Categorii

Sfântul Scaun şi China semnează acordul despre numirile episcopilor chinezi

Sfântul Scaun şi Republica Populară Chineză au semnat un acord istoric cu privire la modalităţile de numire a episcopilor catolici chinezi. Anunţul înţelegerii, destinate să aibă incidenţă asupra condiţiei a milioane de creştini chinezi şi să trezească interes şi reacţii în toată lumea, a fost dat în acelaşi timp la Roma şi la Pechin. Comunicatul oficial care a făcut cunoscut acordul a fost difuzat la ora 12.00 (ora Romei) – corespunzător orei 18.00 la Pechin – de Sala de Presă a Vaticanului şi de guvernul chinez.

„În cadrul contactelor dintre Sfântul Scaun şi Republica Populară Chineză, care sunt în curs de mult timp pentru a trata probleme ecleziale de interes comun şi pentru a promova ulterioare raporturi de înţelegere, astăzi, 22 septembrie 2018”, se citeşte în comunicatul difuzat de cele două părţi, „s-a desfăşurat la Pechin o reuniune între mons. Antoine Camilleri, sub-secretar pentru raporturile Sfântului Scaun cu statele, şi ES dl. Wang Chao, vice-ministru al afacerilor externe ale Republicii Populare Chineze, respectiv conducători ai delegaţiilor vaticană şi chineză. În contextul acestei întâlniri, cei doi reprezentanţi au semnat un Acord Provizoriu cu privire la numirea episcopilor”.

Comunicatul defineşte Acordul Provizoriu ca „rod al unei apropieri treptate şi reciproce”, stipulat „după un lung parcurs de tratative ponderate”. Acordul – continuă textul comunicatului – „prevede evaluări periodice referitor la punerea sa în aplicare. El tratează despre numirea episcopilor, problemă de mare importanţă pentru viaţa Bisericii, şi creează condiţiile pentru o mai amplă colaborare la nivel bilateral”. Comunicatul se încheie exprimând auspiciul comun „ca această întâlnire să favorizeze un rodnic şi clarvăzător parcurs de dialog instituţional şi să contribuie pozitiv la viaţa Bisericii catolice din China, la binele poporului chinez şi la pacea în lume”.

Ce înseamnă că Acordul este „provizoriu”

Comunicatul difuzat de Vatican şi de guvernul chinez informează că Acordul dintre China populară şi Sfântul Scaun a fost semnat, dar nu publică textul său. „Acesta nu este sfârşitul unui proces, este începutul”, a comentat purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Greg Burke, „a fost vorba despre dialog, ascultare răbdătoare de ambele părţi şi atunci când persoanele proveneau din puncte de vedere foarte diferite. Obiectivul Acordului nu este politic ci pastoral, permiţând credincioşilor să aibă episcopi care sunt în comuniune cu Roma, dar în acelaşi timp recunoscuţi de autorităţile chineze”.

Acordul este definit „provizoriu” deoarece contemplă un timp de verificare – probabil, cel puţin doi ani – pentru a experimente pe teren funcţionarea şi efectele. Textul nu este publicat tocmai pentru că acordul reprezintă un instrument de muncă flexibil, care cu consensul celor două părţi va putea să fie modificat şi îmbunătăţit şi în codificarea sa textuală în timpul perioadei de aplicare experimentală. Pentru aceasta nu sunt furnizate detalii cu privire la metoda care va fi folosită în viitoarele numiri episcopale în China. Însă procedurile n-ar trebui să se depărteze mult de cele prefigurate într-un articol apărut în Global Times deja în 2010, după ce o fază intensă de consultări între Sfântul Scaun şi guvernul chinez părea că a pregătit deja atunci terenul pentru un acord despre numirile episcopilor catolici chinezi.

În acel timp, pe postul online legat de partidul comunist chinez, academicianul chinez Liu Pent, director al Institutului Pu Shi pentru Ştiinţe Sociale a sugerat că procedura de numire episcopală schiţată atunci în consultările chinezo-vaticane prevedea episcopi aleşi prin alegere din partea reprezentanţilor catolici ai diecezei (preoţii, plus reprezentanţii surorilor şi ai laicilor) şi aprobaţi de autorităţile politice chineze, înainte de a fi supuşi evaluării Sfântului Scaun pentru aprobarea decisivă. Sfântul Scaun – explica atunci profesorul chinez, dând impresia că este bine informat – ar fi avut facultatea de a respinge pe candidatul exprimat de dieceză care în ochii săi ar rezulta nepotrivit pentru rolul de episcop; în acel moment, ar fi fost luate în considerare alte nume, cu alte runde de alegeri diecezane şi consultări, până când se identifică un candidat considerat demn de hirotonirea episcopală şi de către Sfântul Scaun.

