Categorii

Scrisoare pastorală Indulgenţă plenară cu ocazia celebrării centenarului apariţiilor Maicii Domnului de la Fatima

Sfinţiile Voastre, dragi fraţi şi surori,

Pentru momentul celebrării centenarului apariţiilor Maicii Domnului de la Fatima, Sfântul Părinte papa Francisc a dispus ca, în anul jubiliar dedicat retrăirii acestui sfânt moment, să se poată obţine „indulgenţa plenară” în următoarele condiţii, aşa cum le precizează rectorul sanctuarului de la Fatima.

Pentru ca un credincios să obţină indulgenţa plenară în acest an jubiliar, pe lângă respectarea normelor generale recerute pentru obţinerea unei indulgenţe plenare, cum sunt Spovada, detaşarea interioară de păcat, împărtăşania sacramentală, la care se adaugă o rugăciune după intenţia Sfântului Părinte papa (de exemplu: „Adu-ţi aminte”), acesta trebuie să împlinească şi una dintre următoarele trei condiţii speciale:

1. Un pelerinaj la sanctuar

Prima cale este aceea a unui pelerinaj la sanctuarul de la Fatima şi participarea la o celebrare sau rugăciune dedicată Fecioarei Maria. În plus, credinciosul trebuie să se roage „Tatăl nostru”, să recite „Crezul” şi să o invoce pe Maica lui Dumnezeu.

2. O rugăciune în faţa oricărei statui a Fecioarei de la Fatima

A doua cale se aplică „credincioşilor care vizitează cu devoţiune o statuie a Fecioarei de la Fatima, expusă solemn spre venerare publică în orice biserică, oratoriu sau loc cuvenit în zilele aniversării apariţiei, adică în ziua a 13-a a fiecărei luni, din mai până în octombrie 2017, acolo participând cu devoţiune la o celebrare sau o rugăciune în onoarea Fecioarei Maria”. Rectorul sanctuarului a subliniat că vizita la statuia Fecioarei nu trebuie să fie doar la Fatima, nici măcar exclusiv în Portugalia, ci oriunde în lume. Cei care doresc indulgenţa trebuie să se roage „Tatăl nostru”, „Crezul” şi să o invoce pe Fecioara de la Fatima.

3. Pentru bătrâni şi infirmi

A treia cale de obţinere a indulgenţei plenare se aplică celor care, din cauza vârstei, a bolii sau din altă cauză gravă, nu pot urma una dintre primele două căi. Aceştia se pot ruga în faţa unei statui a Fecioarei de la Fatima şi trebuie să se unească spiritual cu celebrările jubiliare din zilele apariţiilor, adică 13 ale lunii, din mai până în octombrie 2017. De asemenea, trebuie „să ofere lui Dumnezeu cel milostiv, cu încredere, prin Maria, rugăciunile şi suferinţele lor sau sacrificiile pe care le fac în propria lor viaţă”.

Este firesc, de asemenea, ca în acest an jubiliar, să se găsească şi alte iniţiative particulare sau publice, care să fie mereu în practica zilnică a unui creştin bun, cum ar fi: participarea la jertfa sfintei Liturghii, la recitarea sfântului Rozariu în zilele de 13 ale lunii, rugăciuni înaintea statuii Maicii Domnului de la Fatima sau a altei statui cu chipul Maicii Domnului, diferite acte de caritate şi de evlavie, conform cu tradiţiile locale, rugăciuni în familie în fiecare sâmbătă a săptămânii, vizitarea celor bolnavi etc.

Implorăm, pentru întreaga Biserică, ocrotirea Fecioarei Maria de la Fatima, şi încredinţăm Mamei noastre cereşti familiile noastre creştine, toate tinerele şi mamele noastre care au în Maria o icoană a iubirii curate şi devotate.

Unindu-ne cu Sfântul Părinte papa Francisc, cu întreaga Biserică şi cu toţi pelerinii care vor ajunge la Fatima, în acest an binecuvântat, îndreptăm spre ea, Maica şi ocrotitoarea noastră, Fecioara Maria, strigătul nostru plin de încredere şi de recunoştinţă: „Sub ocrotirea ta alergăm, sfântă Născătoare de Dumnezeu, nu ne dispreţui rugăciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieşte oricând de toate primejdiile, Fecioară slăvită şi binecuvântată”. Amin!

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.