Categorii

Solemnitatea Botezului Domnului – Ciclul C – lectio divina

Botezul-lui-Isus-C-lectioPREGĂTIRE SPIRITUALĂ

Vino la mine, Duhule Sfânt, Duh al înţelepciunii:

dă-mi privire şi auz interior

pentru ca să nu fiu ataşat de lucrurile materiale,

ci să caut mereu realităţile Duhului.

Vino la mine, Duhule Sfânt, Duh al iubirii:

fă ca inima mea să fie mereu capabilă de mai multă caritate.

Vino la mine, Duhule Sfânt, Duh al adevărului:

dă-mi să ajung la cunoaşterea adevărului în toată plinătatea sa.

Vino la mine, Duhule Sfânt, apă vie care ţâşneşte spre viaţa veşnică:

dă-mi harul de a ajunge să contemplu

faţa milostivirii, pe Isus Cristos,

în bucuria şi în viaţa fără de sfârşit.

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,15-16.21-22

În acel timp, deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, 16 Ioan le-a răspuns tuturor:

– Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc.

21 În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis 22 şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui, sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a fost din cer:

– Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea.

1. LECTURA: Ce spune textul?

Magister Leonardo Mongui Casas

Câteva întrebări pentru a te ajuta la o lectură atentă…

Ce întrebau oamenii care aveau o mare aşteptare? Cum va boteza cel care va veni? Ce făcea Isus atunci când cerut s-a deschis? În ce manieră se manifestă Duhul Sfânt? Care au fost cuvintele care s-au auzit din cer?

Câteva piste pentru a înţelege textul

În timpul întregului an 2016 (ciclul C), vom avea drept centru Evanghelia sfântului Luca; în ea ne întâlnim cu una dintre relatările cele mai scurte despre botezul lui Isus; de asemenea începem să observăm o caracteristică specială a lui Luca ce ni-l prezintă pe Isus în rugăciune constantă.

Începem ascultând mărturisirea lui Ioan Botezătorul despre identitatea sa (v. 15-16). Acţiunile sale şi marea cantitate de adepţi fac ca unii să creadă că el poate să fie Mesia, însă în toate evangheliile este clar că nu este Mesia şi că dorinţa sa cea mai mare este ca toţi să-l recunoască pe protagonistul istoriei mântuirii: Isus. Aceasta poate să fie motivaţia pentru care chiar în acţiunea botezului (v. 21-22) nu este numit Ioan, de vreme ce aceia care se află în centru acestui moment sunt Fiul, care este botezat, Duhul Sfânt, care coboară asupra Fiului, şi Tatăl, care confirmă misiunea mântuitoare a Fiului.

Rugăciunea, ca una dintre temele constante în Evanghelia lui Luca, este prezentă în momentele cele mai decisive ale activităţii lui Isus şi, pentru aceasta, nu poate să lipsească la începutul vieţii sale publice (v. 21). De asemenea îl vedem pe Isus rugându-se înainte de alegerea celor doisprezece (11,1), şi inclusiv când pătimeşte pe cruce şi este pe punctul de a muri (23,34.36).

Cu toate că botezul lui Ioan are o apropiere foarte strânsă cu purificarea de păcate şi, prin urmare Isus nu are nevoie de acest botez, El participă ca unul ca atâţia care s-au botezat pentru a primi noul timp mesianic. Prezenţa Duhului Sfânt deasupra lui Isus şi glasul care vine din cer sunt dovada împlinirii promisiunii şi au o relaţie strânsă cu Psalmii (2,7) şi profeţiile lui Isaia (42,1).

2. MEDITAŢIA: Ce-mi spune Domnul în text?

Aşa cum ştim, botezul este sacramentul care ne face fii ai lui Dumnezeu, este venirea Duhului Sfânt în viaţa noastră şi, în El, toţi ajungem să fim fraţi cu Cristos. Probabil că eram foarte mici pentru a observa prezenţa Preasfintei Treimi şi este posibil, inclusiv, ca nici astăzi să nu înţelegem. Viaţa noastră de credinţă a început graţie părinţilor noştri; lor le datorăm botezul nostru, de vreme ce aşa cum s-au preocupat pentru bunăstarea noastră fizică în primele noastre luni de viaţă, s-au asigura să ne îngrijească şi spiritual şi au împărtăşit cu noi Botezul.

Astfel, în timp ce am crescut şi am dobândit o anumită autonomie pentru a trăi, am învăţat să creştem şi în credinţă şi să menţinem o relaţie apropiată cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii constante.

Sfântul Ioan Paul al II-lea ne explică:

„Botezul creştin ne pune în raport personal cu cele trei Persoane divine, introducându-ne astfel în intimitatea lui Dumnezeu. Şi de fiecare dată când facem semnul crucii, repetăm expresia evanghelică pentru a reînnoi relaţia noastră cu Tatăl şi cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. A-l recunoaşte pe Duhul Sfânt ca persoană este o condiţie esenţială pentru viaţa creştină de credinţă şi de caritate.

În evanghelii – continuă să spună sfântul Ioan Paul al II-lea – găsim o revelarea a celor trei Persoane divine: persoana lui Isus este indicată cu calificativul de Fiu; persoana Tatălui se manifestă prin intermediul glasului care spune: „Acesta este Fiul meu”; şi persoana Duhului Sfânt apare distinctă de Tatăl şi de Fiul şi în raport cu unul şi cu celălalt; cu Tatăl ceresc, pentru că Duhul coboară de sus, şi cu Fiul pentru că vine deasupra lui”.

Să continuăm meditaţia noastră cu aceste întrebări:

Ce simt când Dumnezeu îmi spune: „Tu eşti fiul meu preaiubit”? Cum fac ca relaţia mea să fie tot mai apropiată cu El? Cum fac pentru a trăi Botezul meu în cotidianitate? Fac rugăciunea mea frecvent?

3. RUGĂCIUNEA: Ce-i răspuns Domnului care îmi vorbeşte în text?

Dumnezeule,

mulţumesc pentru apa pe care o beau şi care a fost folosită în ziua botezului meu,

mulţumesc pentru preotul care m-a uns pe piept şi pe frunte pentru întărirea fiinţei mele.

Îţi cer

să mă priveşti cu milostivire,

să mă faci să împlinesc voinţa ta aşa cum ai făcut cu Fiul tău

şi să mi-l trimiţi pe Duhul tău Sfânt pentru ca să trăiesc mereu în adevăr.

Fă ca eu să fiu mereu încrezător în mâna ta părintească

ce mă susţine în fiecare clipă a vieţii

inclusiv când este mai multă tăcere între noi.

4. CONTEMPLAŢIA: Cum îmi însuşesc în viaţă învăţăturile din text?

Dumnezeule Tată, sunt fiul tău (fiica ta) şi în Isus mă simt iubit(a) de tine.

5. ACŢIUNEA: La ce mă angajez pentru a concretiza schimbarea?

Caută la părinţii tăi amintiri de la Botezul tău şi dialoghează cu ei despre ziua aceea.

„Astfel, purificaţi interior,

luminaţi şi incendiaţi de focul Duhului Sfânt,

să putem merge pe urmele Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos”.

Sfântul Francisc de Assisi

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.