„Totul determină Fraternitatea să reia discuţia teologică”: anunţă asta lefebvrienii într-o notă în care prezintă că noul superior, părintele Davide Pagliarani, a fost primit de cardinalul prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, Luis Ladaria, ocazie pentru a se cunoaşte, pentru a înregistra o „divergenţă doctrinală inflexibilă” între Roma şi grupul fondat după Conciliul al II-lea […]

„Totul determină Fraternitatea să reia discuţia teologică”: anunţă asta lefebvrienii într-o notă în care prezintă că noul superior, părintele Davide Pagliarani, a fost primit de cardinalul prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, Luis Ladaria, ocazie pentru a se cunoaşte, pentru a înregistra o „divergenţă doctrinală inflexibilă” între Roma şi grupul fondat după Conciliul al II-lea din Vatican de monseniorul Marcel Lefevre şi, întocmai, pentru „a relua discuţia teologică” cu Sfântul Scaun „foarte conştienţi că Bunul Dumnezeu nu-i cere în mod necesar să-i convingă pe interlocutorii săi, ci de a duce înainte Bisericii mărturia necondiţionată a credinţei”.

Joi 22 noiembrie 2018, prezintă aceeaşi fraternitate sacerdotală ultraconservatoare într-o notă difuzată de la Menzingen, cartierul general elveţian al lefebvrienilor, „abatele Davide Pagliarani, superior general al Fraternităţii Sfântul Pius al X-lea, a mers la Roma, la invitaţia cardinalului Luis Ladaria Ferrer, prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei. Era însoţit de abatele Emmanuel du Chalard. Cardinalul Ladaria era asistat de monseniorul Guido Pozzo, secretar al comisiei pontificale Ecclesia Dei”.

„Colocviul s-a desfăşurat în birourile Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei de la 16.30 la 18.30. Avea ca obiectiv să permită cardinalului Ladaria şi abatelui Pagliarani să se întâlnească pentru prima dată şi să clarifice împreună relaţiile dintre Sfântul Scaun şi Fraternitatea Sfântul Pius al X-lea, de la alegerea noului său superior general în iulie”.

„În cursul colocviului cu autorităţile romane, s-a amintit că problema de fond este efectiv doctrinală şi nici Fraternitatea nici Roma n-o pot eluda. Din cauza acestei divergenţe doctrinale inflexibile, orice tentativă de a elabora o schiţă de declaraţie doctrinală acceptabilă de ambele părţi de şapte ani n-a putut reuşi. Pentru aceasta problema doctrinală rămâne absolut primordială”.

„Sfântul Scaun – continuă lefebvrienii – nu spune altceva când afirmă în manieră solemnă că se va putea stabili un statut juridic pentru Fraternitate numai după semnarea unui document cu caracter doctrinal”. „Aşadar totul determină Fraternitatea să reia discuţia teologică”, se citeşte în comunicatul lefebvrienilor, „foarte conştienţi că Bunul Dumnezeu nu-i cere în mod necesar să-i convingă pe interlocutorii săi, ci de a duce înainte Bisericii mărturia necondiţionată a credinţei”.

„Viitorul Franternităţii este în mâinile Providenţei şi ale Preasfintei Fecioare Maria, cum dovedeşte toată istoria sa, de la întemeiere până astăzi”. „Membrii Fraternităţii – conclude nota – nu vor altceva decât să slujească Biserica şi să coopereze eficient la regenerarea sa, până la dăruirea propriei vieţi, dacă este nevoie, pentru triumful său. Dar n-ar şti să aleagă nici modul, nici termenii, nici momentul pentru ceea ce aparţine numai lui Dumnezeu”.

De Iacopo Scaramuzzi

(După Vatican Insider, 23 noiembrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu