunecat şi nu se mai împărtăşesc de lumina ta.

Dăruieşte-le lor şi nouă, Doamne, roadele Duhului tău cel Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credinţa, blândeţea, înfrânarea şi curăţia, ca atunci când vom părăsi această vale de lacrimi să intrăm în odihna ta cerească. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin! Bucură-te, Marie…

Ziua a V-a (8 mai 2018)

Doamne, Dumnezeul nostru, mărturisim înaintea feţei tale neputinţele şi slăbiciunile cele multe ale fraţilor noştri. Frică mare i-a cuprins înaintea acestor încercări, în loc să-i cuprindă încrederea în providenţa ta şi în grija pe care ne-o porţi nouă oamenilor.

Dacă nu ne-ar fi cuprins harul tău, furtuna deznădejdii i-ar fi doborât la pământ. Prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, Tămăduitoarea Bolnavilor, te rugăm să nu ne laşi fără ajutorul tău ceresc. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a VI-a (9 mai 2018)

Preasfântă Fecioară Marie, mijloceşte la bunul Dumnezeu pentru cei bolnavi, forţa, curajul şi generozitatea de a nu pierde pasul, de a nu abandona lupta, de a nu se clătina în faţa durerii, de a rezista. Luminează mintea tuturor celor bolnavi să perceapă prezenta lui Cristos, o prezenţă capabilă să dea sens suferinţei acceptate şi oferite. El care vieţuieşte şi domneşte împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a VII-a (10 mai 2018)

Doamne, Dumnezeule al milei şi al îndurărilor, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria, trimite harul tău cel sfinţitor peste cei care se îngrijesc de bolnavi, acoperindu-i cu harul tău ca un bun şi iubitor de oameni. Fă ca fiecare om, în mijlocul pustiului său, să găsească un semn al prezenţei tale; tu, care eşti Dumnezeul care vine în întâmpinare! Fiecare dintre noi poate fi pentru altul, împreună cu tine, un tovarăş de drum, în comuniune cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a VIII-a (11 mai 2018)

Doamne, Isuse Cristoase, cel ce vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi nimeni să nu piară. Cu umilinţă în inimă, prin mijlocirea Maicii tale preasfinte, ne rugăm ca, în ceasul sfârşitului vieţii noastre să ne dai minte întreagă, cunoştinţă adevărată, părere de rău pentru păcatele vieţii noastre, pentru ca prin credinţă, speranţă şi dragoste, cu inimă curată să putem grăi către tine, Doamne, cel ce eşti binecuvântat în veci: „În mâinile tale îţi oferim sufletele noastre”. Tu, care vieţuieşti şi domneşti împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt în toţi vecii vecilor. Amin. Bucură-te, Marie…

Ziua a IX-a (12 mai 2018)

Sfântă Fecioară Marie, nu uita, în strălucirea măririi tale, tristeţea noastră a celor de pe pământ. Aruncă o privire plină de bunătate asupra celor care se află în suferinţă, care se luptă cu dificultăţile şi care nu încetează să guste zilnic amărăciunile vieţii.

Fecioară Marie, veghează la căpătâiul tuturor bolnavilor din lume: al celor care au pierdut orice speranţă de vindecare; al celor care strigă şi plâng de durere; al celor care nu se pot trata fiindcă nu au bani; al celor care în acest moment şi-au pierdut cunoştinţa şi sunt în pragul morţii; al celor care au intrat în agonie.

Marie, Mama lui Isus şi a noastră, sprijină pe cei slabi; întăreşte-i pe cei care se simt izolaţi, mângâie-i pe cei care sunt victime ale răutăţii oamenilor, ai milă de toţi cei care s-au îndepărtat de Cristos, de toţi cei care au uitat de el. Fii tu siguranţa celor care se află în îndoială, lumina celor care caută, forţa celor care luptă şi căldura inimilor care simt frigul. Amin. Adu-ţi aminte…

preluare de pe www.ercis.ro