Categorii

Solemnitatea Preasfintei Treimi – Anul C – Lectio divina

Sfanta-Treime-C1. Invocă-l pe Duhul Sfânt

Dumnezeule, care în trimiterea Fiului Tău mi-ai descoperit intenţia cea mai clară a iubirii tale de a mântui omul, fii mereu lângă noi şi descoperă-ne atributele de compasiune, milostivire, îndurare şi loialitate. Spirit de iubire ajută-ne să înaintăm în cunoaşterea Fiului pentru a ajunge la posedarea vieţii.

Fă ca meditând cuvântul tău în această sărbătoare să putem descoperi cu o mai mare conștiință că misterul tău, Doamne, este un cânt de iubire împărtăşit. Tu eşti Dumnezeul nostru şi nu un Dumnezeu singuratic. Eşti Tată, izvor de rodnicie. Eşti Fiu, Cuvânt făcut trup, iubire apropiată şi frate. Eşti Duh, iubire devenită îmbrăţişare.

2. Lectio:

  • Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Ioan 16,12-15

În acel timp, Isus a zis: „Mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni. 14 El mă va glorifica pe mine pentru că dintr-al meu va lua şi vă va vesti vouă. 15 Toate câte le are Tatăl sunt ale mele; de aceea v-am spus că ia dintr-al meu şi vă va vesti”.

  • Caută să înţelegi ce spune textul:

Contextul: mai înainte de a începe să analizăm textul, este important să ne oprim asupra contextului în care se găseşte fragmentul nostru. Aceste cuvinte ale lui Isus fac parte din acea secţiune a evangheliei după Ioan pe care exegeţii o numesc cartea revelării (13,1–17,26). Isus, în discursurile de despărţire, se revelează într-o profundă intimitate, îi numeşte prieteni, le promite pe Duhul Sfânt care îi va însoţi în primirea misterului Persoanei Sale. Discipolii sunt invitaţi să crească în iubire faţă de Învăţător, care se dăruieşte în întregime pentru ei.

Vocea Duhului este însăși vocea lui Isus: mai înainte, în In 15,15, Isus le spusese discipolilor ceea ce a auzit de la Tatăl. Un astfel de mesaj nu putea să fie înţeles de ucenici în toată puterea sa. Motivul este că discipolii ignorau, pentru moment, semnificaţia morţii de pe cruce a lui Isus. Cu moartea sa se deschide o nouă şi definitivă intervenţie mântuitoare în viaţa omenirii. Ucenicii vor înţelege cuvintele şi gesturile lui Isus după moartea şi învierea sa. Rolul Duhului este determinant în înţelegerea misterului vieţii lui Isus.

Vocea Duhului: adevăratul interpret al istoriei. Apoi Isus explică modalitatea în care Duhul Sfânt interpretează viaţa şi istoria omenirii. Înainte de toate manifestând „gloria”, ceea ce înseamnă că „va lua dintr-al său”. Aceasta înseamnă că Duhul ia de la Isus mesajul său, orice lucru pronunţat de el. A glorifica, a manifesta gloria, înseamnă a arăta iubirea pe care el a demonstrat-o în moartea sa. Aceste cuvinte sunt importante pentru că trebuie să evităm să reducem rolul Duhului la „iluminare”; rolul său este o comunicare a iubirii lui Isus care îl pune în sintonie cu mesajul dar şi cu sensul cel mai profund al vieţii sale.

– Isus, Tatăl, Duhul Sfânt şi comunitatea credincioșilor (v.15): Când Isus spune că „Toate câte le are Tatăl sunt ale mele” ce ar vrea să spună? Inainte de toate că tot ceea ce Isus are este în comuniune cu Tatăl. Primul dar al Tatălui făcut lui Isus este gloria sa (In 1,14), mai specific, este iubirea, Duhul (In 1,32). Această comunicare nu trebuie înțeleasă în mod static, dar dinamic, pentru că este continuă. Pentru a fi capabil să înțeleagă toate acestea, creştinii sunt chemați să trăiască în sintonie cu Isus, acceptând în viaţa lor realitatea iubirii şi concretizând-o în favoarea omului. Aceasta este planul lui Dumnezeu: ca iubirea lui Isus pentru ucenici să fie investită în realizarea omului. Iar Duhul duce la bun sfârşit acest plan.

3. Meditatio: meditează care este mesajul textului pentru tine şi împărtăşeşte cu alţii rodul meditaţiei.

Întrebări care ne pot ajuta pentru împărtășire:

  • Suntem conștienți că Isus nu este un exemplu din trecut, dar că este înainte de toate Salvatorul prezent?
  • Dumnezeu nu este o abstracție, dar Tată care devine vizibil în Isus. Te străduiești să „îl vezi” și să-l recunoști în umanitatea lui Isus?
  • Oratio et contemplatio: Roagă-te, cerându-i lui Dumnezeu harul de a trăi concret iubirea fraternă şi contemplă viaţa ta cu ochii lui Dumnezeu.

4. Actio: păstrează în inimă mesajul pe care l-ai primit şi ia decizii conforme cu acest cuvânt.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.