Centrul Diecezan Caritas Iaşi anunţă scoaterea la concurs pentru postul de asistent social, în cadrul Proiectului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, în municipiul Iaşi, cu normă de 8 ore, pe perioadă determinată.

Cerinţe specifice:

Asistent social normă întreagă (8 ore)

– studii superioare (asistenţă socială)

– înscris în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali;

– permis de conducere, categoria B

Cerinţe generale:

– abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;

– capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass

– copie după cartea de identitate;

– copie după actele de studii;

– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Data limită de înscriere este miercuri, 14 noiembrie 2018.

Interviul va avea loc joi, 15 noiembrie 2018, ora 10.00 la Centrul Diecezan Caritas Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, Iaşi.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Adriana Mihaela Ianuş, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iaşi, tel. 0767342000.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi