Categorii

Sinodul Episcopilor. A șasea congregație generală

Papa Francisc a luat cuvântul în timpul celei de-a șasea congregații generale, desfășurate în după-amiaza de miercuri, 9 octombrie, în aula Sinodului. La începutul celei de-a doua părţi, dedicate dezbaterii libere, pontiful a dezvoltat o scurtă intervenție pentru a sublinia câteva puncte care l-au impresionat mai mult în timpul discuției. Anterior Francisc a deschis lucrările – moderate de preşedintele delegat la rând, cardinalul Braz de Aviz, în prezența a 180 de părinți sinodali – amintind de sărbătoarea Yom Kippur şi cerând adunării să se roage pentru evrei. La încheiere, înainte de recitarea Angelus, papa a invitat la rugăciune şi pentru victimele măcelului în sinagoga germană din Halle, petrecut înainte de amiază.

Între intervențiile părinţilor, interes deosebit a provocat cea dedicată dramei traficului de droguri şi consecințelor sale. S-a prezentat că în unele zone amazoniene suprafața folosită pentru cultivarea arborelui de coca a trecut de la 12.000 la 23.000 de hectare, cu efecte dramatice asupra echilibrului natural al teritoriului – devastat de despădurire şi deșertificare – însă cu grave consecințe şi asupra fenomenelor precum criminalitatea şi activitățile ilegale, în creștere considerabilă. Şi construirea de centrale hidroelectrice, care comportă despădurirea unor ample rezerve ambientale bogate în biodiversitate, şi incendiile premeditate au un impact foarte puternic asupra ambientului din unele regiuni, alterându-le ecosistemul. Pentru aceasta, este necesară o chemare mai puternică la convertirea ecologică: Biserica – este auspiciul părinţilor – să fie o voce profetică pentru ca tema ecologiei integrale să intre în agenda organismelor internaționale.

Adunarea sinodală a reflectat din nou asupra raportului între înculturare şi evanghelizare, invitând să se privească la exemplul elocvent al lui Isus. De fapt, însăși întruparea este cel mai mare semn de înculturare, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu a asumat natură umană pentru a se face vizibil în iubirea sa. O misiune analogă îi revine Bisericii, chemată să se întrupeze în viaţa concretă a persoanelor.

Într-o intervenție, îndeosebi, s-a lansat ideea că Amazonia să devină un laborator permanent de sinodalitate misionară fie pentru binele popoarelor care trăiesc în regiune, fie pentru binele Bisericii. A fost subliniată şi importanţa interculturalității, cu valorizarea culturilor şi a populațiilor originare.

Tot în privința evanghelizării, au fost indicate dificultățile în promovarea vocațiilor sacerdotale şi călugărești, şi s-au oprit asupra posibilității lui viri probati: ea, s-a semnalat într-o intervenție, ar risca să slăbească determinarea preoţilor de a ieşi dintr-un continent în altul şi chiar dintr-o dieceză în alta. De fapt, preotul nu este „al comunităţii”, ci „al Bisericii” şi, ca atare, poate să fie „pentru orice comunitate”. O altă intervenție a subliniat că nu este nevoie numai de slujitori ai sacrului, ci de diaconii ale credinţei. În orice caz, s-a reafirmat necesitatea unei formări mai asidue şi atente pentru preoţi, aşa cum a fost amintită şi exigența de a-i valoriza pe laici.

Unul dintre părinţii care au intervenit s-a oprit asupra temei evlaviei populare, aspect al evanghelizării în faţa căruia nu putem rămâne indiferenți: ea este de fapt o caracteristică fundamentală a popoarelor din Amazonia şi este necesar deci să se aibă grijă, deoarece este comoară în care strălucește Isus Cristos. De aici recomandarea ca manifestările evlaviei populare să fie tot mai însoțite, promovate şi valorizate de Biserică.

Privirea adunării s-a lărgit după aceea la teologia creației, în care se află în mod definitiv Cuvântul lui Dumnezeu adresat omenirii. Spațiu şi pentru tema apărării drepturilor popoarelor originare din Amazonia: dialogul cu ei – s-a evidențiat – este important şi ajută la valorizarea lor ca interlocutori demni, înzestrați cu capacitatea de a se autodetermina. În afară de asta, atenţie deosebită trebuie rezervată îngrijirii pastorale a tinerilor indigeni.

În cursul congregației au luat cuvântul şi câţiva auditori, delegați fraterni şi invitați speciali: îndeosebi a fost repetată de mai multe ori invitaţia de a promova rolul femeii, de a-i valoriza capacitatea de conducere în cadrul familiei, al societății şi al Bisericii. Este important, deci, să se recunoască stilul vestirii Evangheliei duse înainte de femeile din Amazonia.

În afară de asta, adunarea a reflectat asupra importanței dialogului interreligios, cel care se bazează pe încredere, pe diferențele văzute ca oportunități, departe de colonizarea religioasă şi aproape de ascultarea şi de conştiinţa alterității. După aceea s-a privit la dialogul ecumenic, evidențiind importanţa unui drum comun şi pentru tutelarea drepturilor populațiilor indigene, adesea victime ale violențelor, şi ale teritoriilor amazoniene distruse de metode extractive prădătoare sau de cultivări nesănătoase. Creştinii – s-a remarcat – nu pot tăcea în faţa violențelor şi a nedreptăților pe care le îndură teritoriile din regiune şi popoarele lor.

De altfel, Amazonia este un loc concret în care se manifestă multe provocări globale din timpul nostru, provocări care se referă la toţi. De fapt, suferinţele popoarelor derivă dintr-un stil de viaţă „imperial” – aşa cum a fost definit într-una din intervenții – în care existenţa persoanelor este considerată simplă marfă şi inegalitățile ajung să fie tot mai întărite. În schimb, popoarele indigene pot ajuta să se înțeleagă interconexiunea lucrurilor: cooperarea la nivel mondial este posibilă şi este urgentă.

Înainte de amiaza de joi 10 octombrie s-a desfășurat obișnuitul briefing în Sala de Presă a Sfântului Scaun, moderat de vice-directorul Cristiane Murray. Au intervenit, împreună cu prefectul Dicasterului pentru Comunicare, Paolo Ruffini, şi cu secretarul Comisiei pentru informare, Giacomo Costa, episcopii Wilmar Santin, prelat de Itaituba (Brazilia), şi Medardo de Jesús Henao Del Río, vicar apostolic de Mitú (Columbia), şi sora columbiană Gloria Liliana Franco Echeverri, preşedinte al Confederației latinoamericane a călugărilor (CLAR).

(După L’Osservatore Romano, 11 octombrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.