Categorii

Solemnitatea Naşterii Domnului Nostru Isus Cristos, – Liturghia din timpul zilei – Anul B – lectio divina

PREGĂTIRE SPIRITUALĂ 

Tată Veşnic, în numele lui Isus Cristos şi prin mijlocirea pururea Fecioarei Maria,

trimite în inima mea Duhul Sfânt.

Duhule Sfânt, Dumnezeu al iubirii infinite, dă-mă iubirea ta sfântă.

Duhule Sfânt, Dumnezeu al virtuţilor, converteşte-mă.

Duhule Sfânt, izvor de lumini cereşti,

risipeşte ignoranţa mea.

Duhule Sfânt, Dumnezeu al curăţiei infinite, sfinţeşte sufletul meu.

Duhule Sfânt, care locuieşte în sufletul meu, transformă-l şi fă-l în întregime al tău.

Duhule Sfânt, Iubire substanţială a Tatălui şi a Fiului, rămâi mereu în inima mea. 

 

TEXTUL BIBLIC: Luca 2,1-14

1 În zilele acelea, a venit un decret din partea lui Cezar August ca să se facă recensământ pe tot pământul. 2 Acest recensământ a fost primul, pe când Quirinius era guvernator al Siriei. 3 Toți mergeau să fie înscriși, fiecare în cetatea sa. 4 Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât era din casa și din familia lui David, 5 pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

6 Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca [Maria] să nască 7 și l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei.

8 În același ținut erau unii păstori care trăiau pe câmp și păzeau turmele pe timpul nopții. 9 Și le-a apărut un înger al Domnului și gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinși de o mare spaimă. 10 Îngerul le-a spus:

–  Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul. 12 Acesta este semnul: veți găsi un copil înfășat și culcat în iesle.

13 Dintr-o dată, s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și spunând:

14 „Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, și pe pământ pace oamenilor pe care el îi iubește!”.

1 – LECTURA: Ce spune textul?

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce a poruncit împăratul August? Cine era guvernator al Siriei la primul recensământ? Unde trebuiau să meargă ca să se înscrie? De unde a plecat Iosif? Încotro s-a îndreptat? Cine îl însoţea? Cum era Maria? Ce s-a întâmplat în timp ce erau la Betleem? Cum petreceau noaptea păstorii? Cine le-a apărut? Ce au auzit? Ce semn le-a dat îngerul pentru a-l întâlni pe Isus?

Câteva consideraţii pentru o lectură rodnică…

Pr. Gabriel Mestre

Relatarea începe cu un recensământ. Acest tip de recensământ sau luare în stăpânire folosea ca bază pentru a aplica impozite. În acest context şi conform descendenţei sale, Iosif şi familia sa trebuie să meargă să se înscrie la Betleem, cu toate că ei trăiau la Nazaret. Chiar dacă datele istorice prezentate ar putea fi un pic imprecise şi discutabile, este adevărat că efortul lui Luca încearcă să înscrie naşterea Mântuitorului în cadrul a ceea ce am putea numi „istoria universală”. Dumnezeu, Cel Veşnic, Cel Atotputernic, realmente se face om, trup, timp, istorie… în circumstanţe foarte precise.

Când Maria trebuie să nască ei se află la Betleem şi nu există un loc potrivit pentru ei. Pentru aceasta Pruncul se naşte în staul, întâiul său născut (primul copil), care conform tradiţiei iudaice, avea privilegii şi îndatoriri speciale. Acest titlu se aplică lui Isus Cristos, pentru a exprima supremaţia sa universală.

După aceea, un înger le apare păstorilor, care sunt primii ce primesc vestea naşterii lui Isus. Ca în alte locuri din evanghelie, săracii şi cei umili sunt aleşi pentru a primi privilegiile lui Dumnezeu (cf. 4,18-19; 6,20-26). Referitor la păstori, textul spune: „între oameni pe care el îi iubeşte”. Cel mai probabil este că această descriere se referă la iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni şi nu la bunăvoinţa oamenilor.

Este semnificativă atitudinea păstorilor care, deschişi la glasul lui Dumnezeu, descoperă că Mântuitorul s-a născut într-un grajd umil pentru animale.

2 – MEDITAŢIA: Ce-mi spune? Ce ne spune? 

Astăzi celebrăm un eveniment impresionant. Pentru un moment să ne imaginăm toată apa mării, pusă într-un glob… De fapt, Dumnezeu, care este veşnic şi infinit, s-a făcut un prunc mic şi s-a născut într-un loc pe care nimeni nu şi-l imagina.

