„În această aulă sinodală sunt purtătorul unui mesaj profund care va deveni un adevărat dar, un remediu şi un ajutor salutar pentru toate familiile, în special pentru cele în dificultate”: a spus în numele Conferinţei Episcopilor din România PS Petru Gherghel în plenul celei de-a XIV-a adunări generale a Sinodului Episcopilor. Actuala adunare generală […]

   „În această aulă sinodală sunt purtătorul unui mesaj profund care va deveni un adevărat dar, un remediu şi un ajutor salutar pentru toate familiile, în special pentru cele în dificultate”: a spus în numele Conferinţei Episcopilor din România PS Petru Gherghel în plenul celei de-a XIV-a adunări generale a Sinodului Episcopilor. Actuala adunare generală se desfăşoară la Roma de la 4 la 25 octombrie 2015 pe tema „Vocaţia şi misiunea familiei în Biserică şi în lumea contemporană”. Episcopul Gherghel a prezentat cu această ocazie trei propuneri concrete: o bună cateheză a tinerilor şi a noilor familii, revigorarea credinţei în părinţi şi cultivarea iubirii jertfelnice în rândul părinţilor.

    Redacţia Română Radio Vatican a stat de vorbă cu PS Petru Gherghel pentru o reflecţie despre discursul său din aula sinodală şi despre atmosfera din rândul părinţilor sinodali.

   Intervenţia episcopului de Iaşi, ales de Conferinţa Episcopilor din România pentru a participa la actuala adunare sinodală, a făcut referinţă la numerele 44-46 şi 94 din „Instrumentum laboris”: familia în planul lui Dumnezeu, învăţătura lui Isus despre căsătorie, imaginea lui Dumnezeu şi a vieţii trinitare oglindită în uniunea dintre bărbat şi femeie, în fine (nr. 94), pregătirea logodnicilor la căsătorie în spiritul virtuţilor creştine.

   Redăm, în traducerea Radio Vatican, discursul prezentat în plenul adunării sinodale de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi:

   Sfinte Părinte,
Dragi fraţi şi surori
,

   Vorbesc în numele Conferinţei Episcopilor din România.

   Fac referinţă la numerele 44-46 şi 94 din «Instrumentum laboris».

   În mentalitatea şi tradiţia poporului catolic român, imaginea familiei şi a căsătoriei a fost considerată ca fiind ceva sacru şi o lucrare a lui Dumnezeu Creatorul, în care se verifică frumuseţea misterului trinitar, în care iubirea divină este izvor dătător de viaţă şi de fericire.

   Cunoscând acest mare mister revelat în Sfânta Scriptură şi propus de toată tradiţia, credincioşii au înţeles că Dumnezeu a întipărit în cuplul familiei, bărbat şi femeie, chipul şi asemănarea sa, adică aceeaşi realitate prezentată recent de Sfântul Părinte, subliniind în cuvinte clare că «nu numai bărbatul luat în sine este chip al lui Dumnezeu, nu numai femeia luată în sine este chip al lui Dumnezeu, ci şi bărbatul şi femeia, ca pereche, sunt chip al lui Dumnezeu» (Papa Francisc, Audienţa generală din 15 aprilie 2015).

   Atât timp cât oamenii au păstrat acest mister, familiile au rămas fidele vocaţiei lor şi demnităţii pe care o au.

   Aşa cum toţi cunosc, în perioada dură a comunismului, înfruntând toate dificultăţile şi toate lipsurile, familiile din România au luptat pentru a păstra şi a menţine această valoare supremă şi această bogăţie a propriei vocaţii, existând astfel multe familii numeroase, chiar până la doisprezece copii.

   O adevărată bogăţie şi un argument al credinţei, ca o comoară preţioasă primită de la generaţiile trecute şi de la credincioşii buni şi generoşi, gata de a apăra această mare şi nobilă demnitate, aceea de a fi colaboratori ai Creatorului pentru viaţa şi pentru viitorul omenirii şi al pământului.

   Acolo unde s-a păstrat şi se păstrează această flacără a iubirii adevărate şi jertfelnice, cuplurile simt adevăratul sentiment de dăruire reciprocă şi dificultăţile care pot veni se transformă într-o încercare care poate da naştere la multe roade, atât pentru fericirea lor, cât şi pentru binele societăţii şi al Bisericii.

   Există o realitate dureroasă care, în ultima vreme, se observă şi în zonele noastre, o gravă tulburare care pune în pericol sensul iubirii adevărate fondată pe dăruirea gratuită, adusă de Isus în lume, el care a ales să ridice iubirea dintre «bărbat şi femeie» la «un mister» atât de mare, încât să fie imagine a iubirii lui Cristos pentru mireasa sa, Biserica, şi a Bisericii pentru Mirele său divin coborât din Preasfânta Treime (cf. Ef 5,31-32). Este vorba de secularismul şi de noul liberalism fără precedent.

   De aceea, în această aulă sinodală, sunt purtătorul unui mesaj profund care va deveni un adevărat dar, un remediu şi un ajutor salutar pentru toate familiile, în special pentru cele în dificultate: a) a catehiza bine tinerii şi noile familii; b) a face vie credinţa în părinţi; c) a întări iubirea jertfelnică a părinţilor şi astfel familia va fi salvată şi va fi salvată lumea şi societatea”.

Adaptare după Radio Vatican

Foto:  Episcopul Petru Gherghel, în aula nouă a Sinodului, la cea de-a XIV-la adunare generală a Sinodului Episcopilor dedicată familiei – „Osservatore Romano”.