„Fraternitate pentru a vindeca lumea” este tema celui de-al 53-lea Congres Euharistic Internațional (IEC2024) care va avea loc la Quito, în Ecuador, de la 8 la 15 septembrie 2024 şi care va culmina cu celebrarea Statio orbis. O temă, inspirată din cuvântul evanghelic Voi toţi sunteți fraţi (Mt 23,8), care aminteşte actuala experienţă sinodală a […]

„Fraternitate pentru a vindeca lumea” este tema celui de-al 53-lea Congres Euharistic Internațional (IEC2024) care va avea loc la Quito, în Ecuador, de la 8 la 15 septembrie 2024 şi care va culmina cu celebrarea Statio orbis. O temă, inspirată din cuvântul evanghelic Voi toţi sunteți fraţi (Mt 23,8), care aminteşte actuala experienţă sinodală a Bisericii chemate să devină loc fratern de incluziune, de apartenență împărtăşită şi de ospitalitate profundă.

La 10 mai, la sediul Conferinței Episcopale Ecuadoriene, au fost prezentate logoul şi imnul oficial al Congresului. Știri referitoare la eveniment se pot găsi pe pagina web a Comitetului pregătitor (www.iec2024.ec) şi a Comitetului Pontifical pentru Congresele Euharistice (http://www.congressieucaristici.va/content/congressieucaristici/it.html).

Logoul

În logo simbolurile sunt crucea, inima, Ostia şi orașul Quito. Crucea lui Cristos – explică o notă a Comitetului Pontifical pentru Congresele Euharistice Internaționale – intră în carnea lumii pentru a vindeca rănile deschise de păcat: neascultarea faţă de Dumnezeu, abuzarea aproapelui şi exploatarea creației. Ea este noua axă a istoriei. Acolo unde omenirea a descărcat violenţa maximă asupra Mielului lui Dumnezeu, chiar acolo Dumnezeu a revărsat cu supraabundenţă iubirea sa în semnele apei şi sângelui izvorâte din coasta deschisă a lui Cristos pe cruce. Cel Răstignit este Cel Înviat. Cu brațele deschise îmbrățișează pe toţi ca fraţi reconciliaţi cu Tatăl.

Inima deschisă a lui Cristos pe cruce este izvorul iubirii care face noi toate lucrurile. Rana sa nu mai transpiră moarte, ci este izvor de viaţă şi de reconciliere. De aceea, rănile deschise ale Celui Înviat sunt noile răni ale iubirii care vindecă, aici şi acum, toate rănile încă deschise ale urii, dușmăniei, violenței şi morții.

Simbolul Euharistiei

Ostia se referă în schimb la Euharistie care este culme şi izvor al întregii vieți creştine. Lumina Euharistiei dă o nouă direcție istoriei umane pentru că Dumnezeu continuă să adune poporul său, de la răsărit la apus, reunindu-l în jurul Cuvântului de viaţă şi al Pâinii coborâte din cer. Euharistia este legătură de fraternitate: acolo unde păcatul ne refuză ca fraţi, celebrarea euharistică ne adună la aceeaşi masă ca fii ai aceluiaşi Tată.

Orașul Quito

În sfârşit Quito, oraș de la jumătatea lumii, situat la latitudinea zero, care-şi lărgește cortul pentru a deveni un imens oraș euharistic unde toţi suntem invitați să participăm la acest mare vis al unei fraternități răscumpărate şi vindecate de iubirea desăvârșită a lui Cristos, iubire care precede mereu, iubire care şi la această oră a istoriei ne ajută să conștientizăm că: „Voi toţi sunteți fraţi”.

(După Vatican News, 22 mai 2023)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu