Categorii

Semn de speranţă: Cardinalul Parolin despre călătoria în Mexic şi întâlnirea cu Kiril

Parolin-PapaÎntâlnirea dintre Papa şi Patriarhul de Moscova, vineri 12 februarie în Cuba, „este un mare semn de speranţă, este cu adevărat un moment care dă curaj, care dă suflet pentru a continua încercarea de a construi tot mai mult raporturi de înţelegere, de întâlnire, de dialog”.

Pentru cardinalul secretar de stat Pietro Parolin – care a dat un interviu la Centrul de Televiziune Vatican în ajunul călătoriei internaţionale – „întâlnirea se situează din partea Papei şi cred că şi din partea Patriarhului tocmai în această voinţă de înţelegere şi de întâlnire, în aşa fel încât să contribuie împreună fie la drumul ecumenic fie la nivelul mai general al lumii şi al situaţiei societăţii actuale”. Cardinalul a cerut şi să se însoţească acest eveniment istoric cu rugăciunea „pentru ca să poată fi eficace”.

Răspunzând întrebărilor lui Barbara Castelli, cardinalul Parolin a trasat itinerarul călătoriei lui Francisc în Mexic, de la 12 la 18 februarie, indicând teme şi priorităţi. Şi dacă „milostivirea, pacea şi speranţa” sunt mereu inima mesajului Papei, în multele întâlniri care se vor succeda în Mexic nu vor înceta să fie trate chestiuni complexe ca „violenţa, criminalitatea, traficul de droguri şi sărăcia”. Însă dând mereu importanţă „forţei credinţei Mexicului”, „devoţiunii sale mariane extraordinare”, culturii sale precum şi „bogăţiei populaţiilor care o compun, începând de la cele indigene”.

Conform secretarului de stat, Francisc va relua „şi punctele principale ale călătoriei lui Benedict al XVI-lea, în 2012, care s-a oprit mult asupra temei demnităţii persoanei şi a libertăţii religioase, ţinând cont că Mexicul din acest punct de vedere a avut şi o istorie foarte zbuciumată cu prezenţa unui laicism puternic care nu a permis să se dezvolte o relaţie senină cu Biserica”. Şi „în acest sens – a afirmat el – mi se pare important de subliniat că pentru prima dată un Papă va intra în palatul naţional, sediul oficial al autorităţii politice mexicane, al preşedintelui Republicii”.

În călătorie va fi centrală „dimensiunea mariană”. De altfel, a explicat cardinalul, „ştim toţi că Sfânta Fecioară de Guadalupe este chiar în inima istoriei şi a vieţii mexicanilor. Eu însumi am putut constata mereu – a destăinuit el – câtă mare emoţie a inimii, câtă veneraţie, câtă încredere, câtă abandonare există în Fecioara de Guadalupe pe care mexicanii o numesc Morenita del Tepeyac”. Pentru cardinal, „Papa, în această dimensiune mariană, va repeta adesea cuvintele pe care Sfânta Fecioară le-a spus lui Juan Diego: «De ce ţi-e frică, nu sunt aici eu, care sunt mama ta?». Acesta este un mesaj care se adresează Mexicului, întregii Americi Latine şi, putem spune, întregii lumi în aceste circumstanţe aşa de dificile şi de atâtea ori dramatice în care se află”.

În afară de asta, în anul sfânt al milostivirii, „mi se pare că prezenţa Papei în Mexic – a explicat secretarul de stat – vrea să fie un ajutor dat ţării, Bisericii pentru a redescoperi şi a trăi, în viaţa zilnică, aspectul milostivirii, vestirea şi mărturia milostivirii”. Este „important că Papa se va întâlni cu atâtea categorii de persoane pentru a chema pe toţi tocmai la această angajare, la acest compromis de a traduce milostivirea în viaţa zilnică, începând de la politicieni, de la popoarele indigene”. Şi astfel, a precizat el, „Papa va vizita o închisoare, un spital, se va adresa familiilor, tinerilor, lumii muncii şi, desigur, preoţilor, călugărilor şi călugăriţelor. Pentru toţi va fi o chemare de a fi milostivi, precum este milostiv Tatăl din ceruri, care este şi tema jubileului milostivirii”.

Cardinalul a indicat după aceea „provocări şi orizonturi de misiune” pentru Biserica mexicană. Pornind desigur de la „provocarea de a denunţa răul care este prezent: a ridica glasul împotriva tuturor acelor fenomene negative, începând de la corupţie, de la traficul de droguri, de la violenţă, de la criminalitate care împiedică ţara de a înainta zvelt pe calea progresului material şi spiritual”. În substanţă, Biserica trebuie „să devină bună samariteană faţă de atâtea situaţii ale persoanelor care suferă şi se află în necesităţi: să ne gândim la fenomenul migraţiilor şi la impactul dezagregator pe care-l are asupra familiilor”.

Cardinalul Parolin a observat cum Biserica deja „face mult la acest nivel”, dar „va trebui să continue să facă mult”. Şi apoi, a remarcat el, „rămâne mereu misiunea principală a Bisericii: educarea conştiinţelor, în sensul de a face sensibili în faţa fenomenelor negative, de exemplu a denunţa şi a educa împotriva unei idolatrii a banului care duce la nerespectarea nici unei valori, nici măcar aceea a vieţii umane. Şi apoi, şi mai ales, vestirea Evangheliei, ţinând cont că aceasta este forma cea mai bună pentru a combate toate aceste fenomene negative”.

Fenomene negative – migraţiune forţată, trafic de arme şi de droguri – care par uneori greu de contrastat. Însă, a asigurat Parolin, „Papa ne dă un mare exemplu” cu „acest curaj de a continua, de a nu ceda, de a nu ne opri în faţa răului care continuă să se răspândească şi să facă să se simtă efectele sale în lumea de astăzi”. Într-adevăr, a afirmat cardinalul, „Papa se apleacă asemenea unui bun samaritean asupra acestor răni”. Ceea ce face el „nu este atât o denunţare, cât mai ales o luare în serios a acestor situaţii negative şi o invitaţie adresată persoanelor de a lupta împotriva acestor fenomene şi mai ales de a schimba inima”. O „atitudine”, a precizat el, „mereu de milostivire, dar nu pentru a justifica răul” cât mai degrabă „pentru a schimba inima şi a lupta împotriva răului”.

Desigur „Papa – a afirmat cardinalul – va scoate apoi în evidenţă şi toate bogăţiile Mexicului, care sunt atâtea. Într-adevăr cine a trăit în Mexic poate spune că e vorba despre o ţară minunată, cu o varietate şi o bogăţie de cultură, de populaţie, de resurse, care este cu adevărat mare”. Şi, a încheiat el, „tocmai pe baza acestor daruri pe care le-a primit de la Domnul, Mexicul poate găsi curajul şi drumul pentru a lupta împotriva răului şi a înainta spre ţinte de bunăstare pentru toţi”.

(După L’Osservatore Romano, 12 februarie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.