„A construi programe educative şi didactice în aşa fel încât să se întărească fraternitatea dintre irakieni şi să se întărească unitatea lor naţională; a organiza evenimente de sensibilizare pentru irakieni despre diversitatea lor prin seminarii, conferințe şi programe de televiziune între civilizații, culturi şi religii cu scopul de a arăta punctele în comun, a le aprofunda şi a respecta particularitățile diferite; a crea un centru național cu aule şi o bibliotecă specializată în dialogul interreligios, pentru a contribui la demontarea fenomenului fanatismului şi a preveni pe tineri să adere la el; a activa codul penal irakian nr. 111 din 1969 şi articolele sale, care obligă la protejarea locurilor sfinte, la prevenirea ofensei aduse religiilor şi simbolurilor lor şi la pedepsirea agresorului”. Patru sunt „propunerile practice” conținute într-un document al patriarhului caldeean de Bagdad, cardinalul Louis Raphael Sako, difuzat la 5 aprilie, exact la o lună de la vizita papei Francisc în Irak (5-8 martie).

Vizită de exploatat. O vizită pe care, reafirmă Mar Sako, „irakienii de orice confesiune şi religie trebuie s-o exploateze pentru a întoarce pagina şi a deschide o nouă epocă de reconciliere şi fraternitate, pentru a respecta diversitatea, a stabili pacea, a reconstrui pacea, făcând să se retrăiască instituţiile sale depășite, făcând să se întoarcă evacuații în regiunile şi casele lor, în aşa fel încât cetățenii să se bucure de pace şi viaţă demnă ca toate fiinţele umane”. „Fraternitate şi diversitate” sunt cuvintele cheie ale textului patriarhului preluate din scrisoarea enciclică „Fratelli tutti” şi din „Documentul despre fraternitatea umană” semnat cu marele imam de Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib la Abu Dhabi, „sprijinit, scrie cardinalul, de autoritatea supremă șiită Ali al-Sistani cu fraza incisivă: «Voi sunteți parte din noi şi noi parte din voi»”. „Fraternitatea umană – pentru Mar Sako – este obiectivul tuturor societăților şi religiilor, şi ar trebui să fie un punct cheie pentru a refuza extremismul şi ura, pentru a schimba viziunea noastră şi gândirea noastră, pentru a construi încrederea între noi în aşa fel încât să putem merge înainte împreună ca fraţi şi surori cu toleranță, iubire şi respect faţă de diversitate şi să construim o lume mai pașnică, mai dreaptă, mai demnă. De fapt, ajutorul reciproc deschide poarta viitorului”. Cardinalul aminteşte că „irakienii, prin principiu şi prin constituție, sunt cetățeni pe deplin egali prin drepturi şi obligații, iar cetățenia nu se poate limita la religie, la crez, la regiune, la rasă sau la număr. Cetățenia este un drept universal pentru toţi”. De aici ideea patriarhului Sako că „a venit momentul de a separa religia de stat şi a construi un stat laic”, „aşa cum a făcut Occidentul creştin de mult timp şi cum face statul Sudan în aceste zile. Un stat civil sau secular – remarcă Mar Sako – nu este ostil religiei, respectă toate credințele, dar nu o include în politică. Un stat civil care să garanteze libertatea de religie şi de cult pentru toţi irakienii în mod egal şi să protejeze drepturile umane conținute în toate tratatele internaționale”.

Calea fraternității. Amintind vizita de curtoazie a papei Francisc la Ali al-Sistani şi întâlnirea de la Ur, cu reprezentanții religiilor abrahamitice din Irak, patriarhul caldeean reafirmă că „fiecare individ poate urma religia sa şi tradițiile sale, cu condiția ca să respecte religia celuilalt frate, să nu-l trateze ca necredincios, sau să-l trădeze, sau să-l excludă sau să-l elimine. Această diversitate derivă de la Dumnezeu”. „Din păcate – adaugă Mar Sako – unii au înțeles că papa a invitat să se dizolve credințele într-o unică religie. Nu este deloc adevărat. Fraternitatea nu înseamnă a dizolva identitatea religioasă într-o unică religie, ci este o invitaţie adresată fiecăruia de a păstra propria religie deschizându-se şi respectând-o pe cea a propriului frate. Fraternitatea şi diversitatea sunt forţa supraviețuirii noastre şi a progresului nostru, trebuie să le trăim în practici zilnice concrete”. În această privință, este semnificativă decizia primului ministru irakian, Mustafa Al-Kadhimi, de a declara ziua de 6 martie din fiecare an Zi a toleranței. „Nu trebuie să disperăm în faţa curentelor extremiste şi a ideilor greșite, sau să capitulăm în faţa dezbinării – conclude cardinalul Sako – ci trebuie să perseverăm în întărirea fraternității şi a respectării diversității şi în a lucra în aşa fel încât toţi să se poată bucura de bine şi de dreptate şi să trăiască cu bucurie şi fericire aşa cum vrea Dumnezeu”.

De Daniele Rocchi

(După agenția SIR, 6 aprilie 2021)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu