Cardinalul Peter Turkson, în calitate de preşedinte al delegaţiei catolice, a adresat bun-venit la Roma delegaţilor evrei, invocând binecuvântarea divină asupra reuniunii. Rabinul Rasson Arusi a răspund exprimând bucuria şi satisfacţia delegaţiei ebraice în a fi reuniţi în acest sfânt efort comun, citând cuvintele psalmului: „Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru să fie asupra noastră şi să […]

  1. Cardinalul Peter Turkson, în calitate de preşedinte al delegaţiei catolice, a adresat bun-venit la Roma delegaţilor evrei, invocând binecuvântarea divină asupra reuniunii. Rabinul Rasson Arusi a răspund exprimând bucuria şi satisfacţia delegaţiei ebraice în a fi reuniţi în acest sfânt efort comun, citând cuvintele psalmului: „Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru să fie asupra noastră şi să facă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre” (Ps 90,17).
  1. Comisia bilaterală s-a reunit cu ocazia Zilei universale a copilului stabilită de ONU, dedicând de aceea reflecţiile sale temei demnităţii umane, cu referinţă specială la copii.
  1. Comisia a apreciat progresele semnificative în societatea modernă cu privire la tema drepturilor umane, care a avut exprimare în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi, îndeosebi, în Convenţia din 1989 cu privire la Drepturile Copilului. Aceste principii de inviolabilitate a vieţii umane şi a demnităţii umane inalienabile au deplină exprimare în relaţia dintre individ şi Divin şi dintre individ şi aproapele său, ceea ce implică datoria de a realiza această relaţie în dimensiunea socială. Avem o datorie specială faţă de membri mai slabi din comunităţile noastre, şi îndeosebi faţă de copii, garanţi ai viitoarelor generaţii, care încă nu sunt în măsură să exprime toate potenţialităţile lor şi să se apere singuri.
  1. O discuţie aprofundată s-a referit la importanţa de a clarifica fundamentul etic al acestor principii, observând că aceste idealuri sunt deja înrădăcinate cu valoare transcendentă în patrimoniul nostru biblic comun, care declară că fiinţa umană este creată după chipul lui Dumnezeu (Gen 1,26-27; 5,1-2).
  1. În afară de asta, respectarea demnităţii personale a copiilor trebuie să se exprime prin a le oferi o amplă serie de stimulente şi instrumente pentru a dezvolta capacităţile lor de reflecţie şi de acţiune. Este necesar ca pruncii nu numai să se simtă obiect de atenţie corespunzătoare şi iubitoare, ci în acelaşi timp ei să fie angajaţi activ, în aşa fel încât potenţialităţile lor cognitive şi practice să fie dezvoltate. Pentru ca să se realizeze asta în armonie cu principiile menţionate mai sus, trebuie cultivate relaţii de iubire autentică şi stabilă şi garantate hrană potrivită, sănătate şi protecţie, precum şi necesara educaţie religioasă şi şcolară, învăţământul informal şi cultivare creativităţii.
  1. Societatea în ansamblul său, dar îndeosebi părinţii, profesorii şi călăuzele religioase, au o responsabilitate specială în maturizarea morală şi spirituală a copiilor. În consideraţiile lor cu privire la drepturile copiilor la autonomie şi la libertate, membrii Comisiei bilaterale au scos în evidenţă tensiunea dintre angajarea de a garanta maxima libertate de alegere şi cea de a asigura protecţie şi călăuzire prudentă. Toate acestea cer să ne abţinem de la orice instrumentalizare a altei persoane, a cărei demnitate ar trebui să fie considerată mereu ca un scop în sine şi pentru sine.
  1. Membrii Comisiei bilaterale au fost primiţi în audienţă privată de papa Francisc, care a afirmat propria angajare personală în acest domeniu şi pentru progresul raporturilor dintre catolici şi evrei cu cuvintele: „Noi suntem fraţi şi fii ai Unicului Dumnezeu şi trebuie să lucrăm împreună pentru pace, mână în mână”. Întâlnindu-i papa a aflat cu satisfacţie că este în pregătire un document interreligios în privinţa sfârşitului vieţii, cu referinţă deosebită la pericolul de a legaliza eutanazia şi sinuciderea medicală asistată, în loc de a garanta îngrijirile paliative şi respectarea completă a vieţii care este dar al lui Dumnezeu.
  1. Încheind reflecţiile lor, membrii Comisiei bilaterale au adus mulţumire Celui Preaînalt pentru binecuvântările sale asupra vieţii lor şi asupra lucrărilor lor şi pentru darurile sale, nu în cele din urmă darul copiilor înşişi, conform cuvintelor Psalmului: „Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii, rodul sânului este răsplată de la el” (Ps 127,3). Pentru a le asigura o dezvoltare spirituală sănătoasă este deosebit de important a-i face familiari cu patrimoniul biblic pe care evreii şi creştinii îl împărtăşesc.
  1. În afară de asta, Comisia solicită la datoria de a studia în comunităţile respective aceste texte ale Sfintelor Scripturi comune. În afară de asta, învăţătura din Nostra aetate (nr. 4) şi documentele succesive în materie de relaţii ebraico-creştine ar trebui să fie pe larg cunoscute şi răspândite în ambele comunităţi ale noastre, dând impuls unei crescânde reconcilieri şi colaborări binecuvântate între evrei şi catolici, în folosul credincioşilor şi al întregii societăţi.

Roma,

20 noiembrie 2018 – 12 Kislev 5779

Rabin Rasson Arusi                        Cardinal Peter Turkson

(Preşedinte al delegaţiei ebraice) (Preşedinte al delegaţiei catolice)

Rabin David Rosen                         Arhiepiscop Pierbattista Pizzaballa, O.F.M.

Rabin Prof. Daniel Sperber            Arhiepiscop Bruno Forte

Rabin Prof. Avraham Steinberg    Episcop Giacinto-Boulos Marcuzzo

Dl. Oded Wiener                             Mons. Pier Francesco Fumagalli

                                                           Pr. Norbert J. Hofmann, S.D.B.

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu