Un webinar (seminar organizat pe internet) despre tema Fratelli tutti a fost promovat de Caritas Internationalis pentru a aprofunda utilitatea enciclicei în scopul activităţii organismului. Obiectivul a fost acela de a explora textul papei pentru ca să poată deveni o realitate concretă pentru comunitățile din toată lumea.

Cardinalul preşedinte Luis Antonio G. Tagle, prefect al Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor, i-a încurajat pe toţi să citească textul în întregime, pentru că, a explicat el, „papa Francisc aduce câteva din ideile sale precedente într-o nouă sinteză ca răspuns la condițiile actuale ale unei lumi închise”. Face asta, a continuat cardinalul, „inspirându-se mereu din bogata tradiție biblică a Biserică şi din învăţăturile morale şi sociale ale Bisericii”. După aceea Tagle a continuat să reflecteze asupra „semnelor foarte triste ale lipsei de iubire” de care suferă planeta. Se poate constata că sunt „numeroase manifestările în care este evident că lumea se închide în ea însăși”, a spus cardinalul. Şi în această lume închisă toţi suferă, însă săracii suferă mai mult. Sunt cei care cu uşurinţă sunt uitaţi, neglijați, rebutați şi „fiecare dintre noi ar trebui să fie dezgustat de consecințele lumii închise”, deoarece este vorba de consecințe care se repercutează asupra fiinţelor umane, asupra viitorului şi asupra creației.

Cardinalul Tagle s-a oprit asupra a două aspecte principale conținute în enciclică. Primul este iubirea universală. A explicat faptul că în Fratelli tutti imaginea carității este aceea a iubirii universale, pentru că „aşa iubește Dumnezeu. Dumnezeu îi iubește pe toţi”. Aceasta iubirea pe care Isus o arată, a precizat el: „El îi iubea pe toţi, mai ales pe cei pe care societatea îi considera neiubiţi, marginalizații: parabola bunului samaritean ne arată pe cineva de la care să învățăm iubirea universală faţă de un străin”.

Al doilea punct subliniat este cel referitor la cultura întâlnirii. „Iubirea universală – a continuat cardinalul – ar putea aluneca într-un slogan cu ușurință”, însă universalitatea poate deveni realitate numai dacă este însoțită de întâlnire şi de concretețe. A fost amintit că Sfântul Părinte repetă adesea că dacă ne angajăm în dialog trebuie să cunoaștem şi propria identitate pentru a nu o nega. În acelaşi mod, fiecare națiune are drept la sistemul său politic, însă politica naţională trebuie să ducă la caritatea politică internațională.

Speranţa exprimată de cardinal este ca „printr-o cultură a întâlnirii să se poată reuși să se găsească un mod mai bun de a face politică, de a trata cu economia, un mod mai bun de a stabili prietenie culturală şi de a rezolva conflictele”. Toate acestea duc la binele comun: tocmai binele tuturor va fi în cele din urmă în folosul binelui individual.

În sfârşit, cardinalul Tagle a luat act de câteva lecții pe care Caritas le poate învăța din Fratelli tutti, între care aceea de a se uni cu Sfântul Părinte în a fi conștienți în faţa semnalelor de închidere a inimilor, a mâinilor, a minţilor, a teritoriilor şi a culturii. Aceste semne sunt foarte subtile, a conchis el, însă Fratelli tutti ne cere să deschidem ochii şi să fim exigenţi, sensibili faţă de atitudini care arată în schimb o deschidere universală.

De Francesca Merlo

(După L’Osservatore Romano, 13 noiembrie 2020)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu