SSS-2016Oficiul Diecezan pentru Pastoraţie Universitară organizează a cincea ediţie a programului de formare pentru mediul universitar „SSS – Săptămâna Socială pentru Studenţi. Programul se va desfăşura în casa de formare pentru tineret, la Pralea (BC), între 22 şi 25 septembrie 2016. Tema propusă pentru anul acesta este: „Viaţa umană între sanctuar şi tomberon. Destinul şi demnitatea omului între o cultură a vieţii şi o cultură a morţii – aspecte moral-sociale„.

„Tot ce se opune vieţii înseşi, cum ar fi omorul de orice fel, genocidul, avortul, eutanasia, şi chiar sinuciderea voluntară; tot ce violează integritatea persoanei umane, ca mutilările, tortura fizică sau psihică, încercările de a constrânge însuşi sufletul; tot ce insultă demnitatea umană, cum ar fi condiţiile neomeneşti de viaţă, detenţia arbitrară, deportarea, sclavia, prostituţia, traficul de femei şi tineri; de asemenea, condiţiile înjositoare de muncă în care muncitorii sunt socotiţi simple unelte de profit şi nu persoane libere şi responsabile; toate acestea şi altele de acest fel sunt o ruşine. Ele otrăvesc civilizaţia umană şi îi pângăresc mai mult pe cei ce le comit decât pe aceia care le îndură; mai mult, ele constituie o gravă jignire adusă onoarei Creatorului (…). Rezultatul la care se ajunge este dramatic: dacă este mai grav şi mai îngrijorător ca oricând fenomenul eliminării atâtor vieţi omeneşti născânde sau aflate spre apus, nu mai puţin grav şi îngrijorător este faptul că însăşi conştiinţa, întunecată parcă de condiţionări atât de profunde, percepe tot mai greu distincţia dintre bine şi rău, în ceea ce priveşte valoarea fundamentală a vieţii omeneşti” (Sfântul Ioan Paul al II-lea, Evangelium vitae, 3-4).

Cheltuielile vor fi suportate de organizatori, studenţilor care vor participa revenindu-le singura grijă a propriului transport.

Pentru detalii şi înscrieri, sunteţi invitaţi să vă adresaţi pr. Fabian Doboş (tel. 0756/833383) sau studentei Anca Andrieş (tel. 0765/392527).

Precizări organizatorice: în curând va fi oferit şi programul SSS 2016 cu detalii tematice.

Oficiul pentru Pastoraţie Universitară