Categorii

Scrisoare circulară adresată episcopilor despre pâinea şi vinul pentru Euharistie

  1. 1. Congregaţia pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, prin mandat al Sfântului Părinte Francisc, se adresează episcopilor diecezani (şi celor echivalaţi lor conform dreptului) pentru a le aminti că lor le revine, înainte de toate, să se îngrijească în mod demn de ceea ce este nevoie pentru celebrarea Cinei Domnului (cf. Lc 22,8.13). Episcopului, primul împărţitor al tainelor lui Dumnezeu, moderator, promotor şi păzitor al vieţii liturgice în Biserica încredinţată lui (cf. CIC can. 835 § 1), îi revine să vegheze asupra calităţii pâinii şi vinului destinate Euharistiei şi, apoi, asupra celor care le pregătesc. Cu scopul de a fi de ajutor, se amintesc dispoziţiile existente şi se sugerează câteva indicaţii practice.
  1. În timp ce până acum, în general, au fost câteva comunităţi călugăreşti care s-au îngrijit de confecţionarea pâinii şi vinului pentru celebrarea Euharistiei, astăzi acestea se vând şi în supermagazine, în alte magazine şi prin internet. Pentru a nu lăsa îndoieli cu privire la validitatea materiei euharistice, acest Dicaster le sugerează Ordinariilor să dea indicaţii în acest sens, de exemplu garantând materia euharistică prin certificate corespunzătoare.

Ordinariul este ţinut să le amintească preoţilor, îndeosebi parohilor şi rectorilor bisericilor, de responsabilitatea lor în a-l verifica pe cel care se îngrijeşte de pâinea şi vinul pentru celebrarea şi conformitatea materiei.

În afară de asta, revine Ordinariului să-i informeze şi să-i cheme la respectarea absolută a normelor pe producătorii de vin şi de pâine pentru Euharistie.

  1. Normele cu privire la materia euharistică, indicate în can. 924 din CIC şi la numerele 319-323 din Institutio generalis Missalis Romani, au fost deja explicate în Instrucţiunea Redemptionis Sacramentum a acestei Congregaţii (25 martie 2004):                                                                                                                                                         a) „Pâinea folosită în celebrarea sfintei Jertfe euharistice trebuie să fie azimă, exclusiv din grâu şi pregătită recent, în aşa fel încât să nu fie niciun risc de stricare. Aşadar rezultă că aceea pregătită cu altă materie, chiar dacă cereală, sau aceea cu care a fost amestecată materie diferită de grâu, în aşa cantitate încât nu poate fi numită, după estimarea obişnuită, pâine de grâu, nu constituie materie validă pentru celebrarea jertfei şi a sacramentului euharistic. Este un abuz grav a introduce în confecţionarea pâinii Euharistiei alte substanţe, precum fructe, zahăr sau miere. Se înţelege de la sine că ostiile trebuie confecţionate de persoane care nu numai să se remarce prin onestitate, ci să fie şi experte în pregătirea lor şi înzestrate cu instrumente adecvate” (nr. 48).                                                                                                                                                                                                  b) „Vinul folosit în celebrarea sfintei Jertfe euharistice trebuie să fie natural, din rodul viţei de vie, genuin, nealterat, neamestecat cu substanţe străine. […] Cu grija cea mai mare să se vegheze ca vinul destinat pentru Euharistie să fie păstrat în stare perfectă şi să nu devină oţet. Este absolut interzis a folosi vin, cu privire la autenticitatea şi provenienţa căruia există îndoială: de fapt, Biserica cere certitudine cu privire la condiţiile necesare pentru validitatea sacramentelor. Apoi, să nu se admită niciun pretext în favoarea altor băuturi de orice gen, care nu constituie materie validă” (nr. 50).
  1. Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, în Scrisoarea circulară adresată preşedinţilor Conferinţelor Episcopale cu privire la folosirea pâinii cu puţină cantitate de gluten şi a mustului ca materie euharistică (24 iulie 2003, Prot. nr. 89/78 – 17948), a făcut cunoscute normele referitoare la persoanele care, din motive diferite şi grave, nu pot lua pâine confecţionată normal sau vin fermentat normal:                                                           a) „Ostiile complet lipsite de gluten sunt materie invalidă pentru Euharistie. Sunt materie validă ostiile parţial lipsite de gluten şi de aşa natură încât în ele să fie prezentă o cantitate de gluten suficientă pentru a obţine panificarea fără adăugire de substanţe străine şi fără a recurge la proceduri capabile să denatureze pâinea” (A. 1-2).                                                                                                                                                                                  b) „Mustul, adică sucul de struguri, fie proaspăt fie conservat suspendându-i fermentarea prin proceduri care să nu-i altereze natura (de exemplu congelarea), este materie validă pentru Euharistie” (A. 3).                               c) „Ordinarii sunt competenţi să acorde permisiunea de a folosi pâine cu nivel scăzut de gluten sau must ca materie a Euharistiei în favoarea unui singur credincios sau a unui preot. Permisiunea poate să fie acordată în mod obişnuit, atât timp cât durează situaţia care i-a motivat acordarea” (C. 1).
  1. În afară de asta, aceeaşi Congregaţie a decis că materia euharistică confecţionată cu organisme modificate genetic poate să fie considerată materie validă (cf. Scrisoare adresată prefectului Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, 9 decembrie 2013, Prot. nr. 89/78 – 44897).
  1. Cei care confecţionează pâinea şi produc vinul pentru celebrare trebuie să aibă conştiinţa că lucrarea lor este orientată spre Jertfa Euharistică şi asta le cere onestitate, responsabilitate şi competenţă.
  1. Cu scopul de a respecta normele generale, Ordinariii pot în mod util să se pune de acord la nivel de Conferinţă Episcopală, dând indicaţii concrete. Dată fiind complexitatea de situaţii şi circumstanţe, cum ar fi dispariţia respectului faţă de domeniul sacrului, se simte necesitatea practică de a exista, prin mandatul autorităţii competente, persoane care să garanteze efectiv autenticitatea materiei euharistice din partea producătorilor precum şi distribuirea şi vânzarea sa corespunzătoare.

De exemplu, se sugerează ca o Conferinţă Episcopală să poată da mandat uneia sau mai multor Congregaţii călugăreşti sau altei entităţi în măsură, de a face verificările necesare cu privire la producerea, păstrarea şi vânzarea pâinii şi vinului pentru Euharistie într-o anumită ţară şi în alte ţări în care sunt exportate. Se recomandă şi ca pâinea şi vinul destinate Euharistiei să aibă un tratament corespunzător în locurile de vânzare.

Din sediul Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, 15 iunie 2017, solemnitatea Preasfântului Trup şi Sânge al lui Cristos

Cardinal Robert Sarah

Prefect

   + Arthur Roche

Arhiepiscop Secretar

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.