Iasi-Liturghia-CrismeiLiturghia crismei (Liturghia sfinţirii uleiurilor) s-a celebrat joi, 24 martie 2016, începând cu ora 10.30, în catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi. Liturghia a fost prezidată de PS Petru Gherghel, avându-l alături pe PS Aurel Percă şi aproximativ 320 de preoţi, care şi-au reînnoit promisiunile sacerdotale din ziua hirotonirii. La celebrare au participat şi 15 diaconi, seminariştii de la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, care au susţinut cântările, şi numeroşi credincioşi.

În Joia Mare se celebrează o singură Liturghie, Cina Domnului, seara. Dar în Iaşi s-a mai celebrat o Liturghie specială, unică în toată dieceza, şi anume Liturghia sfinţirii uleiurilor, când preoţii romano-catolici din Moldova s-au întrunit în jurul episcopului pentru a celebra Liturghia şi pentru a-şi reînnoi făgăduinţele făcute în ziua hirotonirii.

Pe deplin conştienţi că misiunea lor de a transmite oamenilor speranţă şi bucurie precum şi de a fi în mijlocul comunităţilor lor flăcări vii ale lui Isus Cristos este atât de necesară pentru mântuirea sufletelor, toţi preoţii au pornit spre altar, printr-o procesiune solemnă care a simbolizat drumul pe care fiecare dintre ei îl are de parcurs până în casa Domnului. Îngenunchind, cu fruntea plecată, în faţa altarului, i-au mărturisit Domnului respectul lor profund şi dorinţa de a-l sluji pe cel care i-a ales mai înainte de întemeierea lumii.

La începutul sfintei Liturghii, PS Petru Gherghel i-a salutat pe toţi cei prezenţi exprimându-şi bucuria de a fi înconjurat de aceştia şi invitându-i să-şi trăiască, plini de însufleţire, ziua preoţiei lor.

„Isus Cristos ne-a făcut o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeu şi Tatăl său; lui să-i fie gloria şi puterea în vecii vecilor. Amin”. Pornind de la aceste cuvinte, în omilie, PS Petru Gherghel a reamintit tuturor că preoţii trebuie să fie asemenea apostolilor adunaţi în Cenacol, adică să trăiască „în spirit aceeaşi bucurie cu aceia pe care el îi iubea atât de mult şi cărora le-a arătat marea preţuire, spălându-le picioarele, chiar el, maestrul şi învăţătorul lor şi al nostru”. Referitor la importanţa Cenacolului, episcopul îl citează pe sfântul papă Ioan Paul al II-lea: „Trebuie să ne întoarcem adesea cu mintea la acest Cenacol, unde în mod deosebit noi, preoţii, putem să ne simţim într-un anume sens «de-ai casei»”.

Spre finalul cuvântului de învăţătură, Preasfinţitul a făcut referinţă la Anul Sfânt al Milostivirii Divine. Papa Francisc, prin această iniţiativă, „vrea să ne repete mereu că Dumnezeu este Tatăl plin de milostivire, care l-a trimis pe Fiul său să ne arate, prin jertfa sa pe cruce şi prin victoria sa asupra păcatului, că el este plin de milostivire şi vrea să fie pentru noi motiv de adevărată încredere şi curaj în misiunea noastră de slujire şi milostivire”.

PS Petru a ţinut să încheie cu o rugăciune veche din Didahè:

„Îţi mulţumim, Tatăl nostru, pentru viaţa şi cunoaşterea pe care ni le-ai revelat prin Isus, slujitorul tău. Slavă ţie în veci.

Aşa cum această pâine frântă era răspândită pe dealuri şi adunată a devenit una, tot aşa să se adune Biserica ta în împărăţia ta din toate colţurile pământului…

Tu, Doamne atotputernic, ai creat universul, spre slava numelui tău; ai dat oamenilor hrană şi băutură spre mângâierea lor, ca să-ţi aducă mulţumire; dar nouă ne-ai dat hrană şi băutură spirituală şi viaţa veşnică prin Fiul tău… Slavă ţie în veci!”

(Didahè 9,3-4; 10,3-4).

A urmat reînnoirea făgăduinţele făcute la hirotonirea sacerdotală. După ce păstorul diecezei i-a întrebat dacă vor să trăiască tot mai uniţi cu Cristos şi să devină tot mai asemănători cu el renunţând la ei înşişi în slujba poporului, precum şi să devină împărţitori buni al tainelor lui Dumnezeu prin celebrarea sfintei Euharistii şi a celorlalte acţiuni liturgice, preoţii şi-au reînnoit, în faţa episcopului şi a poporului credincios, făgăduinţele făcute în ziua hirotonirii lor, spunând: „Vreau”.

În cadrul sfintei Liturghii au fost sfinţite uleiurile pentru catehumeni, pentru bolnavi şi sfânta crismă (ulei folosit la Botez, la Mir, la hirotonirea preoţilor, consacrarea altarelor etc.). Uleiurile nou sfinţite vor fi împărţite cu cinste bisericilor parohiale; cele vechi vor fi arse sau vor fi puse în candela de la preasfântul sacrament. Credincioşii vor primi explicaţii asupra folosirii uleiurilor sacre şi a eficacităţii lor în viaţa creştină.

Înainte de binecuvântarea finală, PS Petru Gherghel a mulţumit tuturor preoţilor care au participat la această sărbătoare şi i-a încurajat să ducă mai departe, cu vrednicie, misiunea care le-a fost încredinţată.

Episcopul Aurel Percă, intervenind de la amvon, i-a felicitat pe preoţii care în acest an marchează jubilee la împlinirea unor cifre semnificativ de ani de preoţie, amintindu-i şi pe cei care au trecut la Domnul în anul scurs de la ultima celebrare a Joii Sfinte.

„Iată vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta”. Cu acest gând, pe care fiecare preot l-a promis Bunului Păstor în ziua hirotonirii lor, fiecare a plecat în comunitatea lui, cu dorinţa de a fi buni păstori pentru credincioşii pe care îi păstoresc şi de a îndeplini cuvintele sfântului apostol Paul care îndeamnă pe toţi slujitorii să fie imitatorii lui Cristos.

Andrei Gherghel