Intalnirea-Diecezana-Familii-Iasi-2016În Anul jubiliar al Milostivirii, familiile Diecezei de Iaşi se întâlnesc la Pildeşti. Se va întâmpla în ziua de 6 august 2016, începând cu ora 9.00.

La Pildeşti a fost consacrată de curând o biserică, biserica nouă din localitate, un adevărat sanctuar care anul acesta îmbrăţişează bucuros toate familiile din dieceză. De aceea, nu întâmplător, am dorit ca moto pentru această întâlnire cuvintele: „Familia, sanctuarul milostivirii”.

În realitate, fiecare sanctuar îşi găseşte originea în sanctuarul pe care Creatorul l-a dorit încă de la începutul creaţiei: familia. Aici, în familie, îşi au originea primii paşi, prima gângureală şi apoi primele cuvinte, primele experienţe legate de viaţa concretă şi tot aici am auzit şi auzim despre cel care a dorit familia, despre Dumnezeu. Genunchii mamei sunt primele „bănci” pe care ne aplecăm pentru a spune rugăciunea noastră gângurită, gura ei este primul catehet care ne vorbeşte despre minunăţiile creaţiei lui Dumnezeu, mâinile ei sunt primele care ne deschid „catehismul” vieţii de zi cu zi, iar inima ei, care bate din iubire pentru noi, ne spune că dincolo de ea este o inimă şi mai mare care o cuprinde şi pe a ei şi pe a copilului, e inima infinită a lui Dumnezeu. Din ea ies minunăţiile lumii, din ea am ieşit fiecare dintre noi şi ea este cea care ne împarte milostivirea.

De aceea, la Pildeşti, în ziua de 6 august 2016, vă invităm să ne împărtăşim împreună din acest izvor. Invităm fiecare familie-sanctuar în biserica de la Pildeşti, marele sanctuar, care, în acea zi, o să îmbrăţişeze micile noastre sanctuare.

Vă aşteptăm cu drag la Pildeşti!

Pr. Felician Tiba
Oficiul pentru Pastoraţia Familiilor