Stop rupturilor şi mişcărilor unilaterale

Rămân pe teren multe probleme încă deschise, cum este situaţia episcopilor care până acum n-au fost recunoscuţi ca atare de autorităţile guvernamentale (aşa-numiţii episcopi „clandestini”), sau ca statusul şi rolul Colegiului episcopilor chinezi (până acum nerecunoscut ca organism eclezial din partea Sfântului Scaun, şi pentru că deocamdată sunt excluşi din el chiar episcopii „clandestini”). Însă fiecare parcurs se va face pas cu pas şi negocierea dintre China şi Sfântul Scaun a ales calea gradualităţii: mai degrabă să rezolve o problemă după alta, decât să pretindă să desfacă toate nodurile dintr-o dată. Părţile au concordat împreună metoda de lucru care ar trebui să garanteze eficacitate continuării dialogului: treptat ce se înaintează în înfruntarea diferitelor probleme, fiecare punct va fi discutat până la capăt până la găsirea unei soluţii împărtăşite şi consensuale, fără a face vreodată rupturi sau a lua iniţiative unilaterale, nici de o parte nici de alta.

Ce se schimbă şi ce indică Acordul

Înţelegerea dintre China şi Sfântul Scaun cu privire la numirea episcopilor nu este ca o lovitură de baghetă magică ce rezolvă miraculos toate problemele. Nu autorizează cedări în faţa triumfalismului şi a retoricii „cotiturilor epocale”, şi pentru că este o etapă a unui proces solicitat de cel puţin trei pontificate. Dar este desigur un moment important pe un drum lung format şi din trude, dureri, conflicte şi mizerii. Pentru prima dată un acord care implică Republica Populară Chineză recunoaşte de fapt rolul Succesorului lui Petru ca o călăuză spirituală şi ierarhică a Bisericii, într-un punct care atinge inima unităţii catolice, cum este numirea episcopilor.

De acum înainte, toţi episcopii chinezi vor fi hirotoniţi în comuniune ierarhică deplină şi publică cu papa. Treptat se vor putea vindeca rănile provocate unităţii trupului eclezial de şaptezeci de ani, din cauza hirotonirilor episcopale forţate fără consens pontifical, administrate în China începând din 1958. Vor putea fi arhivate suspiciunile cu privire la sacramentele administrate valid în toate bisericile chineze. Vor putea ajunge în arhivă şi stereotipurile deviante cu privire la cele „două Biserici” – cea „fidelă papei” şi cea „legată de guvernul comunist” – care încă se extind în reprezentarea mediatică conformistă a catolicismului din China. Vor putea cu timpul să dispară fantomele de pulsiuni sectare sau „schismatice” care au chinuit timp îndelungat comunitatea catolică din China. Biserica este ea însăşi şi îşi împlineşte misiunea atunci când este una, chiar dacă este controlată şi persecutată.

Acordul dintre guvernul chinez şi Sfântul Scaun cu privire la numirile episcopilor este şi o victorie – dulce, fără supărare şi fără mândrie – a lui sensus fidei al atâtor catolici chinezi. Poporul lui Dumnezeu a arătat cu faptele concrete că nu vrea să dea ascultare şi credit episcopilor consacraţi fără mandat pontifical. În timp ce atâţia preoţi au arătat refuz să devină episcopi dacă numirea lor nu provenea de la papa. Asta a eliminat orice consistenţă ideii de a construi o „Biserică montează-tu-însuţi” total asimilată aparatelor politice. Şi a convins şi guvernul că episcopii catolici nu sunt comisari de partid impuşi din exterior, şi că legătura de comuniune ierarhică cu Succesorul lui Petru este pentru ei o trăsătură a slujirii lor la care nu pot renunţa. Astfel Biserica din China a mărturisit şi în faţa puterii oamenilor că împărăţia vestită în Evanghelie nu este din lumea aceasta, chiar atunci când a acceptat şi a trăit istoria sa fără a fugi de cruce. Imitându-l pe Cristos.

De Gianni Valente

(După Vatican Insider, 22 septembrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.