Categorii

Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu – Lectio divina

maica-domnului-1ianuarie-lectioPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino, Duhule, Avocat,

Lumină a inimilor

şi Tată al săracilor,

Iubire a lui Dumnezeu şi Sfinţitor al Bisericii.

Dă-mi să beau din apa darurilor tale.

Sufletul meu este pământ uscat

care nu mai produce decât spini şi mărăcini.

Izvor de apă vie,

inundă-mă cu belşugul tău.

Nu permite ca să merg

să beau ape contaminate.

Irigă inima mea în timp de secetă.

Fie ca plictiseala să nu sufoce,

nici să nu ucidă viaţa pe care o reverşi în mine.

Vino, Duhule Sfânt, şi umple-mă.

TEXTUL BIBLIC: Luca 2,15-21

Când îngerii au plecat de la ei spre cer, păstorii au spus unii către alţii:

– Să mergem până la Betleem şi să vedem acest Cuvânt care s-a făcut şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.
16 Au plecat, deci, în grabă şi i-au găsit pe Maria, pe Iosif şi copilul culcat în iesle. 17 După ce l-au văzut, au făcut cunoscut ceea ce li se spusese despre acest copil. 18 Toţi cei care auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 19 Maria însă păstra toate aceste cuvinte, meditându-le în inima ei. 20 Apoi păstorii s-au întors, preamărindu-l şi lăudându-l pe Dumnezeu pentru tot ce au auzit şi au văzut, după cum le-a fost spus.

21 Când s-au împlinit opt zile, a fost circumcis şi i s-a pus numele Isus, aşa cum a fost numit de înger mai înainte de a fi fost zămislit.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

De unde s-au întors îngerii? Cine i-au întâlnit pe Maria şi pe Iosif şi pe pruncul înfăşat? Ce făcea Maria? Pentru ce s-au întors păstorii dând glorie şi laudă? Cine i-a spus Mariei ca să-i pună pruncului numele Isus?

Pr. Gabriel Mestre

Câteva piste pentru a înţelege textul

În prima zi a anului civil (1 ianuarie) liturgia Bisericii o celebrează pe Sfânta Maria Născătoare de Dumnezeu. În unele ţări această solemnitate este sărbătoare de poruncă şi în altele nu este.

Această sărbătoare este în relaţie şi cu misterul Naşterii pentru că maternitatea Mariei este posibilă dat fiind că s-a face trup Cuvântul, se face om în ea. Conciliul din Efes, în 431, confirmă ceea ce deja credea şi mărturisea clar poporul creştin: Maria este Născătoare de Dumnezeu. În greacă „Născătoare de Dumnezeu” se spune cu un cuvânt un pic străin însă merită să-l amintim: THEOTOKOS. În sens strict, acest Conciliu nu rezolvă o chestiune mariologică ci cristologică. Pentru Nestoriu, un moştenitor al acelor timpuri, Maria era numai mamă a „părţii umane” a lui Isus, introducând astfel o diviziune periculoasă în Isus care ducea la faptul că erau „două persoane”. În faţa acestei erori, credinţa Bisericii proclamă dogma maternităţii divine afirmând că unica persoană a lui Cristos are două naturi: cea umană şi cea divină.

Textul de astăzi este a doua parte a naşterii lui Isus conform relatării Evangheliei după sfântul Luca şi are continuitate cu ceea ce ascultăm în ziua de Crăciun. Păstorii răspândesc vestea despre ceea ce s-a întâmplat. Maria este foarte impresionată de toate. Şi cuvântul din Lc 2,19 ne spune: Maria ţinea toate acestea în inima ei, şi ţinea foarte mult cont de ele.

Păstorii se întorc la activităţile lor însă total transformaţi: prezenţa lui „Dumnezeu cu noi”, a lui Emanuel, îi face să se întoarcă lăudându-l pe Domnul. Sunt fericiţi şi merg bucuroşi pentru ceea ce au văzut şi au auzit.

Fidel faţă de legile iudaice ale epocii şi fidel faţă de tradiţie Pruncul Isus este circumcis în ziua a opta şi i se pune numele „Isus” care să ne amintim că înseamnă: Dumnezeu mântuieşte.

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Invitaţia pe care ne-o adresează Evanghelia astăzi în solemnitatea Maternităţii Divine a Mariei şi Ziua Mondială a Păcii este să avem ca inspiraţie a vieţii pe Maria, Regina păcii, numai ea păstrează în inima sa cuvântul viu care vine de la Dumnezeu, nu lasă ca adversităţile să dea naştere la ură sau resentiment.

Papa Francisc ne împărtăşeşte următoarea reflecţie: „La începutul anului nou vă adresez vouă tuturor urările de pace şi de tot binele. Urarea mea este cea a Bisericii, este cea creştină! Nu este legată de sensul un pic magic şi un pic fatalist al unui ciclu nou care începe. Noi ştim că istoria are un centru: Isus Cristos, întrupat, mort şi înviat, care este viu în mijlocul nostru; are un scop: împărăţia lui Dumnezeu, împărăţie de pace, de dreptate, de libertate în iubire; şi are o forţă care o mişcă spre acel scop: forţa este Duhul Sfânt. Noi toţi îl avem pe Duhul Sfânt pe care l-am primit la Botez şi el ne stimulează să mergem înainte pe drumul vieţii creştine, pe drumul istoriei, spre împărăţia lui Dumnezeu.

Acest Duh este putere de iubire care a fecundat sânul Fecioarei Maria; şi este acelaşi care însufleţeşte proiectele şi operele tuturor făcătorilor de pace. Acolo unde este un bărbat sau o femeie făcători de pace, acolo este chiar Duhul Sfânt care îi ajută, îi stimulează să facă pacea. Două drumuri se intersectează astăzi: sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria Născătoare de Dumnezeu şi Ziua Mondială a Păcii. În urmă cu opt zile a răsunat vestea îngerească: «Mărire lui Dumnezeu şi pace oamenilor»; astăzi o primim din nou de la Mama lui Isus, care «păstra toate aceste cuvinte meditându-le în inima sa» (Lc 2,19), pentru a face din ea angajarea noastră în decursul anului care începe”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Am atitudinea Mariei de „a păstra toate în inimă”? Cum este relaţia mea cu Preasfânta Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu şi mama mea? Ce loc ocupă Maria în spiritualitatea mea?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspund Domnului care îmi vorbeşte în text?

Mama păcii,

în toată frumuseţea şi maiestatea Maternităţii tale

pe care Biserica o exaltă şi lumea o admiră,

îţi cerem:

rămâi cu noi în orice moment.

Fă ca acest nou an să fie an de pace

în virtutea naşterii şi a morţii Fiului tău.

Amin.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Doamne, ca Maria, păstrez cuvântul tău în inima mea.

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

Voi dedica o zi din această săptămână ca să meditez rugăciunea Rozariului, pentru a-i cere Mariei compania sa pentru acest nou an şi mă angajez s-o am mai mult prezentă în viaţa mea.

„Bucură-te, Marie, Mama lui Dumnezeu. În tine este şi a fost toată plinătatea de har şi tot binele”

Sfântul Francisc de Assisi

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.