Aceasta este o dovadă a iubirii atât de mari pe care o are Dumnezeu. El s-a apropiat de noi, a luat iniţiativa şi astăzi amintim că ne dăruieşte prezenţa sa veşnică în lume şi în mijlocul fraţilor noştri.

Pentru aceasta, în această noapte de Crăciun, în lungul şi în latul lumii sunt celebrări care ne indică să fim bucuroşi, să sărbătorim iubirea lui Dumnezeu, multe familii se reunesc în casele lor, în unele părţi va fi belşug de bucate, pentru toţi va exista un cadou. Însă pentru un moment să ne întrebăm: ce se va întâmpla cu aceia care nu au familie, sau uneori resurse economice pentru cadouri, sau care nu au mâncare pentru această noapte, cum celebrează Crăciunul?

Un moment care ne poate ajuta să reflectăm asupra acestei întrebări este acela în care Iosif şi Maria, când trebuia să nască, le-a fost negat o locuinţă în diferite locuri şi pentru aceasta au petrecut noaptea într-un grajd. Aşadar, care este sensul Crăciunului? Este foarte simplu. Crăciunul este Isus. El este cadoul cel mai important pentru că ni l-a oferit Dumnezeu Tatăl nostru (In 3,16), El este cea mai bună hrană (In 6,35), El este cel mai bun prieten (In 15,15) şi cel mai bun lucru este că acest cadou preţios niciodată nu se strică sau nu se termină, ci rămâne pentru totdeauna.

Însă ce se va întâmpla în ianuarie, când totul se termină? Când luminile şi decoraţiunile se împachetează? Nu putem să-l împachetăm pe Isus! Nu putem să împachetăm drumul nostru spiritual din Advent! Nu putem permite să se umple de praf „spiritul nostru de Crăciun” până anul viitor. Acest prunc care s-a născut în mine, trebuie să-l alimentez, să-l îngrijesc, să-i permit să crească, să-l îmbrăţişez, să-i dau iubire şi mai ales să nu-l uit niciodată.

Iubiţi fraţi, s-a născut Mântuitorul nostru, prietenul nostru Isus şi pentru aceasta trebuie să fim bucuroşi. Nu poate să aibă loc tristeţea când tocmai s-a născut viaţa; aceasta, care alungă teama, care ne dă bucuria de a şti că vom trăi pentru totdeauna.

Nimeni nu trebuie să se simtă departe de această bucurie, toţi împărtăşim motivul acestei emoţii, până şi îngerii celebrează acest eveniment. Pentru aceasta astăzi invitaţia este de a aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru iubirea sa veşnică, de a înălţa glasurile noastre pentru a-l lăuda şi a-l preamări pe Isus, acest prunc care aparent este aşa de slab, încă toată puterea lumii se află în El.

Aceasta să fie ocazia, pentru ca să putem duce această bucurie a Crăciunului celor care nu vor avea pâine pe masă în această noapte, sau celor care nu vor primi afectul unei familii, dar mai ales la cei care nu-l au pe Isus. Să mergem în întâmpinarea lor, să vorbim despre această mare minune pe care an după an o amintim şi să nu permitem să se transforme într-un obicei, şi ferind ca să fie împachetată în cutiile cu decoraţiuni, ci, dimpotrivă, să fie o palpitaţie constantă pe durata întregului an.

Acum să ne întrebăm:

Am făcut din Crăciun un obicei de rutină pe care îl repet în fiecare an? Care va fi cadoul pe care-l voi oferi lui Isus la naşterea sa? Cum pot duce această mare veste la fraţii care nu o cunosc? Simt bucurie adevărată pentru naşterea lui Isus în mine?

 

3 – RUGĂCIUNEA: Ce-i spun? Ce-i spunem?

Dumnezeul nostru,

 admir forma în care m-ai creat

după chipul şi asemănarea ta,

şi admir şi mai mult forma

în care m-ai răsplătit cu naşterea Fiului tău.

Îţi cer, Doamne, ca să-mi îngădui să fiu părtaş de Isus,

aşa cum El a voit să fie părtaş de omenitatea mea. 

4 – CONTEMPLAŢIA: Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Ajută-ne, Doamne, să fim martori fideli ai luminii tale cu bucurie.

5 – ACŢIUNEA: La ce mă angajez? La ce ne angajăm? 

Îmi voi propune să îmbrăţişez o persoană, urându-i Crăciun fericit şi arătându-i că Isus s-a născut şi în inima sa.

La Crăciun vine în lume lumina adevărată, care luminează pe orice om.

Sfântul Ioan Paul al II-lea

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.