Marți, 3 octombrie, la sediul Decanatului din Bacău, a avut loc întâlnirea membrilor Oficiului pentru Vocaţii din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Întâlnirea a fost ocazionată de începutul noului an pastoral. Dorinţa membrilor acestui oficiu a fost aceea a de a analiza Documentul pregătitor al Sinodului Episcopilor dedicat tinerilor, din prisma animatorului vocaţional, chemat să […]

Marți, 3 octombrie, la sediul Decanatului din Bacău, a avut loc întâlnirea membrilor Oficiului pentru Vocaţii din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. Întâlnirea a fost ocazionată de începutul noului an pastoral.

Dorinţa membrilor acestui oficiu a fost aceea a de a analiza Documentul pregătitor al Sinodului Episcopilor dedicat tinerilor, din prisma animatorului vocaţional, chemat să poarte în lumea de astăzi vestea cea bună despre vocaţie.

Din cele trei capitole ale documentului s-a subliniat necesitatea ca drumul de credinţă şi discernământul vocaţional să fie propuse în mod unitar. De multe ori se crede că mai întâi trebuie să existe adeziunea de credinţă şi maturizarea unui sentiment religios pentru a putea răspunde apoi chemării pe care Domnul o adresează. Documentul doreşte să ne inspire însă o altă perspectivă: vocaţia nu este doar ceva ce vine la urmă, un fel de punct de sosire, accesibilă doar unora; nici nu este o realitate atât de înaltă la care nu ajung decât doar unii; credinţa creștină este în mod esenţial şi imediat vocaţie, chemare, solidaritate cu omul păcătos care are nevoie de mântuire; vocaţia este chemare de a fi parte activă în ministerul mântuirii, până acolo încât ar fi foarte greu de înțeles o credinţă creștină care este propusă fără dimensiunea vocaţională. De fapt, vocaţia este cea care face să crească şi să se maturizeze credinţa, pentru că a fi creştini înseamnă de fapt a fi chemat şi trimis, a fi mântuit până acolo încât să te îngrijești de mântuirea altora.

Acesta este motivul pentru care şi în acest an Oficiul pentru Vocaţii va veni cu câteva propuneri la nivel diecezan, pentru a-i ajuta pe adolescenți şi tineri să discearnă cât mai bine vocaţia lor. Împreună cu Seminarul din Bacău vor fi propuse adolescenților care se pregătesc să încheie ciclul gimnazial, întâlniri vocaţionale care să îi ajute să perceapă mai bine semnele chemării lui Dumnezeu în viaţa lor; împreună cu Seminarul din Iaşi, Oficiul pentru Vocaţii va propune a doua ediție a Zilelor Seminarului, destinate tinerilor care sunt în pragul discernerii drumului lor în viaţă; de asemenea, vor fi propuse cateheze care să fie în slujirea discernământului vocaţional şi a creșterii în credinţă. Opt teme vor ajunge, lună de lună, la părinții parohi şi vicari, dorind ca acestea să fie un mic ajutor în slujirea pastoraţiei vocaţionale pe care fiecare păstor de suflete este chemat să o desfășoare.

  1. Vocaţia la viaţă (luna noiembrie)
  2. Vocaţia la a fi copii ai lui Dumnezeu (luna decembrie)
  3. Vocaţia la viaţa de familie (luna ianuarie)
  4. Vocaţia la viaţa consacrată (luna februarie)
  5. Vocaţia la viaţa de preoţie (luna martie)
  6. Vocaţia la iubire (luna aprilie)
  7. Vocaţia la a fi misionari (luna mai)
  8. Vocaţia la viaţa contemplativă (luna iunie)

Dincolo de toate acestea, s-a reamintit că orice propunere sau inițiativă, ar fi lipsită de orice efect dacă nu este însoțită cu rugăciunea asiduă, ca Domnul să continue să trimită lucrători în secerişul său.

Pr. Pius Petru Iancu