Categorii

Scrisoare către președinții Conferințelor Episcopilor cu privire la invocațiile „Mater misericordiae”, „Mater spei” şi „Solacium migrantium” de introdus în Litaniile lauretane

Din Vatican, 20 iunie 2020

Comemorarea Inimii Neprihănite a Sfintei Fecioare Maria

Preasfinţite,

Peregrină spre Ierusalimul Sfânt din cer, pentru a se bucura de comuniunea inseparabilă cu Cristos, Mirele şi Mântuitorul său, Biserica merge de-a lungul cărărilor istoriei încredinţându-se Celei care a crezut în cuvântul Domnului. Cunoaștem din Evanghelie că discipolii au învățat de fapt, încă de la începuturi, s-o laude pe cea „binecuvântată între femei” şi să se bazeze pe mijlocirea sa maternă. Sunt nenumărate titlurile şi invocațiile pe care evlavia creştină, în decursul secolelor, le-a rezervat Fecioarei Maria, cale privilegiată şi sigură pentru întâlnirea cu Cristos. Şi în timpul prezent, străbătut de motive de incertitudine şi de rătăcire, recurgerea evlavioasă la ea, plină de afect şi de încredere, este deosebit de simţită de poporul lui Dumnezeu.

Interpret al acestui sentiment, Suveranul Pontif FRANCISC, primind dorințele exprimate, a voit să dispună ca în formularul litaniilor Sfintei Fecioare Maria, numite „Lauretane”, să fie introduse invocațiile „Mater misericordiae”, „Mater spei” şi „Solacium migrantium”.

Prima invocație va fi situată după „Mater Ecclesiae”, a doua după „Mater divinae gratiae”, a treia după „Refugium peccatorum”.

În timp ce sunt bucuros să comunic Excelenței Voastre această dispoziție spre cunoștință şi aplicare, profit de ocazie pentru a vă manifesta sentimentele stimei mele.

Al Excelenței Voastre foarte respectuos în Domnul

Cardinal Robert Sarah

Prefect

+ Arthur Roche

Arhiepiscop secretar

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.